Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

OA-tukirahoitus: OA-tukirahoitus

Kirjoittajamaksut Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa vuonna 2022 myöntökriteerit täyttävien tieteellisten julkaisujen kirjoittajamaksut. Tukirahoituksella tuetaan tiettyjen Suomen Akatemian rahoittamien sekä Horizon Europe -projektien ja apurahatutkijoiden ja väitöskirjatutkijoiden avointa julkaisemista.

Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneiden käytössä olevat kirjoittajamaksualennukset on koottu Avoimen julkaisemisen oppaaseemme.

Näin haet tukirahoitusta kirjoittajamaksun maksamiseen

Voit hakea tukirahoitusta vertaisarvioidun julkaisusi kirjoittajamaksun maksamiseen, kun julkaisusi on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2022 tai sen jälkeen. Toimi näin:

 1. Tarkasta ensin avoimen julkaisemisen oppaastamme, voitko hyödyntää Tampereen yliopiston tutkijoille tarjolla olevia kirjoittajamaksualennuksia tai julkaista artikkelisi avoimesti maksutta kustantajan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella. Seuraa ohjeita saadaksesi alennuksen. Jos valitsemasi julkaisukanava ei kuulu alennusten piiriin tai alennus ei kata kirjoittajamaksua kokonaisuudessaan, voit hakea tukirahoitusta kirjoittajamaksun maksamiseen.
 2. Tutustu tukirahoituksen myöntökriteereihin.
 3. Täytä hakulomake. Käsittelemme hakemukset 1-2 arkipäivän kuluessa. 
 4. Jos saat myönteisen päätöksen hakemukseesi, ilmoita kustantajalle Tampereen yliopiston laskutusosoite saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 5. Rinnakkaistallenna artikkelisi yliopiston TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään.

Tukirahoituksen myöntökriteerit

Avoimeen julkaisemiseen liittyvän kirjoittajamaksun maksamiseen tarkoitettu tukirahoitus myönnetään avoimesti julkaistavan julkaisun vastuulliselle kirjoittajalle (corresponding author), kun alla olevat myöntökriteerit täyttyvät.

 • Tampereen yliopistoon affilioitunut hakija toimii julkaisun vastuukirjoittajana
 • Vastuukirjoittaja
  • työskentelee apurahatutkijana ja hänellä on voimassa oleva resurssisopimus Tampereen yliopistoon TAI
  • valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistoon ja hänellä on voimassa oleva resurssisopimus tai työsopimus Tampereen yliopistoon TAI
  • työskentelee tutkijana Suomen Akatemian* tai Horizon Europen** rahoittamassa projektissa.
 • Julkaisukanava
  • julkaisu kuuluu OKM:n julkaisutiedonkeruun luokkaan A1-A4, vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (lehtiartikkeli, katsausartikkeli, kokoomateosartikkeli, konferenssijulkaisu)
  • on Julkaisufoorumin luokituksessa tasolla 1-3
  • käyttää Creative Commons -lisenssejä avoimesti julkaistuissa artikkeleissa
  • on Plan S -yhteensopiva ja täyttää Suomen Akatemian* avoimen julkaisemisen ehdot mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Akatemian rahoittama
  • täyttää Horizon Europen** avoimen julkaisemisen ehdot (PDF) mm. CC-lisenssin käytöstä, kun projekti on Horizon Europen rahoittama
  • veloittaa enintään 3500 euron suuruisen kirjoittajamaksun (article processing charge APC, book processing charge BPC)
  • Jos kirjoittajamaksu on yli 3500 euroa, kirjasto voi hyväksyä hakemuksen erityisestä syystä
 • Hakija rinnakkaistallentaa avoimesti julkaistun artikkelinsa Tampereen yliopiston TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään.
 • Avoimesti julkaistavat vertaisarvioidut monografiat: Horizon Europen rahoittamiin projekteihin liittyvien vertaisarvioitujen monografioiden avoimeen julkaisemiseen voi hakea OA-tukirahoitusta hakulomakkeella. Jos olet apurahatutkija, väitöskirjaa tekevä tai työskentelet OA-tukirahoituksen piiriin kuuluvassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa ja suunnittelet julkaisevasi vertaisarvioidun monografian avoimesti, ota yhteyttä palveluosoitteeseemme oa@tuni.fi

*Suomen Akatemia on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 1.1.2021 jälkeen avautuneessa haussa, jossa noudatetaan Akatemian uudistettua avoimen julkaisemisen linjausta. Ennen 1.1.2021 käynnistyneiden hakujen tuloksena rahoitettujen projektien kirjoittajamaksut maksetaan hankkeelle myönnetystä rahoituksesta.

** Horizon Europe myöntää rahoitusta täysin avoimissa tieteellisissä julkaisukanavissa julkaistujen vertaisarvioitujen julkaisujen kirjoittajamaksuihin. Kirjasto maksaa muunlaisissa kanavissa julkaistujen julkaisujen kirjoittajamaksut. Lisätietoja saat palveluosoitteestamme oa@tuni.fi. OA-tukirahoitusta myönnetään myös Horizon Europen rahoittamien projektien yhteydessä julkaistavien vertaisarvioitujen monografioiden avoimeen julkaisemiseen. Horizon 2020 -hankkeiden kirjoittajamaksut maksetaan hankkeelle myönnetystä rahoituksesta.

Näin toimit kirjoittajamaksulaskun kanssa

Kun kirjasto on käsitellyt hakemuksesi kirjoittajamaksun tukirahoituksesta, saat myönteisen päätöksen mukana ohjeet siihen, miten kirjoittajamaksu maksetaan. Noudata saamiasi ohjeita. Ethän maksa kirjoittajamaksua ennen kuin olet saanut kirjastosta vahvistuksen hakemuksesi hyväksymisestä.

Kirjasto ei korvaa jo maksettuja kirjoittajamaksuja.

Ota yhteyttä

sähköpostiosoite oa@tuni.fi

Tukirahoituksen hakulomakkeet

Lue ohjeet ennen hakulomakkeen täyttämistä.

Hakulomake suomeksi

Hakulomake englanniksi

Resurssisopimus Tampereen yliopistossa

Apurahatutkijat ja väitöskirjaa Tampereen yliopistoon tekevät väitöskirjatutkijat voivat solmia Tampereen yliopiston kanssa resurssisopimuksen. Lisätietoja apurahatutkijan resurssisopimuksesta sekä resurssisopimuksista yleensä on intranetissä (kirjautuminen tuni-tunnuksella). 

Tietosuojailmoitus

Avoimen julkaisemisen opas

Avoimen julkaisemisen oppaassamme voit tutustua mm.

 • rinnakkaistallennukseen
 • kirjoittajamaksualennuksiin
 • julkaisukanavan luotettavuuden arviointiin

Journal Checker Tool

Julkaisukanavan Plan S -yhteensopivuuden arvioinnissa voi käyttää Journal Checker Tool -tietokantaa.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback