Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Miksi aineistonhallintaa?

Tutkimusaineisto

Tutkimusaineistolla, eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tieteellisessä tutkimuksessa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin tutkimuksen tulokset perustuvat. Tutkimusdata koostuu lisäksi datan kontekstia, aineistokokonaisuutta tai havaintoyksikköä kuvailevista metatiedoista. Myös tutkimus- kehittämis- ja innovaatioprojekteissa (TKI) käytetyt ja tuotetut materiaalit, menetelmät ja tulokset ovat tässä yhteydessä tutkimusaineistoja.

Tampereen korkeakouluyhteisössä tuotetun tutkimusdatan tulee olla:

Kuvassa esitetään tekstimuodossa FAIR-periaatteet

 • Löydettävää (Findable)
  • Aineisto saa ainutkertaisen ja pysyvän tunnisteen (esim. DOI), jonka avulla se on helppo paikantaa.
 • Saavutettavaa (Accessible)
  • Aineisto on kuvattu siten, että se on saavutettavissa ja löydettävissä esimerkiksi verkkoselaimella eri hakupalveluista.
  • Käyttäjän tunnistautuminen, sekä mahdollisten käyttölupien pyytäminen on tehty helpoksi.
 • Yhteentoimivaa (Interoperable)
  • Aineiston tiedostomuodot ovat avoimia.
  • Aineisto noudattaa yheisiä standardeja.
  • Näin varmistetaan, että aineisto on aidosti käytettävissä myös tulevaisuudessa.
 • Uudelleenkäytettävää (Re-usable)
  • Aineiston käyttöehdot ja lisenssit on selkeästi määritelty.
  • Aineiston sisältö ja rakenne on kuvattu riittävällä tarkkuudella, että sen käyttö on mahdollista.

Hyvin hallittu ja käsitelty tutkimusdata on reilua. Tutustu tarkemmin FAIR-periaatteisiin ja ota ne oman aineistonhallintatyöskentelysi ohjenuoraksi. Tutustu myös CSC:n Fairdata-kokonaisuuteen ja lue Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025.

Datan elinkaari

Tämän oppaan rakenne perustuu datan elinkaarimalliin, ja opasta kannattaa käyttää koko tutkimusprojektin ajan. Datan elinkaaren eri vaiheet on hyvä otttaa huomioon jo tutkimusprojektin alkuvaiheessa. Aineistonhallintasuunnitelma helpottaa tutkimustyön tekemistä ja parantaa sen laatua.

Datan elinkaarimalli

ENNEN: Suunnitteleminen, rahoituksen hakeminen 	 AIKANA: Kerääminen, käsitteleminen, tallentaminen 	 JÄLKEEN: Julkaise, jaa, käytä uudelleen   Tutkimussuunnitelma   Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)   Ohjeistukset ja käytännöt   Työkalut ja mallipohjat   Eettinen ennakkoarviointi 	   Järjestäminen ja kuvaileminen   Käsitteleminen ja analysoiminen   Metodit ja käytännöt   Säilyttäminen ja suojaaminen   Varmuuskopioiminen 	   Datan ja metadatan julkaiseminen   ja jakaminen   Ohjeistukset julkaisemiseen   Data-arkistot ja -lehdet   Jatkokäytettävien aineistojen käyttöehdot

ENNEN: Suunnitteleminen,
rahoituksen hakeminen
AIKANA: Kerääminen,
käsitteleminen, tallentaminen
JÄLKEEN: Julkaise, jaa,
käytä uudelleen
 • Tutkimussuunnitelma
 • Aineistonhallintasuunnitelma (DMP)
 • Ohjeistukset ja käytännöt
 • Työkalut ja mallipohjat
 • Eettinen ennakkoarviointi
 • Järjestäminen ja kuvaileminen
 • Käsitteleminen ja analysoiminen
 • Metodit ja käytännöt
 • Säilyttäminen ja suojaaminen
 • Varmuuskopioiminen
 • Datan ja metadatan julkaiseminen
  ja jakaminen
 • Ohjeistukset julkaisemiseen
 • Data-arkistot ja -lehdet
 • Jatkokäytettävien aineistojen käyttöehdot

CC-lisenssi

Miksi tutkimusaineistojen hallintaa?

Aineistonhallinta on keskeinen osa tutkimuksen tekemistä ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Kehittämällä datan hallinnan taitojasi kehität samalla tutkijataitojasi.Tästä oppaasta löydät ohjeita aineistonhallinnan suunnittelusta sekä tutkimusaineistojen järjestämisestä, tallentamisesta, jakamisesta ja avaamisesta. Oppaassa on tietoa myös eettisistä ja lainsäädännöllisistä asioista sekä Tampereen korkeakouluyhteisön palveluista. Katso myös Aineistonhallintaa pähkinänkuoressa -video.

Suunnittelemalla aineistonhallintasi hyvin

 • säästät aikaa ja vaivaa
 • aineiston säilyttäminen on suunniteltu asianmukaisesti, ja riski sen katoamiseksi pienenee
 • aineiston arkistoiminen helpottuu
 • aineistosi avaaminen jatkokäytettäväksi helpottuu
 • tutkimusryhmän sisäiset käyttöoikeudet tutkimusaineistoon selkeytyvät
 • voit parantaa tutkimuksesi toistettavuutta
 • toteutat hyviä tieteellisiä käytäntöjä

Datapalvelu

Datapalvelu auttaa sinua tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelumme kautta tavoitat kirjaston datatuen, IT-palvelut, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, asiakirjahallinnon palvelut ja lakipalvelut sekä tutkimusaineistojen hallintaan erikoistuneen Tietoarkiston.

Datapalvelusta saat tutkimusdatan hallintaan, kuvailuun, keräämiseen, käyttöön, säilyttämiseen ja jakamiseen soveltuvia työvälineitä, palveluita sekä koulutusta. Palvelumme tukee korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaista FAIR-periaatteiden toteutumista tutkimusaineistojen hallinnassa. Tavoitat meidät osoitteesta researchdata@tuni.fi.

Avoin tiede Tampereen korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisö edistää vastuullista ja vapaata tiedettä, digitaalisten tutkimusaineistojen eli tutkimusdatan, tieteellisten julkaisujen ja tutkimusmenetelmien avointa saatavuutta sekä lähdekoodin, avoimien standardien ja avoimien rajapintojen hyödyntämistä tutkimustoiminnassa. Korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen linjauksen mukaan:

 • Korkeakouluyhteisössä tuotettu tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 • Jokainen Tampereen korkeakouluyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa hyvän aineistonhallintatavan toteutumisesta.
 • Tutkija laatii tutkimuksestaan jo suunnitteluvaiheessa aineistonhallintasuunnitelman.
 • Huolellisesti koottu, järjestetty, kuvailtu ja uudelleen- ja jatkokäyttöön avattu tutkimusdata luetaan tutkijalle tieteelliseksi ansioksi.

Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti tutkimusaineistojen tulee olla niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin on välttämätöntä.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback