Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Preprintit

Preprint-versiolla tarkoitetaan lehteen lähetettyä eli submitattua ensimmäistä käsikirjoitusversiota artikkelista, jota ei ole vielä vertaisarvioitu. Preprint mahdollistaa nopean tutkimustulosten julkaisemisen sekä tiedeyhteisön kommentoinnin käsikirjoituksen laadun parantamiseksi. Preprint-julkaiseminen on tärkeää tieteenaloilla, joilla tieteellisten lehtien julkaisuprosessit ovat pitkiä. Preprint voi lisätä julkaisun ja tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä tuoda lukijoita, joilla ei ole pääsyä tilausmaksullisiin tieteellisiin lehtiin.

Kustantajat suhtautuvat usein myönteisesti preprintien julkaisemiseen preprint-arkistossa ja voivat jopa suosittaa tietyn preprint-arkiston käyttämistä. Tarkasta kuitenkin kustantajan linjaus preprintin jakamiseen ennen kuin lataat sen preprint-arkistoon. Kustantaja voi esimerkiksi edellyttää artikkeliversion ja sen metatietojen päivittämistä preprint-arkistoon julkaisuprosessin edetessä.

Preprint-arkistoja perustettiin aluksi lähinnä luonnon- ja lääketieteellisillä tieteenaloilla, nykyisin niitä on saatavilla lähes kaikilla tieteenaloilla. Esimerkkejä preprint-arkistoista:

Mikäli olet ladannut preprint-version preprint-arkistoon, muistathan rinnakkaistallentaa vertaisarvioidun viimeisen käsikirjoitusversion (accepted manuscript) TUNICRISiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksessa vertaisarvioitu käsikirjoitusversio voidaan julkaisutiedonkeruussa raportoida avoimena julkaisuna.

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback