Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tiedeviestinnän suositus

Tampereen yliopisto kannustaa tutkijoitaan viestimään yleistajuisesti tieteestä, tutkimuksesta sekä tutkimuksen tuloksista. Viestinnän avulla tutkittu tieto saavuttaa eri kohdeyleisöt, kuten muut tutkijat, päättäjät, median, opiskelupaikkaansa pohtivat nuoret sekä tieteestä ja tutkitusta tiedosta yleisesti kiinnostuneet. On tärkeää, että tutkijoidemme asiantuntijuus on avoimesti käytettävissä eri foorumeilla ja tutkittua tietoa on saatavilla myös päätöksenteon tueksi. Yleistajuinen tiedeviestintä tukee yliopiston sivistystehtävää. 

Tutkijoille tieteestä viestiminen on osa ammatillista pätevyyttä. Se tarjoaa mahdollisuuden muun muassa oman osaamisen jakamiseen, yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansalaisten ottamiseen mukaan tutkimuksen tekemiseen. Tiedeviestinnällä voidaan myös tukea tutkimuksen tulosten kaupallistamista. 

Keinoja viestiä on monia. Tieteestä ja tutkimuksesta voidaan kertoa esimerkiksi verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä lehtiartikkelien, videoiden, tapahtumien, näyttelyiden, teatterin, podcastien, radio- ja televisio-ohjelmien ja kirjallisuuden avulla. Olennaista viestinnän kanavien valitsemisessa on määritellä viestinnän tavoitteet ja kohderyhmät sekä tunnistaa viestintään käytettävät resurssit.     

Tampereen yliopisto tukee tutkijoita tiedeviestinnässä tarjoamalla muun muassa viestinnän asiantuntija-apua ja koulutusta sekä ylläpitämällä ja kehittämällä yliopiston viestinnän kanavia. Yliopisto tarjoaa myös tukea tutkijoille, jotka kohtaavat häirintää tai epäasiallista kohtelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.   

Tiedeviestinnän suosituksen taustalla ovat muun muassa Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vuonna 2018 julkaisemat Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti -suositukset, jotka auttavat tiedettä näkymään ja vaikuttamaan yhteiskunnassamme. Ne on tarkoitettu kaikille tieteen parissa toimiville ja tieteestä viestiville tahoille. Myös kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025 missiona on vahvistaa muun muassa yhteiskunnan sivistystä sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 (avointiede.fi) (pdf)
Tiedeviestinnan_suositukset_2018 (tjnk.fi) (pdf)
Tiedeviestinnän suositukset | Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (tjnk.fi)
Tiedeviestinnän suositukset | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi)

Lue lisää intrasta: Tiede- ja hankeviestintä

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback