Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Metriikkapalvelut

Yliopistokirjasto tarjoaa metriikkapalveluita koko korkeakouluyhteisölle

Tarjoamme räätälöityjä julkaisumetriikkapalveluita vastuullisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen korkeakouluyhteisön johdolle, tiedekunnille, koulutusyksiköille, tutkimusryhmille sekä Tampereen yliopistolliselle sairaalalle. Tuotamme bibliometrisiä selvityksiä eri tarkoituksiin, esimerkiksi yliopiston julkaisutoiminnan vaikuttavuuden seurannan, rahoitushakemusten ja rekrytointien tueksi. Neuvomme tutkijoita julkaisumetriikan ja vastuullisen tiedejulkaisemisen periaatteiden hyödyntämisessä. Tyypillisesti julkaisumetriikalla tarkoitetaan:

 • Bibliometriikka: julkaisutoiminnan tilastollinen analyysi.
 • Altmetriikka: tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraaminen verkkopalveluissa ja sosiaalisessa mediassa.
 • Datametriikka: tutkimusdatan vaikuttavuuden ja näkyvyyden seuraaminen.

Tuemme myös ORCID-tutkijatunnisteen tekemisessä ja opastamme muissa näkyvyyspalveluissa.

Tutkijalle

Kirjasto tukee korkeakouluyhteisön tutkijaa viittaustietojen ja h-indeksin selvittämisessä.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä hyötyy julkaisuanalyyseista mm.:

 • kirjallisuuskatsauksen laadinnassa,
 • artikkelin julkaisukanavaa valittaessa,
 • verkostoituessa saman alan tutkijoiden kanssa,
 • tehtävän tai apurahan haussa.

Tutustu myös kansalliseen suositukseen: Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus. Tiesithän, että arvioitavalla on oikeus tietää mitä aineistoja hänestä käytetään ja tarkistaa itseään koskevat tiedot.


Lisätietoa metriikkatiimiltä: lib.metrics@tuni.fi.

Varaa tarvittaessa henkilökohtainen ohjausaika. Ennen ohjausajan varausta, tarkista, että julkaisuluettelosi on ajantasalla.

Metriikkapalvelut korkeakouluyhteisölle

Tutkimuksen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä voidaan arvioida selvittämällä, kuinka paljon tutkimusjulkaisuihin on viitattu uudemmassa tutkimuksessa. Tutkimuksen vaikuttavuuden lukuja hyödynnetään monella tasolla.

Organisaatiotasolla bibliometriikkaa käytetään mm.:   

 • tutkimuksen arvioinnissa ja johtamisessa,
 • yliopistojen rahoitusmallin taustalla,
 • yliopistojen tuloksellisuuden mittaamisessa, yliopistorankingeissa, sekä
 • rekrytoinnissa.

Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistollinen sairaala ja Tampereen ammattikorkeakoulu voivat tilata bibliometrisiä selvityksiä julkaisutoiminnasta.

Tampereen yliopiston kirjaston metriikkatiimi tuottaa julkaisumetriikkapalveluita vastuullisuuden ja avoimuuden periaatteita noudattaen:


 

Julkaisuanalyysipyynnöt: lib.metrics@tuni.fi
 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback