Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Oppimateriaalit avoimeksi -koulutus

Kohderyhmä Korkeakouluyhteisön opettajat, opiskelijat, tutkijat, tukipalveluiden asiantuntijat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet. 
Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa:

  • määritellä mitä tarkoitetaan oppimisen avoimuudella ja avoimilla oppimateriaaleilla
  • kertoa miksi oppimateriaaleja kannattaa jakaa avoimesti
  • löytää avoimia oppimateriaaleja sisältäviä hakuohjelmia
  • tallentaa avoimia oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon 
Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan keskeisiin käsitteisiin: oppimisen avoimuus ja avoimet oppimateriaalit. Koulutuksessa esitellään miten oppimateriaalin voi jakaa avoimesti ja tutustutaan avointen oppimateriaalien hakupalveluihin. Lisäksi kerrotaan miksi kannattaa jakaa oppimateriaaleja avoimesti ja kuinka arvioida löytämäänsä aineistoa.

Toteutustavat
Oppimateriaalit
  • Koulutuksen kalvot löytyvät Avointen oppimateriaalien kirjastosta 
  • Kirjaston oppimateriaalit avoimeksi opas
Kesto  45 min - 60 min 
Ajankohta

Koulutusta järjestetään mm. Open Access – viikolla lokakuussa ja Open Education -viikolla maaliskuussa. Koulutuksista löytyy tietoa oppimateriaalit avoimeksi oppaasta. 

  • 5.3.2024 klo.9-10, lisätietoa ja linkki Zoomin löytyy intrasta
  • 21.10.2024 klo.13.00-14.00, lisätietoa ja linkki Zoomiin löytyy intrasta
Räätälöitävä tilauskoulutus Kirjastolle voi esittää myös toiveita tukipalvelujen kehittämisestä oppimisen avoimuuteen liittyen. esim. Oppimateriaalit avoimeksi -tietoisku (Zoom) (tuni.fi)

Lisätietoja

 oa@tuni.fi

 

Menneet koulutukset Kirjaston tarjoamista koulutuksista vuosilta 2022-2023 löytyy lisätietoa avoimen oppimisen ja oppimateriaalien oppaasta

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback