Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tekijänoikeudet

Suomen lainsäädännön (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaan tekijänoikeus kuuluu tekijälle. Tekijänoikeus kuuluu kaikille teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille, jos tekijöitä on ollut useita.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut suositukset tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen. TENK suosittelee, että tekijyyden periaatteista keskusteltaisiin tutkimushankkeissa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen käsikirjoitusten tarjoamista julkaistavaksi.

Tekijänoikeus sisältää taloudellisia oikeuksia ja moraalisia oikeuksia. Taloudelliset oikeudet turvaavat tekijän mahdollisuuden ansaita korvaus teoksen käytöstä. Ne pitävät sisällään kaksi oikeutta: oikeuden valmistaa teoksesta kappaleita ja oikeuden saattaa teos yleisön saataviin. Moraaliset oikeudet suojaavat tekijän kunniaa, ja koostuvat isyysoikeudesta sekä respektioikeudesta. Isyysoikeuden perusteella tekijällä on hyvän tavan mukaisesti oikeus tulla mainituksi, kun teosta käytetään. Esimerkiksi teoksen tekijä ja esittäjä tulisi mainita, kun musiikkia soitetaan radiossa. Respektioikeus kieltää teoksen muuntelun siten, että se loukkaa tekijän taiteellista arvoa tai omaperäisyyttä.

Kuvio 1: mukaillen Kopiosto

Tekijänoikeussivustoja

Creative Commons -lisensseistä

Creative Commons -lisenssejä käytetään avoimesti julkaistuissa teoksissa, kuvissa, tutkimusdatassa ym. kertomaan, minkälaisen käyttöluvan oikeudenhaltija on myöntänyt kyseiselle aineistolle. 

Tutustu Creative Commons -lisensseihin:

Creative Commons -lisenssit

CC0 (Yleismaailmallinen)

Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien. Tekijänoikeuksista luopuminen koskee myös tietokantoja.

CC0 sopii käytettäväksi tutkimusdatan kanssa. Tiedeyhteisön käytäntöjen mukaan viittauksista on joka tapauksessa huolehdittava, vaikka lisenssi ei tätä edellytäkään.


CC BY (Nimeä)

Tämä on yleisin ja joustavin CC-lisenssi. Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita kunhan nimesi mainitaan alkuperäisenä tekijänä.  Sitä suositellaan tilanteisiin, joissa teoksen käyttö ja leviäminen halutaan maksimoida.  Tämä lisenssi sopii useille dataseteille.


CC BY-ND (Nimeä-EiMuutoksia)

Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa alkuperäistä teosta, myös kaupallisesti. Muunneltua tai teoksen pohjalta luotua uutta aineistoa ei voi jakaa. Nimesi on mainittava alkuperäisenä tekijänä. Tämä lisenssi estää mielekkään datan jatkokäytön.


CC BY-NC (Nimeä-EiKaupallinen)

Tämä lisenssi sallii muiden levittää ja muokata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, mutta tämän kaiken kuitenkin vain epäkaupallisessa tarkoituksessa. Uusienkin teosten tulee olla epäkaupallisia ja sinut on mainittava alkuperäisenä tekijänä.  Johdannaisteoksia ei tarvitse lisensoida samoilla ehdoilla.

Mikä on kaupallista ja mikä epäkaupallista on välillä epäselvää. Esimerkiksi akateemiset kustantajat voidaan nähdä kaupallisina toimijoina, jotka ottavat maksun sisältöön pääsystä. Tämä lisenssi saattaa estää tulosten julkaisemisen, jos joku toinen käyttää tutkimusaineistoasi.

 

CC BY-SA (Nimeä-JaaSamoin)

Tämä lisenssi sallii muiden levittää ja muokata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä ja uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin. Kaikki teokseesi perustuvat uudet teokset pysyvät saman lisenssin alla.  Wikipedia käyttää tätä lisenssiä ja se sopii hyviin yhteistyöprojekteihin.

 

CC BY-NC-ND (NImeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia)

Tämä lisenssi sallii teoksesi jakamisen muille, kunhan sinut mainitaan tekijänä. Teostasi ei tällöin kuitenkaan saa muuttaa millään tavoin, eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti. Tämä lisenssi estää mielekkään datan jatkokäytön.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback