Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tutkimusrahoittajat suosittelevat ja edellyttävät avoimuutta

Useilla tutkimusrahoittajilla on avoimen julkaisemisen linjaus, jossa rahoittaja määrittelee sen, miten sen rahoittaman tutkimusprojektin pitää huomioida tutkimusjulkaisujen avoimuus toiminnassaan. Tutustu rahoitushakemusta laatiessasi rahoittajan avoimen julkaisemisen linjaukseen ja ohjeisiin julkaisusuunnitelmasta. 

Tarkasta tutkimusrahoittajan ajantasainen avoimen tieteen linjaus ja ohjeet sen omilta verkkosivuilta ja mahdollisesta rahoituspäätöksestä.

Ota yhteyttä:

Julkaisusuunnitelma rahoitushakemuksessa

Tutkimusrahoitushakemukseen on yleensä liitettävä mukaan julkaisusuunnitelma. Julkaisusuunnitelmassa pyydetään usein kuvailemaan, miten hakija aikoo toteuttaa tutkimusrahoittajan avoimen julkaisemisen linjauksia tutkimustuloksiaan julkaistessaan.

Tutustu huolellisesti rahoittajan hakuilmoitukseen ja siihen liittyvään ohjeistukseen.

Ota julkaisusuunnitelmaa laatiessasi huomioon

 • edellyttääkö tai suositteleeko rahoittaja tutkimustulosten julkaisemisesta avoimesti
 • asettaako rahoittaja ehtoja sille, minkälaisissa lehdissä tai muissa julkaisukanavissa tutkimustuloksia julkaistaan
 • edellyttääkö rahoittaja vertaisarvioiduilta julkaisuilta välitöntä avoimuutta vai onko mahdollista turvautua julkaisuviiveeseen (embargoon) rinnakkaistallennuksessa
 • vaatiiko rahoittaja tietyn Creative Commons -lisenssin käyttöä
 • kannustaako rahoittaja avoimuuteen myös muulla tavoin, esimerkiksi avaamaan preprint-käsikirjoitusversioita arkistossa, osallistumaan avoimeen vertaisarviointiin tai valitsemaan Open Research Europen kaltaisen rahoittajakohtaisen julkaisukanavan yms.

Osa tutkimusrahoittajista maksaa avoimesta julkaisemisesta aiheutuvia kuluja, kun niihin on varauduttu tutkimusrahoituksen hakuvaiheessa. Huomioi kirjoittajamaksut silloin budjettiehdotuksessa.

Varmista tutkimusprosessin aikana, että julkaisutoimintasi täyttää rahoittajan vaatimukset ja suositukset. Selvitä esimerkiksi jo julkaisukanavaa valitessasi, täyttääkö se rahoittajan vaatimukset avoimuuden osalta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää osittain tai kokonaan rahoittamiensa hankkeiden vertaisarvioiduilta lehtiartikkeleilta

 • välitöntä avointa saatavuutta
 • Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0 -lisenssin käyttöä
 • julkaisua Plan S -periaatteiden mukaisessa julkaisukanavassa
 • rinnakkaistallennusta julkaisuarkistoon heti julkaisun jälkeen

Plan S -periaatteiden mukainen lehti käyttää CC BY 4.0 -lisenssiä ja sen lisäksi

Huomaa, että julkaisun avaaminen rinnakkaistallennettuna julkaisuarkistossa saattaa olla ainoa tapa avata artikkeli avoimeksi Suomen Akatemian tieteellisten julkaisujen avoimen julkaisemisen linjauksen mukaisesti. On myös mahdollista, että valitsemasi julkaisukanava ei ole Plan S -yhteensopiva.Varmista aina ennen käsikirjoituksen lähettämistä lehteen, että valitsemasi julkaisukanava on Suomen Akatemian linjauksen mukainen, jos projektisi on osittain tai kokonaan Akatemian rahoittama. Journal Checker Tool -palvelu auttaa tunnistamaan Plans S -yhteensopivan julkaisukanavan.

Akatemian tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden linjaus koskee hankkeita, jotka ovat saaneet myönteisen rahoituspäätöksen 1.1.2021 jälkeen avautuneessa haussa. Rahoituspäätöksen liitteenä olevissa rahoitusehdoissa on oma osionsa tieteellisten julkaisujen avoimelle saatavuudelle.   

Varmista aina ennen käsikirjoituksen lähettämistä lehteen, että valitsemasi julkaisukanava on Suomen Akatemian linjauksen mukainen, jos projektisi on osittain tai kokonaan Akatemian rahoittama.

Tarkasta tutkimusrahoittajan ajantasainen avoimen tieteen linjaus ja ohjeet sen omilta verkkosivuilta ja mahdollisesta rahoituspäätöksestä.

Kirjoittajamaksut Suomen Akatemian projekteissa

Kirjasto maksaa Akatemian rahoittamien projektien vertaisarvioitujen lehtiartikkelien avoimuudesta koituvat kulut, kun julkaisukanava on Akatemian linjauksen mukainen. Voit hyödyntää myös kirjaston eri kustantajien kanssa solmimia sopimuksia tutkijalle maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta, sillä sopimukset noudattavat Plan S -periaatteita. 

Kirjasto ei maksa muita julkaisemisesta koituvia kuluja kirjoittajamaksujen lisäksi. OA-tukirahoitusta ei voi hakea esimerkiksi kuva- tai sivumaksuihin tai käsikirjoituksen submittoinnista aiheutuviin maksuihin.

Ennen 1.1.2021 käynnistyneet Suomen Akatemian rahoitushaut

Ennen 1.1.2021 avautuneissa Suomen Akatemian hauissa myönteisen rahoituspäätöksen saaneet projektit noudattavat päätöksentekoaikaan voimassa olleita rahoitusehtoja. Näiden projektien tieteellisten lehtiartikkelien avoimen julkaisemisen kulut maksetaan ensisijaisesti projektille myönnetystä rahoituksesta. 

Horizon Europe

Horizon Europe edellyttää rahoittamiensa hankkeiden vertaisarvioiduilta julkaisuilta

 • välitöntä avoimuutta rinnakaistallenteena julkaisuarkistossa
 • Creative Commons Attribution (CC BY) -lisenssin tai muun vastaavat oikeudet antavan lisenssin käyttöä
 • rajoittavia CC-lisenssejä (CC BY-NC ja CC BY-ND) lisenssejä voidaan käyttää lehtiartikkeleita pidemmillä julkaisuilla

Varmista ennen käsikirjoituksen lähettämistä arvioitavaksi, että valitsemasi kanava on Horizon Europen rahoitusehtojen mukainen. Tieteellisen lehden sopivuuden Horizon Europen rahoitusehtoihin voi tarkastaa Journal Checker Tool -palvelun avulla.

Horizon Europen tutkimusrahoitusta koskevia ohjeita:

Tarkasta tutkimusrahoittajan ajantasainen avoimen tieteen linjaus ja ohjeet sen omilta verkkosivuilta ja mahdollisesta rahoituspäätöksestä.

Kirjoittajamaksut Horizon Europen rahoittamissa projekteissa

Horizon Europen myöntämää tutkimusrahoitusta voi käyttää täysin avointen julkaisukanavien kirjoittajamaksujen maksamiseen. Journal Checker Tool -palvelu antaa tietoa siitä, onko lehden mahdollinen kirjoittajamaksu sellainen, jonka voi maksaa Horizon Europen myöntämästä rahoituksesta.

Kirjasto maksaa muissa kuin täysin avoimissa julkaisukanavissa julkaistujen vertaisarvioitujen lehtiartikkelien, kokoomateosartikkelien, monografioiden ja konferenssijulkaisujen kirjoittajamaksut, kun julkaisukanava on Horizon Europen vaatimusten mukainen. Muista hyödyntää kirjaston eri kustantajien kanssa solmimia sopimuksia tutkijalle maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta sekä kirjoittajamaksualennuksista.

Open Research Europe

Open Research Europe on täysin avoin julkaisukanava, jossa tutkimusartikkelit julkaistaan ilman kirjoittajamaksua. Julkaisukanava on tarkoitettu tutkimusjulkaisuille, jotka on tehty Horizon 2020 - tai Horizon Europe -rahoitusta saaneissa projekteissa. Siellä voi julkaista myös silloin, kun taustalla oleva Horizon-projekti on jo päättynyt. Open Research Europe täyttää Horizon Europen vaatimukset avoimesta julkaisemisesta ja se käyttää avointa vertaisarviointia. 

cOAlition S ja Plan S -periaatteet

Tutkimusrahoittajien perustaman cOAlition S -yhteenliittymän julkaisemien Plan S -periaatteiden mukaan tutkimusjulkaisujen pitää olla välittömästi avoimesti ja Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY) -lisenssillä saatavissa. Myös käytetyn lehden on oltava Plan S -periaatteiden mukainen. Suomen Akatemia on yksi cOAlition S:n jäsenistä ja sen tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta koskevassa linjauksessa on huomioitu Plan S -periaatteet.

Muita tutkimusrahoittajia

Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen linjauksia voi hakea Sherpa Juliet -palvelusta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback