Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Edut

Aineistonhallinnan sekä aineiston avaamisen ja jakamisen edut

Miksi avata ja jakaa tutkimusdataa?

Tutkimusaineistojen avoimuus on keskeinen osa vastuullista ja eettistä tutkimustoimintaa. Tampereen yliopistossa ja Tampereen ammattikorkeakoulussa tuotettu tutkimusdata, tieteelliset julkaisut ja opinnäytetyöt sekä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat lähtökohtaisesti yhteiskäyttöisiä ja avoimia. Tutkimusdatan keskeiset metatiedot ovat aina avoimia.

Tutkimusdatan avaamisella ja jakamisella on monia etuja. Ajatus tutkimusdatan avaamisesta muiden käyttöön perustuu siihen, että tutkimusdata ymmärretään arvokkaana tutkimustuotoksena. Kun tutkimusdata ja siihen liittyvät menetelmät ovat avoimesti saatavilla, niihin perustuvia analyysejä ja tuloksia voidaan arvioida ja todentaa. Avaamalla, tallentamalla ja julkaisemalla tutkimusdatasi kestävällä tavalla varmistat, että voit itse hyödyntää tutkimusdataasi parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota myös muille tutkijoille saman mahdollisuuden. Tutkimusdatan jakaminen helpottaa näin sen mahdollista uudelleenkäyttöä ja varmistaa sen säilymisen ja saavutettavuuden myös tulevaisuudessa. Avaamalla ja jakamalla tutkimusdataasi ilmaiset tukevasi läpinäkyvyyttä ja luottamuksesi tekemääsi tutkimukseen.

Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen kannattaa

Aineistonhallintasuunnitelman laatiminen tuo monia etuja. Huolellisesti hoidettu aineistonhallinta hyödyttää tutkijaa monella tavalla mutta se on ennen kaikkea osa tutkijataitoja. Hyvä aineistonhallinta on olennainen osa tutkimusprojektia. Aineistonhallintasuunnitelma kertoo tutkijan olevan suunnitelmallinen ja systemaattinen sekä toimivan eettisesti myös tutkimusdataan liittyvissä asioissa. Se säästää aikaa ja vähentää riskejä datan häviämisestä sekä korruptoitumisesta ja parantaa mahdollisuuksia testata tutkimustuloksia. Kirjoittamalla aineistohallintasuunnitelman valmistaudut tutkimusdatan säilyttämiseen, avaamiseen ja jakamiseen, joten tutkimusdatan laatu paranee ja sitä on helpompi hyödyntää tutkimusprojektin päätyttyä. Laatimalla aineistonhallintasuunnitelman osoitat ymmärtäväsi tutkimusdatasi arvon ja teet parempaa tutkimusta!

Meritoidu tutkijana

Tutkijana voi meritoitua hyödyntämällä avoimen tieteen käytäntöjä. Ansioluetteloon voi merkitä avaamansa tutkimusdatan. Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaan avoimen tieteen osaaminen otetaan huomioon akateemisena ansiona rekrytoinneissa ja uralla etenemisessä.        

 • Enemmän näkyvyyttä

Avaamalla ja jakamalla tutkimusdataa arkiston tai datalehden avulla ja julkaisemalla metadatan esimerkiksi Etsin-palvelussa lisäät datasi näkyvyyttä. Tutkimuksen ja datan parantunut näkyvyys ja löydettävyys voivat houkutella uusia yhteistyökumppaneita, mikä voi johtaa uusiin projekteihin ja työtehtäviin.

 • Enemmän viittauksia

Kun avaat tutkimusaineistosi, julkaistujen tutkimustulostesi toistettavuus paranee. Lisäksi muiden tutkijoiden on helpompi käyttää, rikastaa ja viitata dataasi. Tutkimuksen vaikuttavuus lisääntyy, kun siihen viitataan useammin (Drachen et al. 2016; Piwowar, Vision 2013; Piwowar, Day & Fridsma 2007). Kun artikkeliin liittyvä koodi on saatavilla avoimesti, artikkeli kerää enemmän viittauksia kuin artikkeli, johon liittyvää koodia ei ole avattu (Vandewalle 2012).

Jotta datasettiä voidaan pitää julkaisuna, sen on käytävä läpi samankaltainen prosessi kuin tieteellisen lehtiartikkelin:

 • Datasetti on kuvailtava kattavasti (metatiedot)
 • Datasetin laatu on arvioitava
 • Datasetin on oltava haettavissa ja löydettävissä hakemistoista tai tietokannoista  
 • Datasettiin on pysyttävä viittaamaan julkaisuissa 

Lue lisää:

 • Drachen, T.M. et al., (2016). Sharing data increases citations. LIBER Quarterly. 26(2), pp.67–82. DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10149
 • Hodson, Simon, Jones, Sarah, Collins, Sandra, Genova, Françoise, Harrower, Natalie, Laaksonen, Leif, … Wittenburg, Peter. (2018). Turning FAIR data into reality: interim report from the European Commission Expert Group on FAIR data (Version Interim draft). http://doi.org/10.5281/zenodo.1285272
 • Piwowar, H. A., Day, R. S., & Fridsma, D. B. (2007). Sharing Detailed Research Data Is Associated with Increased Citation Rate. PLoS ONE, 2(3), e308. http://doi.org/10.1371/journal.pone.000030
 • Piwowar, H.A., & Vision, T.J. (2013). Data reuse and the open data citation advantage. PeerJ, 1, e175; http://dx.doi.org/10.7717/peerj.175.
 • Vandewalle, P. (2012). Code sharing is associated with research impact in image processing. Computing in Science and Engineering, 14(4), 42–47. http://dx.doi.org/10.1109/MCSE.2012.63
 • Point of View: How open science helps researchers succeed. eLife 2016;5:e16800 DOI: 10.7554/eLife.16800

Vastuullinen tiede

Tampereen korkeakouluyhteisö edistää hyviä tieteellisiä käytäntöjä, eettisesti kestävää tutkimusta ja vastuullista tutkimusaineistojen jakamista ja tutkimustulosten levittämistä. Tutkijoiden odotetaan omaksuvan tutkimuseettiset periaatteet. Aineistonhallinta on olennainen osa vastuullista tiedettä. Eettiset näkökohdat on otettava aina huomioon, kun aineistoa kerätään, hyödynnetään ja julkaistaan tutkimusprosessin aikana ja jälkeen. Noudata Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä.

Tutustu myös Vastuullinen tiede -verkkosivustoon. Se opastaa tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä. Sivusto on osa hanketta, joka tuottaa vastuulliseen tieteentekoon, julkaisemiseen ja tiedeviestintään keskittyviä verkkomateriaaleja tutkijoiden, julkaisijoiden, rahoittajien ja päättäjien sekä korkeakoulujen opiskelijoiden ja opettajien käyttöön.

Avoimen tieteen linjauksia

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback