Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

OA-tukirahoitus kesällä 2024

Voit hakea OA-tukirahoitusta koko kesän ajan. Hakemukset pyritään käsittelemään 1-3 arkipäivän kuluessa mutta viivästykset ovat mahdollisia.

Avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksut vuonna 2024

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa vuonna 2024 korkeakouluyhteisön jäsenten vertaisarvioitujen julkaisujen avoimesta julkaisemisesta aiheutuvia kirjoittajamaksuja. OA-tukirahoitusta voivat hakea Tampereen yliopistoon ja Tampereen ammattikorkeakouluun affilioituneet henkilöt, jotka täyttävät tukirahoituksen kriteerit.

Tutustu korkeakouluyhteisön jäsenten käytössä oleviin kirjoittajamaksualennuksiin ennen OA-tukirahoitushakemuksen tekemistä.

Muista, että rinnakkaistallennus on erinomainen tapa avata omat vertaisarvioidut ja vertaisarvioimattomat julkaisut avoimiksi maksutta. Lisätietoja rinnakkaistallennuksesta on oppaassamme.  

Ota yhteyttä:

OA-tukirahoituksen hakeminen

 Voit hakea kirjastolta tukirahoitusta vertaisarvioidun julkaisusi kirjoittajamaksun maksamiseen, kun julkaisusi on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2024 tai sen jälkeen.

Toimi näin hakiessasi OA-tukirahoitusta

Kuvassa esitellään OA-tukirahoituksen hakuprosessi. Tämä prosessi löytyy tekstinä kuvan alta.

 1. Tarkasta ensin, voitko hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille tarjolla olevia kirjoittajamaksualennuksia tai voitko julkaista artikkelisi maksutta avoimesti kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Jos valitsemasi julkaisukanava ei kuulu kirjaston solmimien sopimusten piiriin tai sopimus ei kata koko kirjoittajamaksua, voit hakea tukirahoitusta kirjoittajamaksun maksamiseen.
 2. Tutustu OA-tukirahoituksen myöntökriteereihin.
 3. Hae tukirahoitusta alla olevalla lomakkeella. Toimi saamasi sähköpostiviestin ohjeiden mukaan vahvistaaksesi hakemuksen. Viesti tulee @chronoshub.io -päätteisestä osoitteesta. Käsittelemme vahvistetut hakemukset 1-3 arkipäivän kuluessa.
 4. Jos kirjasto kertoo maksavansa julkaisusi kirjoittajamaksun, ilmoita kustantajalle Tampereen yliopiston laskutusosoite saamiesi ohjeiden mukaan.
 5. Rinnakkaistallenna julkaisusi yliopisto TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään tai ammattikorkeakoulun Theseus-julkaisuarkistoon.

OA-tukirahoitusta hakiessasi sitoudut rinnakkaistallentamaan avoimesti julkaistun julkaisusi Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuarkistoon.

Toimi näin kirjoittajamaksulaskun kanssa

Huomaa, että kirjasto ei maksa muita julkaisemisen kuluja, kuten sivu-, kuva- tai värimaksuja tai käsikirjoituksen submittoinnista aiheutuvia kuluja. Kirjasto ei myöskään korvaa jo maksettuja kirjoittajamaksuja.

Saat kirjastosta laskutusosoitteen ja muut tarvittavat tiedot kustantajaa varten, kun kirjasto on käsitellyt hakemuksesi ja on päättänyt maksaa kirjoittajamaksun. Noudata saamiasi ohjeita. Älä maksa kirjoittajamaksua luottokortilla.

OA-tukirahoituksen myöntökriteerit

Kirjasto maksaa vertaisarvioidun julkaisun avoimeen julkaisemiseen liittyvän kirjoittajamaksun, kun alla olevat myöntökriteerit täyttyvät. Hae tukirahoitusta, kun käsikirjoituksesi on hyväksytty julkaistavaksi.

Kirjasto seuraa OA-tukirahoituksen ehtojen toimivuutta, ja niihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia kuluvan vuoden aikana. 

Vastuukirjoittaja

 • Julkaisun vastuukirjoittaja (corresponding author) on affilioitunut Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun hakiessaan rahoitusta avoimen julkaisemisen kustannuksiin.
 • Affilioituneella henkilöllä on voimassa oleva työsopimus tai laaja resurssisopimus Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tai hänellä on voimassa oleva tohtorintutkinnon opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon.
 • Vastuukirjoittajan affiliaatio Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun mainitaan julkaisussa, ja julkaisu raportoidaan Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuna OKM:n julkaisutiedonkeruussa.

Julkaisutyyppi

 • Tukirahoitusta voi hakea vertaisarvioidun tieteellisen lehtiartikkelin, katsausartikkelin, kokoomateosartikkelin tai monografian avoimeen julkaisemiseen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokat A1-A3 ja C1).
 • Kirjasto päättää tapauskohtaisesti, maksetaanko koko toimitetun teoksen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokka C2) avoimen julkaisemisen kulut vai ainoastaan sen sisältämien Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden henkilöiden kirjoittamat kokoomateosartikkelit.
 • Kirjasto maksaa Horizon Europen rahoittamien projektien vertaisarvioitujen konferenssijulkaisujen kirjoittajamaksut (OKM:n julkaistutiedonkeruun luokka A4). 

Julkaisukanava

 • Valittu julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1 - 3.
 • Julkaisukanava käyttää Creative Commons -lisenssejä avoimesti julkaistuissa artikkeleissa ja monografioissa.
 • Julkaisukanava on Plan S -yhteensopiva ja täyttää Suomen Akatemian* avoimen julkaisemisen vaatimukset mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Akatemian rahoittama.
 • Julkaisukanava täyttää Horizon Europen** avoimen julkaisemisen vaatimukset (PDF) mm. CC-lisenssien käytöstä, kun projekti on Horizon Europen rahoittama.
 • Julkaisukanava veloittaa enintään 3500 euron suuruisen artikkelin kirjoittajamaksun (article processing charge, APC) tai 15000 euron suuruisen monografian tai toimitetun teoksen kirjoittajamaksun (book processing charge, BPC). Jos kirjoittajamaksu ylittää edellä mainitut eurorajat, kirjasto voi hyväksyä hakemuksen erityisestä syystä.

* Suomen Akatemia on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 1.1.2021 jälkeen avautuneessa haussa, jossa noudatetaan Akatemian uudistettua avoimen julkaisemisen linjausta. Ennen 1.1.2021 käynnistyneiden hakujen tuloksena rahoitettujen projektien kirjoittajamaksut maksetaan ensisijaisesti projektille myönnetystä rahoituksesta.

** Horizon Europen myöntämää rahoitusta käytetään täysin avoimissa tieteellisissä julkaisukanavissa julkaistujen vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittajamaksuihin. Kirjasto maksaa muissa kuin täysin avoimissa julkaisukanavissa julkaistujen julkaisujen kirjoittajamaksut. Horizon 2020 -projektien kirjoittajamaksut maksetaan ensisijaisesti projektille myönnetystä rahoituksesta.

Journal Guide Open Access -sopimuslehtien tunnistamiseen

ChronosHub -palvelu on työkalu, joka auttaa tutkijoita löytämään julkaisukanavia, joissa heidän on mahdollista julkaista Open Access -artikkeleita joko täysin ilman kirjoittajamaksua tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Palvelu on räätälöity Tampereen korkeakouluyhteisön tarpeisiin.

ChronosHub kytkeytyy kahteen erilliseen avoimen julkaisemisen tukimuotoon:

 1. Tampereen yliopiston kirjaston koordinoimaan Open Access -tukirahoitukseen, jota tutkija voi hakea ChronosHubin lomakkeen kautta (katso hakukriteerit ja ohjeet kirjaston oppaasta), sekä
 2. tieteellisten kustantajien kanssa tehtyihin aineistosopimuksiin, joihin sisältyy alennuksia kirjoittajamaksuista. Tiedot näistä on kerätty ChronosHubin Journal Guide -työkaluun.

Journal Guide

ChronosHubin Journal Guide -työkalu sisältää tiedot Tampereen korkeakouluyhteisön ja kustantajien välisten aineistosopimusten ehdoista ja sopimusten mukaisista alennuksista. Lehtihakuun on sisällytetty myös tieto lehden JUFO-luokasta.
Journal Guidea voi myös käyttää pelkästään julkaisukanavien etsimiseen omalta tieteenalalta ilman aineistosopimuksia. Valtaosa Journal Guiden sisältämistä lehdistä eivät kuulu sopimuksiin.

 • Sisältää yli 46 000 lehden tiedot, mm. Scopus-tietokantaan indeksoidut lehdet, DOAJin täysin avoimet ja kirjoittajille maksuttomat lehdet sekä Julkaisufoorumissa (JUFO) arvioidut lehdet.
 • Voit hakea joko tiettyä lehteä tai lehteä tietystä aihepiiristä hakusanojen tai tieteenalafilttereiden avulla.
 • Voit vertailla lehtien sopivuutta tutkimusrahoittajien ehtoihin (mm. Plan S -rahoittajat).
 • Journal Guide toimii parhaiten Chromella.
 • Journal Guidesta on toistaiseksi vain englanninkielinen versio.

Ohjevideo Hae OA-tukirahoitusta (englanniksi)

Videotallenne englanniksi, ohjeet lomakkeen täyttämiseen.

Open Access Support Funding form (video avautuu uuteen ikkunaan)

Hae OA-tukirahoitusta

OA-tukirahoitushakemuksen tiedot

ChronosHubiin siirtyvät seuraavat tiedot kirjautuessa:

 • henkilön nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tiedekunta / yksikkö

OA-tukirahoitushakulomakkeella annetaan seuraavat tiedot:

 • julkaisun otsikko
 • julkaisun vastuukirjoittaja ja muut kirjoittajat
 • julkaisun tyyppi
 • julkaisukanavan nimi
 • kustantaja
 • kirjoittajamaksun määrä ja valuutta
 • rahoittajan nimi ja päätösnumero, jos on

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback