Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Missä julkaista?

Julkaisukanavaa valitessaan voi pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Kenelle tämän artikkelin/kirjan/konferenssijulkaisun sisältö on suunnattu?
 • Mitä kautta ja millä kielellä tavoitan tehokkaimmin kohdeyleisöni?
 • Voisinko julkaista muualla kuin alani tunnetuimmissa julkaisukanavissa? Toisiko se tutkimukselleni uudenlaista näkyvyyttä tai uusia yhteistyömahdollisuuksia?
 • Liittyykö julkaisukanavan valintaan tutkimusrahoittajan tai yhteistyötahon asettamia kriteerejä?
 • Haluanko julkaista mahdollisimman avoimesti ja säilyttää tekijänoikeuteni julkaisuun, vai tähtäänkö ensisijaisesti mahdollisimman arvostettuun julkaisukanavaan huolimatta siitä, että tekijänoikeudet saattavat siirtyvät kustantajalle ja julkaisu voi jäädä "maksumuurin taakse"?
 • Miten voin varmistua siitä, että julkaisukanava on ammattimaisesti toimitettu ja luotettava?


Kirjasto neuvoo julkaisukanavan valintaan liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä:

Tunnista luotettava julkaisukanava

Julkaisukanavia on maailmalla paljon ja niitä syntyy jatkuvasti lisää. Toisia taas lakkautetaan tai vain katoaa. Lisäksi pelissä on toimijoita, jotka pyrkivät tahallaan johtamaan harhaan tutkijoita kerätäkseen kirjoittajamaksuja, vaikka eivät todellisuudessa tarjoa julkaisuprosessiin tavallisesti kuuluvia palveluita, kuten vertaisarviointia, kuvailua tai pitkäaikaissäilytystä.

Tämän takia on hyvä tehdä taustatutkimusta ennen kuin lähettää julkaisunsa kustantajalle tai lehdelle. Julkaisukanavan luotettavuutta arvioidessa kannattaa tarkistaa, että vastaus seuraaviin kysymyksiin on 'kyllä':

 • Onko julkaisut helppo löytää?
 • Onko julkaisukanavan nimi riittävän omaperäinen, jottei se ole vaarassa sekoittua muihin?
 • Ovatko julkaisijatahon vastuuhenkilöt ja yhteystiedot löydettävissä?
 • Onko vertaisarviointiprosessi uskottavasti kuvattu julkaisijan verkkosivuilla?
 • Käyttääkö julkaisija standardoituja tunnisteita, kuten ISSN-, ISBN-, ISNI- ja DOI-tunnisteita?
 • Kertooko julkaisija mahdollisista maksuista selkeästi?
 • Löytyykö julkaisijan sivuilta kirjoittajaohjeet?
 • Onko julkaisijan lisenssipolitiikka selkeästi avattu?
 • Onko julkaisija kustannusalan järjestöjen jäsen?
 • Onko julkaisija/julkaisukanava indeksoitu vertaisarviointia edellyttävissä tietokannoissa tai palveluissa?

Lisää aiheesta:

Think.Check.Submit -tarkistuslistat lehtien ja kirjankustantajien arviointiin
Think.Check.Attend -tarkistuslista konferenssien arviointiin
Katherine Stephan: Publishing Due Diligence (video)
Predatory and Questionable Publishing Practices: How to Recognise and Avoid Them (Dutch Consortium of University Libraries)

Epäilyttävän julkaisukanavan tuntomerkkejä

Saalistajajulkaisijoille on ominaista tahallinen toiminta, jonka tarkoituksena on harhauttaa tai vahingoittaa. Niitä ei tule sekoittaa legitiimeihin julkaisijoihin. Open access -julkaisumalli ei ole sama asia kuin pelkkään rahanansaintaan tähtäävä epärehellinen toiminta. Alla esitetyt "tyypit" eivät ole toisensa poissulkevia: saalistajajulkaisijat voivat yhdistellä erilaisia huijauskeinoja toimintamalleihinsa.

 

Icon of a masked man.Jäljittelijä/kaappari
Esiintyy vakiintuneena journaalina tai tunnettuun brändiin tai yhteisöön liittyvänä julkaisuna.

Tuntomerkit: Tahallisen harhaanjohtava mielikuvamarkkinointi. Käyttää hyväkseen tunnettujen lehtien nimiä, joiden eteen on lisätty jokin ylimääräinen sana, kuten "Advances", "Review" tai " Reports". Kaappari luo verkkosivut, jotka vaikuttavat toisen olemassa olevan julkaisun verkkosivuilta. Retraction Watch ylläpitää listaa kaapatuista lehdistä.

Icon of a fishing hook.Kalastelija
Houkuttelee lupauksilla ja perii suuren maksun käsikirjoituksen hyväksymisen jälkeen. Sinnikkäät kalastelijat voivat vaatia maksua siitä huolimatta, ettei sopimuksia ole allekirjoitettu.

Tuntomerkit: Kirjoittajamaksuista ei ole kerrottu selkeästi tai tieto on hankala löytää. Voivat markkinoida aggressiivisesti sähköpostin ja postituslistojen kautta.

Icon of a mill.Paperitehdas
Tehtailee tilaustyönä huonolaatuista tavaraa, usein koneoppimista tai plagiointia hyödyntäen. Toisin kuin muut saalistajatyypit, paperitehdas pyrkii huijaamaan lukijoita ja toimittajia, ei kirjoittajia.

Tuntomerkit: Kirjoittajuus ostetaan. Kirjoittajilla ei välttämättä ole lainkaan kokemusta julkaisun aihepiiristä, ja artikkelit voivat olla täynnä "kidutettua kieltä" (engl. tortured phrases), joka on tyypillistä tekoälyn luomille teksteille sekä plagiaatintunnistusohjelmien harhauttamiseksi kehitetyille vaihtoehtoisille ilmaisuille.

Icon of Trojan horse.Troijan hevonen
Vaikuttaa verkkosivujen perusteella pätevältä ja vakuuttavalta, mutta lähemmässä tarkastelussa mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lehdet ovat tyhjiä kuoria, tai mikä pahempaa, sisältö koostuu varastetusta ja plagioidusta aineistosta ja hölynpölystä.

Tuntomerkit: Vaikea tunnistaa. Julkaisuhistoria, julkaisutahti ja artikkelien laatu kannattaa tarkistaa.

Icon of unicorn.Yksisarvinen
Liian hyvä ollakseen totta! Yksisarvinen lupailee palveluita, kuten nopean vertaisarvioinnin, indeksoinnin tietokantoihin, viittauskertoimet ym., mutta ei toteuta lupauksiaan.

Tuntomerkit: Muistuttaa kalastelijaa, mutta harhautus koskee palveluiden tasoa, ei hintoja.

 

Oppaan osio Epäilyttävän julkaisukanavan tuntomerkkejä on suomennos
Iowa State University Libraryn oppaasta Understanding Predatory Publishers
CC BY 4.0 Megan N. O'Donnell
Kuvat: Icons8 LLC

Työkaluja arvioinnin tueksi

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumin JUFO-portaali on hyödyllinen työväline julkaisukanavan luotettavuuden arvioinnissa. Se sisältää tiedon paitsi lehden, sarjan, kirjankustantajan tai konferenssin saamasta JUFO-tasoluokituksesta, myös paljon muista lähteistä haettua lisäinformaatiota esimerkiksi avoimesta saatavuudesta ja indeksoinnista keskeisiin julkaisutietokantoihin.

JUFO-portaaliin voi kirjautua TUNI-tunnuksilla, jolloin näkyviin tulevat julkaisukanavien vaikuttavuusindikaattorit. Sisään kirjautuneena käyttäjät voivat myös ehdottaa muutoksia luokitukseen tai julkaisukanavan tietoihin.

Julkaisufoorumin etuna on sen laajuus. JUFO-portaali sisältää yli 36 000 julkaisukanavan tiedot, eikä se rajoitu englanninkielisiin sarjajulkaisuihin, kuten useat muut tietokannat.

Julkaisufoorumi-luokitus on tarkoitettu suurten julkaisumäärien keskimääräisen laadun arviointiin. Se ei sovellu yksittäisten julkaisujen (artikkelien tai kirjojen) laadun arviointiin eikä yksittäisten tutkijoiden arviointiin tai vertailuun. Lue lisää Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöohjeesta.

Cabell’s Journalytics

Cabell’s Journalytics sisältää yli 12 000 lehteä ja tietoa niiden käytännöistä, mm. vertaisarvioinnin tyyppi, vertaisarvioinnin kesto, avoin saatavuus ja käsikirjoitusten hyväksymisprosentti. Vaatii TUNI-kirjautumisen, käytä polkuna kirjaston tietokantalistaa.

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals eli DOAJ sisältää yli 20 000 vertaisarvioitua avoimesti saatavilla olevaa tieteellistä lehteä. Näistä valtaosa on sellaisia lehtiä, jotka eivät peri kirjoittajamaksua. DOAJin periaatteena on tiedejulkaisemisen monimuotoisuus, ja se kattaakin laajasti eri tieteenaloja, maantieteellisiä alueita ja kieliä. Esimerkiksi suomenkielisiä sarjoja on indeksoitu tietokantaan 37 kappaletta.

Tietokannassa hakua voi rajata mm. tieteenalan, lehden käyttämän lisenssin tai julkaisukielen perusteella. Tietokannasta voi hakea lehtien lisäksi myös yksittäisiä artikkeleita.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback