Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Räätälöitävät tilauskoulutukset

Koulutuksiemme sisältöä voidaan tarvittaessa räätälöidä myös tutkimusryhmän, opinnäyteyön ohjaajien tai vaikkapa opinnäyteseminaarin tarpeiden mukaisiksi. Pääpainopiste koulutuksissamme on aineistonhallinnan perusteissa, kuten aineistojen kuvailussa, tietosuoja-asioissa, tallennusratkaisuissa ja datan avaamisessa. Emme käsittele datayksikkötason yksityiskohtia, analyysi- tai tutkimusmenetelmiä. Emme myöskään kouluta Pythonia, R:ää tai analyysityökalujen käyttöä.

Tälle sivulle on koottu muutamia esimerkkejä tilattavista koulutuksistamme. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan mitä voisimme tarjota teille!

Aineistonhallintakoulutus perustutkintovaiheen opinnäytetyöhön

Koulutuksen yleiskuvaus / tavoitteet

Kirjaston Datatuen asiantuntija kouluttaa, mitä tarkoitetaan opinnäytetyön aineistonhallinnalla, miksi sitä kannattaa tehdä ja mitä erilaisia ratkaisuita ja palveluita Tampereen yliopistolla on tarjota aineistonhallinnan tueksi. Koulutuksessa käydään läpi myös tietosuojaan liittyvät perusperiaatteet.

Sisältö

 • Mitä aineistonhallinnalla tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa tarkoitetaan ​
 • Mitä on suunnitelmallinen aineistonhallinta
 • Aineistojen käyttöön ja luomiseen liittyvät oikeudet ja luvat
 • Olemassa olevien tutkimusaineistojen käyttö
 • Tavallisimmat ratkaisut ja palvelut aineistojen tutkimuksen aikaiseen ja sen jälkeiseen säilytykseen ja arkistointiin
 • Vastuullisen henkilötietojen käsittelyn periaatteet, keskeiset käsitteet​ ja sovellettavuus opinnäytetyössä
 • Tietosuojailmoitus ja tutkittavien informointi

Toteutustavat

Luento/tietoisku

Kesto

n. 60 min

Ajankohta

Sovittavissa, suositeltava ajankohta opinnäytetyöprosessin alussa, ennen aineiston keruuta (esim. osana seminaaritapaamista).  Vastaava koulutus voidaan räätälöidä myös opinnäytetyön ohjaajille esimerkiksi oppiaineen kahvitalisuuteen tms.

Kohderyhmä

Perustutkintovaiheen opiskelijoiden ohjaajat tai opinnäyteseminaariin osallistuvat opiskelijat. Voidaan räätälöidä tiedekunnalle, laitokselle tai oppiaineelle sopivaksi.

Lisätietoja

researchdata@tuni.fi

Tutkimuksen tietosuoja

Koulutuksen yleiskuvaus / tavoitteet

Kirjaston Datatuen asiantuntijan kanssa käydään läpi henkilötietojen suojaamisen perusperiaatteet sekä tietosuojan kannalta keskeisten termien määrittelyä. Koulutuksessa tutustutaan myös tutkittavien informointiin, tietosuojailmoituksen tekoon ja riskiarviointiin sekä vaikutustenarviointiin.  

Sisältö

 • Vastuullisen henkilötietojen käsittelyn periaatteet, keskeiset käsitteet​ ja sovellettavuus omassa tutkimuksessa
 • Miten tietosuojalakia ja vaatimuksia ttukimusaineistojen avoimuudesta voidaan soveltaa tutkimusprojektissa
 • Tutkimuksen rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelyperusteen määritteleminen
 • Tutkittavien informointi henkilötietojen käsittelystä ​
 • Tutkimuksen tietosuojailmoitus ja riskiarvio
 • Vaikutustenarviointi (DPIA)

Toteutustavat

Luento/tietoisku. johon voidaan yhdistää myös työpaja, jossa keskitytään yksittäisen tutkimuksen tietosuojadokumentaatioon.

Kesto

n. 60 min, työpajaan yhdistettynä 90 min

Ajankohta

Sovittavissa, suositeltava ajankohta ennen aineistonkeruun aloittamista

Kohderyhmä

Opinnäytetyön ohjaajat, väitöskirjatutkijat, opinnäytetyön tekijät ja tutkijat. Voidaan räätälöidä tiedekunnalle, laitokselle tai oppiaineelle sopivaksi.

Lisätietoja

researchdata@tuni.fi

Aineistonhallintasuunnitelma - miten se tehdään?

Koulutuksen yleiskuvaus / tavoitteet

Kirjaston Datatuen asiantuntija neuvoo miten aineistonhallintasuunnitelma tehdään ja mitä se pitää sisällään.

Sisältöehdotukset

 • Miten aineistonhallintasuunnitelma tehdään Tuuli-työkalulla?
 • Mitä asioita aineistonhallintasuunnitelmaan kirjataan?

Toteutustavat

Lyhyt luento/tietoisku. johon voidaan yhdistää myös suunnitelman tekoon keskittyvä työpaja.

Kesto

n. 30 min, työpajaan yhdistettynä 60-90 min

Ajankohta

Sovittavissa, suositeltava ajankohta riippuu siitä, tehdäänkö suunnitelma myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen vai muuhun tarkoitukseen (esim. eettistä ennakkoarviointilausuntoa varten, jolloin dokumentit pitää olla toimikunnalla viikkoa ennen eettisen toimikunnan kokousta)

Kohderyhmä

Väitöskirjatutkijat, väitöskirjaohjaajat ja tutkijat. Voidaan räätälöidä tiedekunnalle, laitokselle tai oppiaineelle sopivaksi. Koulutus voidaan räätälöidä myös vastaamaan myös eri rahoittajien vaatimuksia työpaja-tyyppisenä työskentelynä.

Lisätietoja

researchdata@tuni.fi

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback