Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Lehden vaikuttavuus

Julkaisumetriikan vastuullinen käyttö

Lehtien arvioinnissa käytettäviä menetelmiä ei ole tarkoitettu yksittäisen artikkelin tai tutkijan arviointiin vaan se kertoo lehden keskimääräisestä näkyvyydestä.

Määrällisiä julkaisuindikaattoreita voidaan käyttää laadullisen asiantuntija-arvioinnin tukena huomioiden tieteenalojen erot ja monitieteisyys. Yksittäistä tutkijaa arvioitaessa pääasiallisena arviointimenetelmänä tulee käyttää asiantuntija-arviointia. 

Lue lisää: Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä (pdf)

JUFO

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laatua arvioiva järjestelmä, joka toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä. JUFO-luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan kolmeen tasoluokkaan. Tasoluokitus:

 • välittää tietoa tieteellisten julkaisukanavien vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä,
 • kohtelee humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tieteenaloja tasa-arvoisemmin kuin viittausanalyysit,
 • on tarkoitettu ainoastaan suurten julkaisumäärien arviointiin, ei sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arviointiin,
 • päivittyvä, mm. uusinta-arviointi 4 vuoden välein toteuttajina 23 tieteenalakohtaista asiantuntijapaneeli

JUFO-luokitusta käytetään yliopistojen tuottamien tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa yliopistojen rahoitusmallissa. Tieteellisten ja muiden julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta. Lähde: Julkaisufoorumi

Scopus-indikaattorit

Scopus-tietokannan indikaattorit SJR, SNIP ja CiteScore ovat nähtävissä Scopuksen lehtilistojen yhteydessä (Sources - Browse). Lehtiä voi ottaa vertailuun (Compare sources).

SJR-indikaattori (SCImago Journal Rank)

 • mittaa lehden tieteellistä arvovaltaa muiden lehtien joukossa
 • arvioi lehden vaikuttavuutta keskimääräisenä artikkelikohtaisena arvona
 • painottaa viittauksia eri tavoin sen mukaan, kuinka korkea SJR-arvo viittaavalla lehdellä
 • perustuu Scopuksen viittausaineistoon
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta
 • ottaa huomioon kaikki lehtien sisältämät artikkelit, ei vain tutkimus- ja review-artikkeleita
 • normalisoi tieteenalojen erilaisia viittausmääriä
 • lehden sisäisiä viittauksia enintään 33 %

SNIP-indikaattori (Source Normalized Impact per Paper)

 • mittaa lehden vaikuttavuutta tieteenalakohtaisessa kontekstissa
 • perustuu Scopuksen dataan
 • viittaustiedot kolmelta vuodelta
 • ottaa huomioon alkuperäisartikkelit, review-artikkelit ja konferenssiartikkelit, ei kaikkia julkaisutyyppejä kuten JIF
 • ottaa huomioon eri tieteenalojen erilaiset viittauskäytännöt
 • voidaan käyttää eri tieteenalojen vertailussa toisin kuin JIF-lukuja
 • sisältää lehden sisäiset viittaukset

CiteScore

 • perustuu Scopuksen dataan
 • vaihtoehto Impact Factorille
 • kolmen vuoden viittausikkuna
 • ottaa huomioon artikkelien ja katsausartikkelien lisäksi kirjeet, editoriaalit, konferenssijulkaisut jne.

 

CiteScore - laskukaava

CiteScoren laskukaava

Journal Citation Reports - Impact Factor (JIF)

Journal Citation Reports on Web of Science -tietokannan osa, joka ilmoittaa tieteellisten lehtien vaikuttavuuskertoimet ns. "Impact Factorit".

Impact Factor -luku

 • kertoo, kuinka monta kertaa kuhunkin lehden artikkeliin on keskimäärin viitattu,
 • listaa viittaustiedot kahdelta vuodelta - saatavissa myös viiden vuoden JIF-luku,
 • voidaan ilmoittaa myös lehden sisäiset viittaukset poistettuna,
 • ei ota huomioon eri tieteenalojen erilaisia viittauskäytäntöjä,
 • ei painota viittauksia, kaikki viittaukset samanarvoisia,
 • ei sovellu yksittäisen tutkijan ansioiden arvioimiseen

Impact Factor (JIF) - laskukaava

                         Journal impact factor calculation

Cabells-palvelu

Cabells-palvelu tukee tieteellisten lehtien evaluointia. Palvelu sisältää Journalytics -osion (entinen Journal Whitelist) sekä Predatory Reports -osion (entinen Journal Blacklist).

Journalytics -osiossa on käytössä yli 11 000 lehteä. Journalytics -osio kertoo kootusti keskeiset julkaisukanavaa koskevat tiedot. Voit hakea oman tieteenalasi lehtiä ja muokata hakutulosta tarkoituksenmukaisten kriteereiden avulla.  

Predatory Reports -osiosta löytyy tietoa juuri ns. saalistajalehdistä (predator), joiden tieteellinen arvo on kyseenalainen ja joiden julkaisuprosesseissa ja lehtien tiedoissa on puutteita.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback