Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Julkaiseminen ja julkaisemisen palvelut

Tästä oppaan osiosta löydät tietoa tutkimustulosten julkaisemisesta. Kirjasto tukee ja neuvoo julkaisemiseen liittyvissä asioissa. Jos et löydä oppaasta etsimääsi tietoa, ota yhteyttä julkaisemisen tuen palveluosoitteseen:

Oppaan sisältö painottuu avoimeen julkaisemiseen, sillä Tampereen korkeakouluyhteisössä avoimuus on keskeinen periaate, ja korkeakouluyhteisö on sitoutunut avoimen tieteen linjauksissaan vastuullisen avoimen tieteen edistämiseen. Tutustu Tampereen yliopiston avoimen tieteen linjaukseen (PDF) ja Tampereen ammattikorkeakoulun avoimen TKIO-toiminnan linjaukseen ja periaatteisiin (PDF). Lisäksi yhä useammat tutkimusrahoittajat suosittelevat tai edellyttävät avointa julkaisemista.

Tieteellisen julkaisemisen erilaisia toimintamalleja havainnollistaa alla oleva kuvio.

 

Kuvio joka havainnollistaa tieteellisen julkaisemisen eri malleja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Alkuperäinen kuvio CC BY 4.0 International Farquharson, J. I. & Wadsworth, F. B., 2018. DOI: https://doi.org/10.30909/vol.01.01.i-ix. Kuvion värejä on muutettu, tekstit suomennettu, lisätty kuvioon termi "hybridi OA" ja vaihdettu "vanity pressin" tilalle "saalistajajulkaisut", joihin pätevät samat piirteet.

 

 

 • Tilausmaksulliset julkaisut ovat perinteisellä mallilla toimivia julkaisukanavia. Niiden sisällöt ovat vain tilaajaorganisaatioiden käytettävissä, ja käyttöehdot sekä hinnat perustuvat kustantajien kanssa tehtyihin lisenssisopimuksiin. Julkaiseminen tällaisissa kanavissa on kirjoittajalle maksutonta.
   
 • Vihreän mallin avoimuudella tarkoitetaan julkaisun käsikirjoitusversion rinnakkaistallentamista avoimeen julkaisuarkistoon, esimerkiksi Tampereen yliopiston Trepoon tai TAMKin Theseukseen. Tämä mahdollistaa maksumuurin takana olevien julkaisujen avaamisen kaikille lukijoille. Rinnakkaistallennus on maksutonta, mutta siihen voi liittyä julkaisuviive. Kirjasto tukee ja neuvoo rinnakkaistallennusprosessissa.
   
 • Kultaisessa ja hybridimallissa avoimuus toteutuu maksamalla kustantajalle niin sanottu kirjoittajamaksu. Näiden erona on se, että kultaisen OA:n julkaisukanavissa kaikki sisältö on kaikille käyttäjille avoimesti saatavilla, kun taas hybridikanavissa vain avoimeksi ostetut yksittäiset julkaisut ovat kaikkien luettavissa muun sisällön jäädessä maksumuurin taakse. Tampereen korkeakouluyhteisöön ja Taysiin affilioituneilla tutkijoilla on mahdollisuus saada alennuksia kirjoittajamaksuista tiettyjen kustantajien lehdistä.
   
 • Avoimen julkaisemisen lieveilmiönä on syntynyt suuri joukko saalistajajulkaisuiksi kutsuttuja toimijoita, jotka veloittavat kirjoittajamaksuja tarjoamatta vastineeksi tiedejulkaisemiseen olennaisesti kuuluvia palveluita. Kuviossa saalistajajulkaisut jäävätkin vertaisarvioitujen kehän ulkopuolelle. Tutkijan on tärkeää arvioida julkaisukanavan luotettavuutta ennen kuin lähettää artikkelinsa julkaistavaksi. Arvioinnin tueksi on olemassa sekä maksullisia, korkeakouluyhteisön käytössä olevia työkaluja että maksutta verkosta löytyviä palveluita.
   
 • Timanttimallin avoimuudessa maksuja ei peritä lukijoilta eikä myöskään kirjoittajilta, vaan julkaisutoimintaa pyöritetään esimerkiksi taustaorganisaation tai kirjastokonsortion tuella. Tällaisia lehtiä on olemassa jo tuhansia, mutta ne ovat usein tuntemattomampia kuin kaupallisten kustantajien tilausmaksulliset tai hybridimallin lehdet. Kirjoittajalle maksuttomia avoimia lehtiä voi etsiä esimerkiksi Directory of Open Access Journals -palvelusta.

  Tampereen yliopiston kirjastossa toimiva Tampere University Press on timanttimallin tiedekirjakustantamo. TUP julkaisee myös muiden kuin Tampereen korkeakouluyhteisössä työskentelevien tutkjoiden teoksia.


Vertaisarvioimattomat julkaisut

 • Pre-printillä eli esijulkaisulla tarkoitetaan artikkelin ensimmäistä, vertaisarvioimatonta versiota. Pre-printien julkaiseminen avoimilla verkkoalustoilla mahdollistaa tutkimustulosten nopean levittämisen sekä vertaispalautteen keräämisen tiedeyhteisöltä.
   
 • Trepo on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. Tampereen yliopistoon affilioituneilla tutkijoilla on mahdollisuus julkaista Trepossa esimerkiksi tutkimushankkeiden raportteja, oppaita, konferenssijulkaisuja ja yksiköiden omia sarjoja.
   
 • TAMK julkaisee työelämäläheisiä sekä ammatillista osaamista ja kehittymistä tukevia teoksia. TAMKilla on kolme julkaisusarjaa: Tutkimuksia, Raportteja ja Oppimateriaaleja. Julkaisujen tavoitteena on tehdä tamkilaisten asiantuntemusta sekä TKI-toiminnan, opetuksen ja opinnäytetöiden tuloksia tutuksi laajemmalle yleisölle.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback