Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Tutkimusartikkelin jakaminen

Tutkimusartikkelia on mahdollista jakaa joko pysyvän tunnisteen (esim. DOI, URN) avulla tai lataamalla julkaisu erilliseen sosiaalisen median palveluun tai julkaisuarkistoon. Tutkijoiden verkostoitumisen edistämiseksi on luotu monia sosiaalisen median palveluita, kuten ResearchGate, Academia.edu.  Nämä palvelut houkuttelevat tutkijoita jakamaan sivuillaan tutkimusartikkeleitaan ja lisäämään näin näkyvyyttään. Kun lataat tutkimusartikkelisi sosiaalisen median yhteisöllisen palvelun julkiseen näkymään, on tällöin huomioitava tekijänoikeudet, valittu Creative Commons -lisenssi ja se, kuinka tutkimusartikkelin julkaissut kustantaja suhtautuu näihin palveluihin. Osa kustantajista suhtautuu kielteisesti sosiaalisen median yhteisöpalveluihin, osa puolestaan sallii julkaisun pysyvän tunnisteen DOIn jakamisen. Sosiaalisen median yhteisölliset palvelut eivät ole avoimia arkistoja, eivätkä ne yleensä täytä rahoittajien avoimen julkaisemisen ehtoja.

Kustantajan linjauksen artikkelin lataamiseen yhteisöllisen palvelun julkiseen näkymään löydät Sherpa/RoMEO-palvelusta, kustantajan verkkosivuilta kohdasta jakaminen (article sharing policy) tai How Can I Share it -palvelusta.

Kustantajat, jotka suhtautuvat kielteisesti tutkimusartikkelin lataamiseen sosiaalisen median palveluihin yleensä sallivat joko tutkimusartikkelin preprint-version tallentamisen preprint-julkaisuarkistoon tai viimeisen käsikirjoituksen rinnakkaistallentamisen julkaisuarkistoon. Rinnakkaistallennuksen yhteydessä artikkeli saa pysyvän tunnisteen (esim. URN), jonka jakaminen erilaisissa palveluissa on yleensä sallittua. Kustantajien rinnakkaistallennuslinjaukset ja -käytänteet löytyvät Sherpa/RoMEO-tietokannasta tai kustantajan verkkosivustolta kohdasta sharing policy, self-archiving.

Julkaisuarkistojen ja sosiaalisen median palveluiden eroja pohtivat mm. artikkeli ResearchGate vai julkaisuarkisto - vai molemmat? sekä University of Californian viestintäyksikön kirjoitus A social networking site is not an open access repository.

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback