Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Metadata ja kuvailutiedot

Tutkimusaineiston metadata

Tutkimusaineiston kuvailulla (data documentation) tarkoitetaan tutkimusaineiston sisällön, keruun, muuttujien ja muiden tutkimuksen kannalta tärkeiden asioiden dokumentoimista ja kuvaamista. Hyvin kuvailtu tutkimusaineisto on helpommin löydettävissä ja käytettävissä.

Kuvaile tutkimusaineistosi niin, että ulkopuolinenkin ymmärtää, miksi ja miten aineisto on kerätty, sekä millä tavalla sitä voi käyttää omaan tutkimukseen. Keskeistä on kuvailla tutkimusaineiston sisältöä ja rakennetta, eikä tutkimuksessa syntynyttä julkaisua tai johtopäätöksiä.

Kuvituskuva

Tampereen korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksen mukaisesti tutkimusdatan ”keskeiset metatiedot ovat aina avoimia”.

Käytännössä tämä tarkoittaaa sitä, että tutkimusaineistosta pitää tuottaa asianmukaista metadataa, joka julkaistaan kansallisessa tai kansainvälisessä aineistojen säilyttämiseen tarkoitetussa palvelussa. Kuvailuun suositellaan käytettäväksi tieteenalalle tai omalle tutkimustyypille sopivaa metadatastandardia.

Tutkimusaineiston kuvailu julkaisuvaiheessa

Tutkimusaineiston kuvailu julkaisuvaiheessa

Tutkimusaineiston julkaisuvaiheen metatietojen kuvailu koostuu käytännössä kolmesta kategoriasta, jotka ovat sisältö, käyttöoikeudet ja tunnisteet. Sisältö auttaa muita käyttäjiä löytämään aineiston ja ymmärtämään sen käyttötarkoituksen. Käyttöoikeudet kertovat käyttäjälle, mitä tutkimusaineistolla voi tehdä ja kuka sen omistaa. Tunnistetiedoilla tutkimusaineistosta tehdään mm. viitattavaa.

Tutkimusaineiston julkaisuvaiheen metatietojen kuvailuun sopiva työkalu on CSC:n tuottama ja ylläpitämä Qvain. Qvain tukee kontrolloitujen sanastojen käyttöä, tarjoaa kattavan listan lisensseistä ja luo metadatallesi pysyvän tunnisteen. Qvaimen verkkosivuilta löydät kenttäkohtaisen kuvailuohjeen. Lisäksi Qvaimen avulla voit julkaista metadatasi suoraan Etsin-palvelussa, joka on kansallinen tutkimusaineistojen hakupalvelu.

Sisältö 

Sisältöä kuvailtaessa kannattaa kuvailla 
 • tutkimusaineiston otsikko
 • kuvaus tutkimuksen toteutuksesta ja tarkoituksesta
 • asiasanat/aihe
 • tutkimusaineiston tyyppi

Käyttöoikeudet 

Käyttöoikeuksissa määritellään vähintään
 • tekijät ja yhteystiedot
 • omistajuus
 • lisenssit

Tunnistetiedot

Tunnistetiedoissa keskeistä on 
 • pysyvä tunniste (esim. DOI ja URN)
 • päivämäärä
 • kieli
 • formaatti

Yksityiskohtaisemmat ohjeet voit lukea Tampereen korkeakouluyhteisön tutkimusaineiston kuvailuoppaasta (pdf).

Linkkejä muihin lähteisiin

Metadatastandardit

Metadatastandardit

Metadatastandardilla tarkoitetaan yhtenäistä mallia tutkimusaineiston kuvailuun. Samalla se kertoo millaisia tietoja tutkimusaineistosta kannattaa kuvailla. On esimerkiksi oleellista kertoa tutkimusaineiston nimi, aineiston kerääjän tai tuottajan nimi, kuvaus aineistosta sekä milloin aineisto kerättiin. Monet kansalliset ja kansainväliset data-arkistot hyödyntävät metadatastandardeja tutkimusaineistojen kuvailussa.

Tutkimusaineistoille sopivia standardeja löytyy seuraavista palveluista

Digital Curation Center (DCC)    Digitaaliseen kuratointiin ja tutkimusaineistojen hallintaan erikoistunut sivusto. Sivustolta löytyy tieteenalakohtaisia metadatastandardeja.
Research Data Alliance (RDA) Datan avoimuutta ja uudelleenkäyttöä edistävä liike. Sivuilta löytyy eri tieteenalojen metadatastandardeja sekä työkaluja niiden täyttämiseen.

GoFAIR

Hanke edistää FAIR-periaatteiden toteutumista.
FAIRSharing Hanke edistää tutkimusaineistonhalintaan ja kuratoi metadatastandardeja tutkimusaineistojen kuvailuun.
Tietoarkisto Metadataformaatteja Tietoarkiston sivuilta.

Tutkimusaineiston sisällönkuvailu

Tutkimusaineiston sisällönkuvailu

Tutkimusaineiston sisällönkuvailussa kannattaa käyttää tieteenala- tai tutkimuskohtaista metadatastandardia, jotka ohjaavat johdonmukaiseen kuvailuun. Jos omalle tutkimustyypille ja tutkimusaineistolle ei löydy sopivaa metadatastandardia, pitää kuvailussa olla erityisen huolellinen, koska silloin kuvailulle ei ole selkeää  rakennetta. Tällaisessa tapauksessa voi hyödyntää erilaisia metadatastandardeja käyttäviä data-arkistoja (esim. Tietoarkisto tai kuvailutyökaluja (Qvain). Voit tallentaa tutkimusaineistosi ja sen metadatan myös oman tieteenalasi luotettaviin data-arkistoihin.

Jos sopivaa metadatastandardia ei löydy, voidaan tutkimusaineiston kuvailla ReadMe-tiedostolla, joka sisältää  tietoa
 • tutkimusaineiston keräämisestä
 • havainto- ja/tai aineistoyksiköistä
 • datasanastosta ja/tai koodikirjoista
 • kansiorakenteesta
 • tiedostojen nimeämiskäytännöistä ja formaateista.
Voit käyttää Cornellin yliopiston tuottamaa valmista ReadMe-tiedoston mallipohjaa tutkimusaineiston kuvailuun.
 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet voit lukea tutkimusaineiston kuvailuoppaasta (pdf)

Metadatan julkaiseminen

Metadatan julkaiseminen

Aina varsinaista tutkimusaineistoa ei ole mahdollista avata, mutta tällöinkin aineiston kuvailutiedot ovat useimmiten julkaistavissa. Metadatan julkaisemiseen voit käyttää esiemerkiksi seuraavia palveluita:

Etsin (Kansallinen tutkimusaineistojen hakupalvelu)

Sopii metadatan julkaisemiseen. Kun käytät tutkimusaineiston kuvailuun Qvain-työkalua, voit julkaista metadatan suoraan Etsimessä.
Zenodo

Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen
Voi käyttää myös tilanteessa, jossa et julkaise tutkimusaineistoa, mutta julkaiset metadatan

EUDAT: B2SHARE-palvelu

Sopii sekä tutkimusaineiston että metadatan julkaisemiseen
Voi käyttää myös tilanteessa, jossa et julkaise tutkimusaineistoa, mutta julkaiset metadatan

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback