Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Kirjaston datatuen tarjoama tuki ja koulutus

Kirjaston datatuki tarjoaa tukea tutkimusaineistojen hallinnan suunnitteluun ja toteutukseen. Kommentoimme mm. aineistohallintasuunnitelmia sekä järjestämme koulutusta ja opastusta. Tutkimusaineistojen hallinta -oppaastamme löydät laajasti tietoa aineistonhallinnasta. Kirjasto on vahvasti mukana edistämässä tutkimusaineistojen hallintaan liittyviä avoimia toimintamalleja niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Tutkimushankkeille tarjoamme lisäksi datamanageripalvelua. Datamanageri on datanhallinnan ammattilainen, jonka tehtävät tutkimushankkeessa räätälöidään aina kunkin hankkeen tarpeiden mukaan.  Datamanageri voi muun muassa vastata datanhallinnan suunnittelusta, riskienhallinnasta, aineistonhallintasuunnitelman (DMP) laatimisesta, tietosuojadokumentaation laatimisesta tai esimerkiksi työstää dataa analyysejä varten. Datamanageri työskentelee projektitiimin jäsenenä ja osa palkasta katetaan projektin budjetista kohdennettujen tuntien mukaisesti. Ota meihin yhteyttä, niin keskustellaan teidän tarpeistanne.

Järjestämme aineistonhallinnan koulutuksia korkeakouluyhteisön jäsenille aina opiskelijoista opettajiin ja tutkijoihin. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Koulutuksen sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä esimerkiksi tutkimusryhmän tai vaikkapa graduseminaarin tarpeiden mukaan. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

 

Koulutusten esitysdiat tallennetaan tähän oppaaseen koulutuksen jälkeen.

Muiden tarjoama aineistonhallintaan liittyvä koulutus

 

  • Aalto-yliopisto tarjoaa koulutusta tutkimusdatan hallinnasta ja avoimesta tieteestä. Webinaarit ovat avoimia ja maksuttomia myös Aallon ulkopuolisille osallistujille, eivätkä ne vaadi aihepiirien aiempaa osaamista. Webinaareissa saatetaan käsitellä Aalto-spesifejä aiheita mutta yleiset periaatteet ovat usein laajemmin sovellettavissa. Kysymyksiä webinaarisarjasta voi lähettää osoitteeseen: researchdata@aalto.fi   

  • MANTRA,  Edinburghin yliopiston tarjoama ilmainen verkkokurssi tutkimusdatan hallinnasta
  • Research data management and sharing MOOC-kurssi Courseran alustalla, kurssin tuottajana The University of North Carolina at Chappel Hill and The University of Edinburgh

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback