Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Miten huomioin avoimuuden tutkimusprosessissa?

 

Kuva muokattu Council of Australian University Libraries -sivuston How to be an open researcher -kuvan  pohjalta (CC BY 4.0, Open Research Toolkit).

 

Tutki vastuullisesti

 • Seuraa ja noudata vastuullisen tutkimuksen, hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimusetiikan periaatteita.
 • Muista vastuullisuus koko tutkimusprosessin ajan kaikessa toiminnassasi.

Noudata avoimen tutkimuksen linjauksia

 • Tunnista keskeisimmät avoimen ja vastuullisen tutkimuksen linjaukset. 
 • Noudata Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausta sekä keskeisiä kansallisia ja kansainvälisiä avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksia.
 • Huomioi rahoittajien ja julkaisijoiden avoimen tieteen suositukset.

Noudata FAIR-periaatteita

 • Varmista, että tutkimuksesi lähdeaineistot, menetelmät ja tutkimustuotokset ovat FAIR eli löydettävissä (findable), saatavilla (accessible), siirrettävissä tai yhdistettävissä (interoperable) ja uudelleen käytettävissä (reusable).
 • Ota FAIR huomioon jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa. 

Huomioi CARE-periaatteet

 • Huomioi tarpeen vaatiessa tutkimusaineistosi kohdalla CARE-periaatteet, jotka määrittelevät alkuperäiskansojen oikeuksia tutkimusaineistoihin.
 • Anna paikallisyhteisöille ja alkuperäiskansoille aina oikeus päättää heitä koskevien tutkimusaineistojen käytöstä.
 • Noudata tutkimuksen eettisiä periaatteita koko tutkimusprosessin ajan.

Käytä Creative Commons -lisenssejä

 • Lisensoi tutkimustuotoksesi kuten julkaisut, tutkimusdata ja metadata Creative Commons -lisensseillä.
 • CC-lisenssin avulla voit määritellä teoksesi sallitut käyttötavat muille. 

Varmista työllesi pysyvä tunniste

 • Suosi julkaisukanavia, jotka antavat yksilöivän, pysyvän tunnisteen tutkimustuotoksille kuten julkaisuille, tutkimusdatalle, metadatalle ja koodille.
 • Pysyvä tunniste helpottaa tutkimustuotosten löydettävyyttä, viitattavuutta ja jatkokäyttöä.
 • Käyttämällä ORCID-tutkijatunnistetta varmistat, että tutkimustuotoksesi linkitetään sinuun.

Avaa julkaisusi

 • Rinnakkaistallenna sekä vertaisarvioidut että vertaisarvioimattomat julkaisusi korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoihin.
 • Varmistat rinnakkaistallentamalla julkaisujesi avoimuuden ja pitkäaikaissaatavuuden.
 • Hyödynnä kirjaston solmimia sopimuksia julkaistessasi avoimesti.

Avaa tutkimusaineistosi

 • Varmista, että tutkimusaineistosi on mahdollisimman löydettävää, saavutettavaa, yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää (FAIR). 
 • Noudata aineistojen avoimuudessa periaatetta "niin avointa kuin mahdollista, niin suojattua kuin tarpeen". 
 • Suunnittele aineiston avaaminen jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa.

Avaa lähdekoodisi ja ohjelmistosi

 • Julkaise aina lähdekoodit ja ohjelmistot avoimesti kun se on tarpeen.
 • Julkaise koodit ja ohjelmistot palveluissa, jotka myöntävät pysyvän tunnisteen. Näin voit viitata koodiisi ja ohjelmistoon julkaisuissa.
 • Lisensoi koodit ja ohjelmistot.

Pysy kartalla

 • Seuraa vastuullisen ja avoimen tutkimuksen ajankohtaisia aiheita sekä kehitystä.

 

Avoimet julkaisut Tampereen korkeakouluyhteisössä

Avoimesti saatavilla olevat tutkimusjulkaisut keräävät yleensä enemmän viittauksia verrattuna julkaisuihin perinteisissä lehdissä. Usein myös OA-julkaisut saavat enemmän mediahuomiota ja näkyvyyttä. 

Mitä tutkija voi tehdä?

 • Tallenna julkaisusi avoimeen julkaisuarkistoon esim. TUNICRIS/Trepo/Theseus.
 • Julkaise mahdollisuuksien mukaan avoimissa julkaisukanavissa.
 • Jaa materiaaliasi luotettavien arkistojen kautta.

Alla esimerkki yhteisön avoimista julkaisuista. 

Avoimien julkaisujen osuus Tampereen yliopiston vertaisarvioiduista julkaisuista vuosina 2021-2023 (OKM:n julkaisutiedonkeruu luokat A & C)

Lähde: Tampereen yliopiston tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS 24.5.2024. 

Avoimet opinnäytteet Tampereen korkeakouluyhteisössä vuosina 2021-2023

Lähde: Trepo, Theseus. 5/2024

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback