Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Creative Commons -lisenssit

Yleistä

Tampereen korkeakouluyhteisön Avoin tiede ja tutkimus -linjauksen mukaan tutkimusdatan avaamisessa ja avoimessa julkaisemisessa hyödynnetään jatkokäytön sallivia koneluettavia lisenssejä. Tutkimusprojekteihin liittyvien aineistojen, koodien ja ohjelmistojen avaamiseen suositellaan Creative Commons, GNU, MIT -tai muuta jatkokäytön mahdollistavaa lisenssiä.

Tästä sivulta löydät tietoa:

  • kuinka valita CC-lisenssi
  • yleisimmät CC-lisenssit

Creative Commons -lisenssit sopivat datalle ja metadatalle. CC-lisenssit vaativat, että työtäsi käyttävät henkilöt mainitsevat sinut alkuperäisenä tekijänä haluamallasi tavalla, mutta työtäsi voidaan jakaa ja muokata.  Suosi Creative Commons 4.0 ja CCO lisenssejä. Datan omistajuus on selvitettävä ennen sen lisensointia.

Crative Commons -lisenssin valinta

Kaava Creative Commons -lisenssin valinnasta

Lisätietoa lisensseistä

Creative Commons -lisenssit

Tutkija tai tutkimusryhmä ("tekijänoikeuden haltija" tai "tekijä") voi Creative Commons -lisensseillä asettaa erilaisia rajoituksia tutkimusaineistonsa käytölle. Kaikki Creative Commons -lisenssit vaativat tekijän nimeämisen. Käytä CC0-lisenssiä, jos nimeämistä ei tarvita. 

CC-lisenssit eivät sovi kaikkiin tarkoituksiin. Lähdekoodille suositellaan  esimerkiksi MIT-lisenssiä tai GPL-lisenssiä. Näissä lisensseissä on mukana vastuunrajoituslauseke, joka antaa käyttöoikeudet ilman tekijänoikeuden haltijan ja ohjelmiston kehittäjän vastuuta.

CC0 (Yleismaailmallinen)

Teosta voi lupaa pyytämättä kopioida, muokata, levittää ja esittää, mukaan lukien kaupallisessa tarkoituksessa. Henkilö, joka on yhdistänyt CC0:n teokseen tai viitannut siihen teoksessa, on luovuttanut teoksen vapaaseen yleiseen käyttöön (public domain) luopumalla maailmanlaajuisesti ja soveltuvan lainsäädännön sallimassa enimmäislaajuudessa kaikista tekijänoikeuslainsäädännön alaisista oikeuksistaan teokseen, lähioikeudet ja kaikki tekijänoikeuteen liittyvät oikeudet mukaan lukien. Tekijänoikeuksista luopuminen koskee myös tietokantoja.

CC0 sopii käytettäväksi tutkimusdatan kanssa. Tiedeyhteisön käytäntöjen mukaan viittauksista on joka tapauksessa huolehdittava, vaikka lisenssi ei tätä edellytäkään.

CC BY (Nimeä)

Tämä on yleisin ja joustavin CC-lisenssi. Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita kunhan nimesi mainitaan alkuperäisenä tekijänä.  Sitä suositellaan tilanteisiin, joissa teoksen käyttö ja leviäminen halutaan maksimoida.  Tämä lisenssi sopii useille dataseteille.

CC BY-ND (Nimeä-EiMuutoksia)

Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää sinun tekijänoikeuksiisi kuuluvaa alkuperäistä teosta, myös kaupallisesti. Muunneltua tai teoksen pohjalta luotua uutta aineistoa ei voi jakaa. Nimesi on mainittava alkuperäisenä tekijänä. Tämä lisenssi estää mielekkään datan jatkokäytön.

CC BY-NC (Nimeä-EiKaupallinen)

Tämä lisenssi sallii muiden levittää ja muokata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, mutta tämän kaiken kuitenkin vain epäkaupallisessa tarkoituksessa. Uusienkin teosten tulee olla epäkaupallisia ja sinut on mainittava alkuperäisenä tekijänä.  Johdannaisteoksia ei tarvitse lisensoida samoilla ehdoilla.

Mikä on kaupallista ja mikä epäkaupallista on välillä epäselvää. Esimerkiksi akateemiset kustantajat voidaan nähdä kaupallisina toimijoina, jotka ottavat maksun sisältöön pääsystä. Tämä lisenssi saattaa estää tulosten julkaisemisen, jos joku toinen käyttää tutkimusaineistoasi.

Lue lisää tutkimusaineistojen lisensoinnista.

CC BY-SA (Nimeä-JaaSamoin)

Tämä lisenssi sallii muiden levittää ja muokata teostasi sekä luoda sen pohjalta uusia teoksia, myös kaupallisessa tarkoituksessa, kunhan sinut mainitaan alkuperäisenä tekijänä ja uudet tuotokset lisensoidaan samoin ehdoin. Kaikki teokseesi perustuvat uudet teokset pysyvät saman lisenssin alla.  

Wikipedia käyttää tätä lisenssiä ja se sopii hyviin yhteistyöprojekteihin.

CC BY-NC-ND (NImeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia)

Tämä lisenssi sallii teoksesi jakamisen muille, kunhan sinut mainitaan tekijänä. Teostasi ei tällöin kuitenkaan saa muuttaa millään tavoin, eikä sitä saa hyödyntää kaupallisesti. Tämä lisenssi estää mielekkään datan jatkokäytön.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback