Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tutkijatunnisteet ja -profiilit

Tutkijan uralle on hyödyllistä, jos julkaistut tieteelliset artikkelit löytyvät viittaustietokannoista. Se lisää tutkijan ja hänen työnsä löydettävyyttä ja näkyvyyttä tiedeyhteisössä. Vaihtelut ja virheet nimien kirjoitusasuissa ja samannimisten tutkijoiden erottaminen toisistaan voivat hankaloittaa tutkijoiden tunnistamista ja julkaisujen linkittymistä oikealle tutkijalle.

Tutkijatunnisteiden- ja profiilien tarkoitus on koota kaikki tutkijan julkaisut ja muu tieteellinen toiminta oikean henkilön alle.

 • Osa profiileista muodostuu itsestään, esim. organisaation jäsenyyden perusteella mm. TUNICRIS. Katso lisää tämän oppaan TUNICRIS-sivuilta.
 • Osa taas muodostuu kun tutkijan julkaisuja indeksoidaan viittaustietokantaan (Scopus ja Web of Science). Näin muodostuvat mm. Scopus Author ID ja Web of Science Researcher Profile.
 • Osa tunnisteita/profiileista pitää itse luoda mm. ORCID, Tiedejatutkimus.fi ja Google Scholar.

Tutkijaprofiilin avulla parannetaan tieteellisen työn arviointia ja seurantaa, koska julkaisujen löytyvyys ja artikkelien saamien viittausten seuraaminen helpottuu. Moneen profiiliin voi kerätä myös muita tietoja omasta urastaan.

Muistilista - pidä huoli siitä, että tiedot tutkijaprofiileissa ovat oikein:

 • Tarkista tietosi korkeakouluyhteisön yhteystiedoista
 • Tarkista oma TUNICRIS-profiilisi
 • Tee itsellesi ORCID-tutkijatunniste
 • Luo Tiedejatutkimus.fi-portaalissa Tutkijan tiedot -profiili
 • Tarkista profiilisi eri tietokannoissa (Scopus, Web of Science, Google Scholar)
 • Tarkista, että affilaatiosi on oikein julkaisuissasi ja eri tietokannoissa

Alla tarkemmat esittelyt muutamista tutkijatunnisteista ja -profiileista. Tuemme ja koulutamme ORCID-tutkijatunnisteen tekemisessä ja Tiedejatutkimus.fi-palvelun Tutkijan tiedot -työkalun teossa sekä neuvomme muissa näkyvyyspalveluissa. Lisätietoa koulutuksista.

ORCID-tutkijatunniste

ORCID-tutkijatunniste on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen tunnistejärjestelmä, joka tarjoaa pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista. Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksissa suositellaan, että tutkija hankkii ORCID-tutkijatunnisteen ja käyttää sitä kaikessa tieteellisessä toiminnassaan. Katso: Tampereen yliopiston avoimen tieteen linjaus ja Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen TKIO-toiminnan linjaus ja periaatteet

 • Pysyvä ORCID-tunniste ratkaisee mm. nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin sekä nimen erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.  
 • ORCIDin avulla voidaan myös siirtää tutkimustuotoksia automaattisesti eri järjestelmien välillä. Lisäksi ORCID-tunniste voidaan linkittää muihin tutkijatunnisteisiin.

Luo ORCID-tutkijatunniste osoitteessa: https://orcid.org/register ORCID Logo.

 • ORCID-tutkijatunniste on hyödyllistä tallentaa yliopiston tutkimustietojärjestelmään (TUNICRIS). ORCID-CRIS -integraatio toimii TUNICRISissä, jolloin CRISiin tallennetut julkaisut päivittyvät suoraan ORCIDiin. Ks. CRIS OHJE.
 • ORCID-tutkijatunnistetta tarvitset myös jos haluat avata tutkijaprofiilin Tiedejatutkimus.fi-portaalissa.

ORCID-tutkijatunnisteen luominen askel askeleelta (pdf)

Tiedejatutkimus.fi

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tutkijan tiedot -työkalun avulla voit yhdistellä oman kansallisen profiilin:

 • ORCID-tietojesi,
 • kotiorganisaatiosi järjestelmistä (TUNICRIS ja JUSTUS) siirrettyjen tietojen ja 
 • Tiedejatutkimus.fi:n tietojen avulla.

Et muokkaa tietojasi työkalussa, vaan näet mistä tieto on peräisin ja voit muuttaa sitä suoraan tiedon lähteessä.

Kansallisessa palvelussa osaamisesi ja tietosi ovat laajasti löydettävissä ja ajan tasalla, kun päätöksentekijät, lainvalmistelijat, rahoittajat, tutkimusorganisaatiot, tiedotusvälineet ja yritykset etsivät asiantuntijoita.

tiedejatutkimus.fi

Scopus Author ID
 • Scopus luo tutkijalle profiilin yhdistämällä julkaisut tietyin kriteerein samaan Scopus Author ID -tunnisteeseen.
 • Jos automaattisen yhdistämisen edellytykset eivät täyty, tutkijalla voi olla monta Scopus-profiilia. Julkaisutietoja voi myös yhdistyä vääriin profiileihin. Voit tehdä haluamasi muutokset Scopus Author Wizardilla
 • Voit liittää ORCID-tunnuksesi ja Scopus Author ID -tunnisteen toisiinsa. Tällöin ORCID-tunnus helpottaa julkaisujen kohdistamista oikealle henkilölle ja toisaalta julkaisut saa lisättyä ORCIDiin suoraan Scopuksesta, ks. https://orcid.scopusfeedback.com/#/.
 • Ohjeet Scopus-profiilin (author profile) hallinnoimiseksi: Manage my Author Profile
Web of Science Researcher Profile
 • Web of Science Researcher Profile on tarkoitettu tutkijoille, joilla on julkaisuja Web of Science (WoS) -viittaustietokannassa.Tunnisteen tarkoituksena on yhdistää tutkija oikeisiin julkaisuihin. Tunnisteen luominen ja ylläpito sivulta Web of Science Researcher Profiles.
 • ResearcherID-tunnistenumero pysyy samana vaikka tutkijan nimi tai affiliaatiotiedot muuttuvat.
 • Voit liittää ORCID-tunnukseesi Web of Science Researcher profiilin, jolloin tietojen vaihtaminen järjestelmien välillä on mahdollista. Sinun tulee antaa lupa tietojen siirtämiseen palveluiden välillä.
 • Lisätietoa Web of Science Researcher profiilista.
Google Scholar author profile

Google ei tee julkaisujen perusteella automaattisesti profiilia, vaan tutkija voi halutessaan luoda itselleen tunnukset Googleen ja kerätä Google Scholarista löytyvät artikkelinsa omaan profiiliinsa.

Google Scholar -tutkijaprofiili:

 • julkinen tai yksityinen
 • omat julkaisut yhdessä listassa
 • julkaisujen saamien viittausten tilastot ja seuranta
 • H-indeksi kaikista julkaisuista ja viimeisten 5 vuoden ajalta
 • i10 index eli niiden julkaisujen määrä, joihin on yli 10 viittausta
 • Google Scholarista kirjoittajan nimellä haettaessa julkinen profiili hakutuloksissa ylimpänä ja näkyvänä linkkinä

Lisätietoa profiilista ja sen luomisesta: https://scholar.google.fi/intl/fi/scholar/citations.html#overview.

Kannattaa huomata, että usein Google Scholarin mukaan julkaisut ovat saaneet enemmän viittauksia kuin muiden tietokantojen. Google Scholaria ei kuitenkaan aina pidetä luotettavana lähteenä viittausmittareille, koska sen avoimuus ja laadunvalvonta ovat puutteellisia. Tutkijoiden olisikin syytä käyttää useita lähteitä arvioidakseen työnsä vaikutusta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback