Skip to Main Content

Vastuullisen ja avoimen tieteen koulutukset

Näkymiä kansalaistieteeseen -koulutus

Tiistaina 8.10.2024 klo 14.15–15.00 Osallistumislinkki (vaatii kirjautumisen TUNI-tunnuksella)

Koulutus on suunnattu korkeakouluyhteisön jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita kansalaistieteestä ilmiönä ja mahdollisuuksina, tai joiden tutkimustehtäviin sisältyy kansalaistiedettä.

Koulutuksen jälkeen olet tutustunut seuraaviin asioihin:

  • Mitä kansalaistiede on
  • Millaisia huomionkohteita ja -kohtia liittyy kansalaistieteeseen tutkimusmenetelmänä
  • Millaisia lupauksia ja haasteita kansalaistiede tarjoaa
  • Mistä löytyy työkaluja kansalaistieteen toteuttamiseen omista lähtökohdistasi käsin: ohjeita, resursseja

Kouluttajina toimivat kirjaston asiantuntijat. Koulutus järjestetään Zoomissa, eikä sitä tallenneta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback