Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Akateemiset asiantuntijatehtävät, mediaesiintymiset ja palkinnot

Akateemiset asiantuntijatehtävät

TUNICRISiin voi tallentaa akateemiseen toimintaan liittyviä asiantuntijatehtäviä (Activity). Tiedot lisätään Add new > Activity -lomakkeelle.

TUNICRISistä asiantuntijatehtävien tietoja siirretään kansalliseen Tutkijan tiedot -palveluun.

Ohje (video) asiantuntijatehtävien tallentamiseen TUNICRISissä

Mediaesiintymiset ja palkinnot

TUNICRISiin voi lisätä tietoja mediaesiintymisistä ja palkinnoista. Tiedot lisätään Add new > Press/Media -lomakkeelle (mediaesiintymiset) tai Prize -lomakkeelle (palkinnot).

Medianäkyvyys (Press/Media)

  • Media coverage: medianäkyvyys, esim. tutkimukseen liittyvä haastattelu lehdessä, radiossa tai tv:ssä
  • Media contribution: oma kontribuutio, esim. julkaisuun liittyvä verkkokirjoitus, jota ei raportoida tiedonkeruuseen

Palkinnot ja myönnöt (Prizes)

  • Palkinto tai huomionosoitus tuotoksesta
  • Palkinto tai huomionosoitus urasta
  • Sijoittuminen kilpailussa tai osallistuminen kutsukilpailuun

Tutkimusaineistot ja -infrastruktuurit

Tutkimusaineistot

TUNICRISiin voi lisätä tutkimusaineistojen (dataset) kuvailutietoja. Tiedot lisätään Add new > Dataset -lomakkeelle. Itse aineistoa ei voi tallentaa TUNICRISiin.

Lisätietoja yliopiston tutkimusaineistojen hallinnasta löydät aineistonhallinta-osiosta.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurien kuvailutietoja TUNICRISissä ylläpitävät tiedekuntien nimetyt henkilöt.

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback