Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Etiikka

Tutkimusetiikka

Tutkimuseettiset seikat kuuluvat kiinteästi tutkimuksen tekemiseen yleensä läpi koko tutkimuksen elinkaaren. Jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsenet ovat vastuussa siitä, että tutkimuksen tekemisessä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita. Osa tutkimusasetelmista ovat sellaisia, että ne vaativat eettistä ennakkoarviointia.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tampereen alueen eettiset toimikunnat:

Kansallisia eettisiä toimikuntia:

Vastuullinen tiede: tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa

Tutkimusetiikan eurooppalaiset käytännöt ja ohjeistus (pdf)

Ota yhteyttä

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa oppaasta? Puuttuuko sieltä jokin tärkeä asia? Ota yhteyttä Tampereen yliopiston Datapalveluun, niin autamme ja opastamme sinua tutkimusaineistojen hallinnassa.

Linkkejä Sosiaalisen median aineistojen käytöstä tutkimuksessa

Facebook-aineistojen käytöstä The Conversation -kanavalla.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback