Skip to Main Content

OA-tukirahoitus: OA-tukirahoitus vuonna 2023

Kirjoittajamaksut Tampereen korkeakouluyhteisössä

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa vuonna 2023 korkeakouluyhteisön tutkijoiden vertaisarvioitujen julkaisujen avoimesta julkaisemisesta aiheutuvat kirjoittajamaksut. Tukirahoitusta voivat hakea Tampereen yliopistoon ja Tampereen ammattikorkeakouluun affilioituneet henkilöt, jotka täyttävät tukirahoituksen kriteerit. 

Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden käytössä olevat kirjoittajamaksualennukset on koottu avoimen julkaisemisen oppaaseemme.

Muista, että rinnakkaistallennus on erinomainen tapa tehdä omat julkaisut avoimiksi maksutta. Lisätietoja rinnakkaistallennuksesta on avoimen julkaisemisen oppaassamme.

Näin haet tukirahoitusta kirjoittajamaksun maksamiseen

Voit hakea tukirahoitusta vertaisarvioidun julkaisusi kirjoittajamaksun maksamiseen, kun julkaisusi on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2023 tai sen jälkeen. Toimi näin:

 1. Tarkasta ensin avoimen julkaisemisen oppaastamme, voitko hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille tarjolla olevia kirjoittajamaksualennuksia tai julkaista artikkelisi avoimesti maksutta kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Seuraa ohjeita saadaksesi alennuksen. Jos valitsemasi julkaisukanava ei kuulu kirjaston solmimien sopimusten piiriin tai alennus ei kata kirjoittajamaksua kokonaisuudessaan, voit hakea tukirahoitusta kirjoittajamaksun maksamiseen.
 2. Tutustu tukirahoituksen myöntökriteereihin.
 3. Täytä hakulomake. Käsittelemme hakemukset 1-3 arkipäivän kuluessa. 
 4. Jos saat myönteisen päätöksen hakemukseesi, ilmoita kustantajalle Tampereen yliopiston laskutusosoite saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 5. Rinnakkaistallenna artikkelisi yliopiston TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään tai ammattikorkeakoulun Theseus-julkaisuarkistoon.

Tukirahoituksen myöntökriteerit

Kirjasto maksaa vertaisarvioidun julkaisun avoimeen julkaisemiseen liittyvän kirjoittajamaksun, kun alla olevat myöntökriteerit täyttyvät. Tukirahoitusta voi hakea siinä vaiheessa, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi. Kirjasto seuraa OA-tukirahoituksen ehtojen toimivuutta, ja niihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia kuluvan vuoden aikana. 

Kirjasto ei maksa muita julkaisemisen kuluja, kuten sivu-, kuva- tai värimaksuja tai käsikirjoituksen submittoinnista aiheutuvia kuluja. Hakija sitoutuu rinnakkaistallentamaan avoimesti julkaistun artikkelinsa tai monografiansa Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuarkistoon.

Vastuukirjoittaja

 • Julkaisun vastuukirjoittaja (corresponding author) on affilioitunut Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattkorkeakouluun hakiessaan rahoitusta avoimen julkaisemisen kustannuksiin.
 • Affilioituneella henkilöllä on voimassa oleva työsopimus tai laaja resurssisopimus Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa tai hänellä on voimassa oleva jatko-opiskeluoikeus Tampereen yliopistoon.
 • Vastuukirjoittajan affiliaatio Tampereen yliopistoon tai Tampereen ammattikorkeakouluun mainitaan julkaisussa, ja julkaisu raportoidaan Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuna OKM:n julkaisutiedonkeruussa.

Julkaisutyyppi

 • Tukirahoitusta voi hakea vertaisarvioidun tieteellien lehtiartikkelin, katsausartikkelin, kokoomateosartikkelin tai monografian avoimeen julkaisemiseen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokat A1-A3 ja C1).
 • Kirjasto päättää tapauskohtaisesti, maksetaanko koko toimitetun teoksen (OKM:n julkaisutiedonkeruun luokka C2) avoimen julkaisemisen kulut vai ainoastaan sen sisältämien Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden henkilöiden kirjoittamat kokoomateosartikkelit.
 • Kirjasto maksaa Horizon Europen rahoittamien projektien vertaisarvioitujen konferenssijulkaisujen kirjoittajamaksut (OKM:n julkaistutiedonkeruun luokka A4). 

Julkaisukanava

 • Valittu julkaisukanava on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1 - 3.
 • Julkaisukanava käyttää Creative Commons -lisenssejä avoimesti julkaistuissa artikkeleissa ja monografioissa.
 • Julkaisukanava on Plan S -yhteensopiva ja täyttää Suomen Akatemian* avoimen julkaisemisen vaatimukset mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Akatemian rahoittama.
 • Julkaisukanava täyttää Horizon Europen** avoimen julkaisemisen vaatimukset (PDF) mm. CC-lisenssien käytöstä, kun projekti on Horizon Europen rahoittama.
 • Julkaisukanava veloittaa enintään 3500 euron suuruisen artikkelin kirjoittajamaksun (article processing charge, APC) tai 15000 euron suuruisen monografian tai toimitetun teoksen kirjoittajamaksun (book processing charge, BPC). Jos kirjoittajamaksu ylittää edellä mainitut eurorajat, kirjasto voi hyväksyä hakemuksen erityisestä syystä.

* Suomen Akatemia on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 1.1.2021 jälkeen avautuneessa haussa, jossa noudatetaan Akatemian uudistettua avoimen julkaisemisen linjausta. Ennen 1.1.2021 käynnistyneiden hakujen tuloksena rahoitettujen projektien kirjoittajamaksut maksetaan ensisijaisesti projektille myönnetystä rahoituksesta.

** Horizon Europen myöntämää rahoitusta käytetään täysin avoimissa tieteellisissä julkaisukanavissa julkaistujen vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittajamaksuihin. Kirjasto maksaa muissa kuin täysin avoimissa julkaisukanavissa julkaistujen julkaisujen kirjoittajamaksut. Horizon 2020 -projektien kirjoittajamaksut maksetaan ensisijaisesti projektille myönnetystä rahoituksesta.

Näin toimit kirjoittajamaksulaskun kanssa

Kun kirjasto on käsitellyt hakemuksesi kirjoittajamaksun tukirahoituksesta, saat myönteisen päätöksen mukana ohjeet siihen, miten kirjoittajamaksu maksetaan. Noudata saamiasi ohjeita. Ethän maksa kirjoittajamaksua ennen kuin olet saanut kirjastosta vahvistuksen hakemuksesi hyväksymisestä.

Kirjasto ei korvaa jo maksettuja kirjoittajamaksuja.

Ota yhteyttä

sähköpostiosoite oa@tuni.fi

Tukirahoituksen hakulomakkeet

Lue ohjeet ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake suomeksi

Hakulomake englanniksi

Tietosuojailmoitus

Avoimen julkaisemisen opas

Avoimen julkaisemisen oppaassamme voit tutustua mm.

 • rinnakkaistallennukseen
 • kirjoittajamaksualennuksiin
 • julkaisukanavan luotettavuuden arviointiin

Journal Checker Tool

Julkaisukanavan Plan S -yhteensopivuuden arvioinnissa voi käyttää Journal Checker Tool -tietokantaa. Voit tarkistaa julkaisukanavan yhteensopivuuden esimerkiksi Suomen Akatemian uuden avoimen julkaisemisen linjauksen tai Horizon Europen rahoitusehtojen kanssa. 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback