Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Aineistonhallintaa pähkinänkuoressa -koulutus

Keskiviikkona 11.9. klo 13.00-14.00 Ilmoittaudu

Koulutus on suunnattu kaikille aineistonhallinnasta kiinnostuneille: tutkijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Erityisesti suosittelemme koulutusta opinnäytetyön ohjaajille.​

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavia asioita:​

 • Ymmärrät, mitä aineistonhallinnalla tutkimuksen elinkaaren eri vaiheissa tarkoitetaan ​
 • Tiedät, miten aineistonhallintasuunnitelma tehdään​
 • Tunnistat minkälaisia erilaisia aineistoja aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan​
 • Ymmärrät, mitä aineiston FAIR-periaatteilla tarkoitetaan​
 • Ymmärrät, mitä sopimuksia, oikeuksia ja lupia tutkimusaineistojen käyttöön ja luomiseen liittyy​
 • Tunnistat tavallisimmat ratkaisut ja palvelut aineistojen tutkimuksen aikaiseen ja sen jälkeiseen säilytykseen, arkistointiin ja jakamiseen ​
 • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Teamsissa, eikä sitä tallenneta. 

Tutkimuksen tietosuojaa -koulutus, OSA 1

Tiistaina 24.9. klo 13.00-14.00 Ilmoittaudu

Koulutus on suunnattu kaikille tutkimuksen tietosuojasta kiinnostuneille: tutkijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Erityisesti suosittelemme koulutusta opinnäytetyön ohjaajille.​

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavia asioita:​

 • Hallitset henkilötietojen suojaamisen perusperiaatteet ja keskeiset käsitteet​
 • Osaat määritellä, kuka tai ketkä ovat tutkimuksen rekisterinpitäjiä ja miten henkilötietojen käsittelyperuste määritellään​
 • Opit, miten tutkittavia tulee informoida henkilötietojen käsittelystä ​
 • Osaat tehdä tutkimuksen tietosuojailmoituksen ​
 • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Teamsissa, eikä sitä tallenneta. 

Tutkimusaineiston kuvailutietojen julkaiseminen TUNICRIS-järjestelmässä

Torstaina 26.9. klo 15.15-15.45 Ilmoittaudu

Kuinka teen tutkimusaineistostani löydettävämmän? Voinko tallentaa tutkimusaineistoni julkiset kuvailutiedot TUNICRISiin?
Tässä koulutuksessa perehdytään tutkimusaineiston julkisten kuvailutietojen tallentamiseen TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmässä. Käymme yhdessä läpi millaisia tietoja tutkimusaineistostasi olisi hyvä tallentaa tutkimustietojärjestelmään ja kuinka ne tulevat näkyviin järjestelmän julkiseen portaaliin.

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavia asioita:

 • Opit tallentamaan julkiset kuvailutiedot tutkimusaineistostasi TUNICRISiin
 • Hahmotat, millä eri tavoilla järjestelmään on mahdollista lisätä tietoja ja mihin tietoja hyödynnetään edelleen
 • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua        

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä tallenneta.

Tutkimuksen tietosuojaa -koulutus, OSA 2

Tiistaina 8.10. klo 10.00-11.00 Ilmoittaudu

Koulutus on suunnattu kaikille tutkimuksen tietosuojasta kiinnostuneille: tutkijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. Erityisesti suosittelemme koulutusta opinnäytetyön ohjaajille.​

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavia asioita:​

 • Tiedät, mitä asioita tutkimuksen riskiarviossa otetaan huomioon​
 • Osaat tehdä tutkimuksen vaikutustenarvioinnin​ (DPIA) ​
 • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Teamsissa, eikä sitä tallenneta. 

Tutkimusaineistojen avaaminen ja jakaminen

Tiistaina 5.11. klo 13.00-14.00 Ilmoittaudu

Koulutus on suunnattu kaikille tutkimuksen tietosuojasta kiinnostuneille: tutkijoille, henkilökunnalle ja opiskelijoille. 

Koulutuksen jälkeen hallitset seuraavia asioita:​

 • Tiedät, miksi, mitä, milloin, miten ja missä tutkimusaineistoja jaetaan
 • Tiedät, miten voit maksimoida oman tutkimusaineistosi näkyvyyden
 • Tiedät, mitä kirjoittaa aineistojen jakamisesta aineistonhallintasuunnitelmaan
 • Löydät lisäohjeita ja tiedät mistä pyytää tarvittaessa apua

Kouluttajina toimivat kirjaston avoimen tieteen asiantuntijat. Koulutus järjestetään Teamsissa, eikä sitä tallenneta. 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback