Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS

Tutkimustietojärjestelmässä ylläpidetään Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) julkaisu- ja asiantuntijatietoja sekä muita tutkimukseen liittyviä tietoja.

Julkinen portaali

Sisäinen käyttöliittymä (kirjautuminen TUNI-tunnuksella)

 

Käyttöoikeudet TUNICRISiin

Yliopiston tutkimushenkilöstö: TUNICRISiin muodostuu automaattinen käyttöoikeus tutkimus- ja opetushenkilöstölle, jatko-opiskelijoille sekä laajan resurssisopimuksen tehneille. Mikäli kuulut muuhun henkilöryhmään, voit hakea käyttöoikeuden erikseen yliopiston käyttövaltuushallinnan kautta.

Taysin tutkimushenkilöstö: Taysin tutkijoiden on ilmoitettava tekevänsä tieteellistä tutkimustyötä, jotta henkilötiedot siirtyvät Taysilta TUNICRISiin. Ilmoittaminen tapahtuu Taysin intranetissä HR-työpöydän henkilötietojen muutoslomakkeella. Kun ilmoittautuminen on tehty, saat TUNI-tunnuksen Taysin sähköpostisoitteeseen. Uutta tunnusta ei toimiteta, jos sinulla on TUNI-tunnus ennestään. Ks. lisätiedot ja tarkemmat ohjeet Taysin verkkosivuilta.

Kirjautumisongelma

Yliopistossa käyttöönotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen myötä myös TUNICRIS-kirjautumisessa vaaditaan kaksivaiheinen tunnistautuminen. Mikäli kirjautuminen ei onnistu, mene osoitteeseen tuni.fi/hakalogin ja tämän jälkeen kirjaudu TUNICRISiin osoitteessa cris.tuni.fi. Vaihtoehtoisesti yksityisen selaimen (incognito/private -selain) käyttö voi auttaa.

Lisätietoja kaksivaiheisesta tunnistautumisesta yliopiston intrassa.

 

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback