Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Rinnakkaistallentaminen ja sen edut

Rinnakkaistallennus (vihreä open access) on tapa julkaista avoimena. Se tarkoittaa julkaisun tai sen osan rinnakkaiskopion tallentamista tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti kaikkien saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn viiveen jälkeen.

Rinnakkaistallenne avoimessa julkaisuarkistossa lisää julkaisusi näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Julkaisuarkistossa rinnakkaistallenne saa pysyvän verkko-osoitteen (URN), jota on helppo jakaa erilaisten yhteisöpalvelujen kautta ja mahdollistaa julkaisun pitkäaikaissäilyvyyden. Rinnakkaistallentaminen on myös keino vastata tutkimusrahoittajien vaatimuksiin julkaisun avoimuudesta. Tampereen yliopiston (2024) sekä Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen TKIO-toiminnan (2024)  avoimen tieteen linjauksen ja periaatteiden mukaisesti kaikki julkaisut rinnakkaistallennetaan, kun kustantaja sen sallii.

Miten rinnakkaistallennan julkaisuni?

Tutustu kustantajan rinnakkaistallennuskäytäntöihin

 • Sherpa/RoMEO-palvelussa
 • kustantajan, lehden tai konferenssin omalla sivustolla
 • kustantajan kanssa tekemässäsi julkaisusopimuksessa (copyright transfer agreement)
 • jos tietoa lehden rinnakkaistallennuspolitiikasta ei löydy, voit pyytää kustantajalta jälkikäteen lupaa rinnakkaistallentaa artikkelisi.

Rinnakkaistallentamisen prosessi

Tallenna oikea versio tutkimusartikkelistasi

 • tekijän oman viimeisen artikkeliversion (accepted manuscript) saa lähes aina tallentaa julkaisuarkistoon
 • julkaistun eli kustantajan version artikkelista saa tallentaa vain silloin, jos kustantajan rinnakkaistallennusehdoissa tai Creative Commons -lisenssissä annetaan siihen lupa.
 • katso lisätietoja alla olevasta taulukosta.


Kustantajan asettama mahdollinen julkaisuviive (embargo-aika)

 • tallenna artikkelisi julkaisuviiveestä huolimatta heti sen ilmestyttyä TUNICRISiin tai Justukseen,
 • kirjasto asettaa julkaisuviiveen ennen rinnakkaistallenteen julkaisemista. Rinnakkaistallenne tulee avoimeksi julkaisuviiveen päätyttyä.


Miten rinnakkaistallennan?

Työskentelet yliopistossa

 • tallenna accepted manuscript -versio TUNICRISiin. Katso tarkempi ohjevideo.
 • lähetä artikkelisi accepted manuscript -versio osoitteeseen oa@tuni.fi

Työskentelet TAMKissa


Rinnakkaistallennetut julkaisusi ovat avoimesti saatavilla

 • Trepo-julkaisuarkistossa, jos työskentelet Tampereen yliopistossa
 • Theseus-julkaisuarkistossa, jos työskentelet TAMKissa

Kirjasto tarkastaa aina kustantajan rinnakkaistallennuskäytännön sekä tallennetun pdf-version oikeellisuuden
ennen kuin artikkelitiedosto avataan julkiseksi julkaisuarkistossa.

Artikkeliversiot

  Lehteen lähetetty käsikirjoitus Tekijän viimeinen versio artikkelista Lehdessä julkaistu artikkeli
Englanniksi Pre-print, submitted version, author-submitted article Post-print, final draft, accepted author manuscript, accepted article, author's accepted manuscript Final published article, final published version, version of record, definitive version, publisher PDF, publisher's version, ahead of print, in press, corrected proof, online first, offprint, Epub, forthcoming article
Tunnusmerkkejä Vertaisarvioimaton versio, tekijän ensimmäinen lehteen lähettämä käsikirjoitusversio artikkelista Vertaisarvioitu versio, jonka tekijä on muokannut vertaisarvioijilta saamiensa kommenttien perusteella ja lähettänyt lehteen julkaistavaksi. Ei kustantajan logoa, sivunumeroita tai lopullista taittoa. Artikkelin lopullinen versio, jossa on kustantajan viimeistelemä taitto, sivunumerot, logo yms
TUNICRISiin ja
Justukseen tallennettava versio
Yleensä ei tallenneta Yleisin tallennettava artikkeliversio Tallennetaan ensisijaisesti, mikäli kustantaja sallii tai artikkelissa on Creative Commons -lisenssi

 

Viittaaminen rinnakkaistallennettuun julkaisuun

Viittaa aina alkuperäiseen julkaisuun rinnakkaistallennetun version sijaan. Jos haluat lisäksi tehdä linkityksen rinnakkaistallennettuun versioon, käytä rinnakkaistallenteelle annettua pysyvää verkko-osoitetta (URN-osoite).

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback