Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Tutkijakoulun järjestämä opintopisteellinen koulutus

Kirjasto järjestää vastuullisen ja avoimen tieteen koulutusta myös tutkijakoululle. Tarjontaan kuuluu 3 kurssia: Managing research information, Tutkijan näkyvyys ja vaikuttavuus sekä Tutkimuksen aineistonhallinta - kysely- ja haastatteluaineisto.

Managing Research Information (online course), 3 op

The course consist of four modules as follows:

  • Scientific literature retrieval
  • Visibility and impact
  • Research data management
  • Open Access publishing

The course is fully online. The study material is based mostly on reading and short videos. Each module includes a hands-on exercise which supports and drives forward your own research work. The course lasts four weeks and an extra week is offered so that participants can finalize the exercises.

To be able to pass the course, the participant has to submit a weekly exercise of each module.

Teaching periods: II and IV

Responsible teacher: Saila Huuskonen

Further information

Tutkijan näkyvyys ja vaikuttavuus, 1 op

Kurssilla osallistuja oppii näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavien indikaattoreiden mahdollisuudet ja rajoitteet, ja harjaantuu tulkitsemaan niitä vastuullisella tavalla. Kurssilla kuvataan mitä on vastuullinen tutkijanarviointi ja osallistuja saa mallin tutkijan ansioluettelomallin tekemisestä. Malli noudattaa tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettisiä ohjeita. 

Lähiopetus on tarkoitettu tehtäväksi peruskurssin Managing Research Information jälkeen, kun tutkijaurallaan etenevä haluaa syventää osaamistaan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta kuvaavien indikaattoreiden käytössä. Lähiopetuksen tavoitteena on varmentaa, että jokainen ymmärtää oikeutensa tulla arvioiduksi vastuullisella tavalla. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen kuuluu vastuullinen tiedeviestintä, joka on keskeinen osa tutkijatyötä. Kun tutkija motivoituu osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun, on se väylä akateemiseen meritoitumiseen muun julkaisutoiminnan ohella.

Toteutus: I ja III -periodeilla

Vastuuopettaja: Johanna Löhönen

Lisätietoa toteutuksesta 

Tutkimuksen aineistonhallinta - kysely- ja haastatteluaineisto, 1 op

Kurssilla käydään läpi seuraavat asiat:

  • Aineistojen turvallinen säilytys tutkimuksen aikana  
  • Kysely- ja haastatteluaineistoihin liittyvät eettiset periaatteet ja lainsäädäntö
  • Aineistojen anonymisointi 
  • Aineistojen avaaminen ja uudelleenkäyttö

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi peruskurssin Managing Research Information jälkeen, kun tutkijaurallaan etenevä haluaa syventää osaamistaan kysely- ja haastatteluaineistojen hallinnassa. Lähiopetuksen tavoitteena on varmentaa, että osallistuja ymmärtää vastuullisen aineistohallinnan merkityksen omassa tutkimuksessaan. Aineistonhallinta on olennainen tutkijataito, joka auttaa käytännön työssä ja meritoitumisessa akateemisella uralla sekä on omiaan lisäämään tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa.

Toteutus: I ja III periodeilla

Vastuuopettajat: Saila Huuskonen ja Katja Fält

Lisätietoa toteutuksesta

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback