Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Pysyvät tunnisteet

Pysyviä tunnisteita (Persistent Identifier, PID) käytetään yksilöimään verkkoympäristössä jokin tietty asia, kuten julkaisu, tutkimusaineisto tai henkilö. Pysyvällä tunnisteella varmistetaan, että linkki toimii, vaikka kohteen fyysinen sijaintipaikka verkossa olisi muuttunut. Pysyvät tunnisteet myös parantavat tiedon luotettavuutta, toistettavuutta ja viitattavuutta sekä tukevat FAIR-periaatteiden toteutumista.

Julkaisujen ja dataan liittyvien aineistojen yleisimpiä tunnistejärjestelmiä ovat DOI ja URN, tutkijoiden yksilöintiin käytetään ORCID-tutkijatunnusta.

DOI

DOI (Digital Object Identifier) on kansainvälisesti standardoitu, hallinnoitu tunnistejärjestelmä. DOI-tunnus tarjoaa pysyvän linkin, jonka kautta joko itse kohde tai sen metatiedot löytyvät verkosta. Tyypillisimmin tutkimustuotokset (mm. tieteelliset artikkelit ja tutkimusaineistot) saavat DOI-tunnuksen suoraan julkaisun kustantajan tai aineiston julkaisijan kautta. Myös tutkimusorganisaatioilla itsellään voi olla tarve DOI-tunnusten myöntämiselle, esimerkiksi tutkimustuotosten pitkäaikaissäilytyksen vaatimuksia ajatellen. Tampereen yliopisto on liittynyt Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n koordinoimaan DataCite Finland -konsortioon, minkä myötä se voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimustuotosten DOI-tunnisteita. Lisätietoja DOI-tunnuksista voit kysyä osoitteesta oa@tuni.fi.

URN

Samaan tapaan kuin DOI, URN (Uniform Resource Name) -tunnukset ovat ainutkertaisia ja pysyviä verkkojulkaisuille tarkoitettuja tunnisteita. Erona DOI-tunnuksiin on kuitenkin se, että URN-tunnuksiin voi sisältyä osana mikä tahansa muukin tunniste, kuten ISBN- tai ISSN-numero. Suomessa Kansalliskirjasto ylläpitää yliopistoille ja tutkimuslaitoksille URN-rekisteriä, ja URN-tunnukset ovat käytössä Kansalliskirjaston ylläpitämissä julkaisuarkistoissa, kuten Trepossa ja Theseuksessa. Kun julkaiset tuotoksesi (yleisimmin opinnäyte, väitöskirja tai erillisteos) Trepossa tai Theseuksessa, järjestelmä lisää automaattisesti julkaisulle URN-linkin.

ORCID

ORCID-tutkijatunniste on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen tunnistejärjestelmä, joka tarjoaa pysyvän ja yksilöivän digitaalisen tunnisteen, jonka avulla tutkija voi erottua muista tutkijoista. Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksissa suositellaan, että tutkija hankkii ORCID-tutkijatunnisteen ja käyttää sitä kaikessa tieteellisessä toiminnassaan. Lue lisätietoja ORCIDista ja sen hankkimisesta Tutkijan oppaan Tutkijan profiilit -sivulta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback