Skip to Main Content

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Lehden vaikuttavuus

Julkaisumetriikan vastuullinen käyttö

Lehtien arvioinnissa käytettäviä menetelmiä ei ole tarkoitettu yksittäisen artikkelin tai tutkijan arviointiin vaan se kertoo lehden keskimääräisestä näkyvyydestä.

Määrällisiä julkaisuindikaattoreita voidaan käyttää laadullisen asiantuntija-arvioinnin tukena huomioiden tieteenalojen erot ja monitieteisyys. Yksittäistä tutkijaa arvioitaessa pääasiallisena arviointimenetelmänä tulee käyttää asiantuntija-arviointia. 

Lue lisää: Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä (pdf)

JUFO

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laatua arvioiva järjestelmä, joka toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä. JUFO-luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan kolmeen tasoluokkaan. Tasoluokitus:

 • välittää tietoa tieteellisten julkaisukanavien vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä,
 • kohtelee humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tieteenaloja tasa-arvoisemmin kuin viittausanalyysit,
 • on tarkoitettu ainoastaan suurten julkaisumäärien arviointiin, ei sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arviointiin,
 • päivittyvä, mm. uusinta-arviointi 4 vuoden välein toteuttajina 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneeli

JUFO-luokitusta käytetään yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa. Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta. Lähde: Julkaisufoorumi

Scopus-indikaattorit

Scopus-tietokannan indikaattorit SJR, SNIP ja CiteScore ovat nähtävissä Scopuksen lehtilistojen yhteydessä (Sources - Browse). Lehtiä voi ottaa vertailuun (Compare sources).

SJR-indikaattori (SCImago Journal Rank)

 • mittaa lehden tieteellistä arvovaltaa muiden lehtien joukossa
 • arvioi lehden vaikuttavuutta keskimääräisenä artikkelikohtaisena arvona
 • painottaa viittauksia eri tavoin sen mukaan, kuinka korkea SJR-arvo viittaavalla lehdellä
 • perustuu Scopuksen viittausaineistoon
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta
 • ottaa huomioon kaikki lehtien sisältämät artikkelit, ei vain tutkimus- ja review-artikkeleita
 • normalisoi tieteenalojen erilaisia viittausmääriä
 • lehden sisäisiä viittauksia enintään 33 %

SNIP-indikaattori (Source Normalized Impact per Paper)

 • mittaa lehden vaikuttavuutta tieteenalakohtaisessa kontekstissa
 • perustuu Scopuksen dataan
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta
 • ottaa huomioon alkuperäisartikkelit, review-artikkelit ja konferenssiartikkelit, ei kaikkia julkaisutyyppejä kuten JIF
 • ottaa huomioon eri tieteenalojen erilaiset viittauskäytännöt
 • voidaan käyttää eri tieteenalojen vertailussa toisin kuin JIF-lukuja
 • sisältää lehden sisäiset viittaukset

CiteScore

 • perustuu Scopuksen dataan
 • vaihtoehto Impact Factorille
 • kolmen vuoden viittausikkuna
 • ottaa huomioon artikkelien ja katsausartikkelien lisäksi kirjeet, editoriaalit, konferenssijulkaisut jne.

 

CiteScore - laskukaava

CiteScoren laskukaava

Journal Citation Reports - Impact Factor (JIF)

Journal Citation Reports on Web of Science -tietokannan osa, joka ilmoittaa tieteellisten lehtien vaikuttavuuskertoimet ns. "Impact Factorit".

Impact Factor -luku

 • kertoo, kuinka monta kertaa kuhunkin lehden artikkeliin on keskimäärin viitattu,
 • listaa viittaustiedot kahdelta vuodelta - saatavissa myös viiden vuoden JIF-luku,
 • voidaan ilmoittaa myös lehden sisäiset viittaukset poistettuna,
 • ei ota huomioon eri tieteenalojen erilaisia viittauskäytäntöjä,
 • ei painota viittauksia, kaikki viittaukset samanarvoisia,
 • ei sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arvioimiseen

Impact Factor (JIF) - laskukaava

                         Journal impact factor calculation

Cabells-palvelu

Cabells-palvelu tukee tieteellisten lehtien evaluointia. Palvelu sisältää Journalytics -osion (entinen Journal Whitelist) sekä Predatory Reports -osion (entinen Journal Blacklist).

Journalytics -osiossa on käytössä yli 11 000 lehteä. Journalytics -osio kertoo kootusti keskeiset julkaisukanavaa koskevat tiedot. Voit hakea oman tieteenalasi lehtiä ja muokata hakutulosta tarkoituksenmukaisten kriteereiden avulla.  

Predatory Reports -osiosta löytyy tietoa juuri ns. saalistajalehdistä (predator), joiden tieteellinen arvo on kyseenalainen ja joiden julkaisuprosesseissa ja lehtien tiedoissa on puutteita.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback