Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Erillisteoksen tai sarjajulkaisun julkaiseminen ja ISBN/ISSN-tunnuksen hakeminen: Opas

Erillisteoksen tai sarjajulkaisun julkaiseminen yliopiston julkaisuarkistossa Trepossa

Trepo on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. Trepo sisältää Tampereen yliopiston avoimia julkaisuja: yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita ja yliopiston muita avoimia julkaisuja sekä opinnäytteitä. Tampere University Pressin Open Access -kirjat ovat Trepossa omana TUP OA Books -kokoelmanaan.

Trepon Erillisteokset ja sarjajulkaisut -kokoelmassa on mahdollista julkaista avoimesti esimerkiksi erilaisia raportteja, working papereita ja tiedekuntasarjoja.

 • Kirjoittajakunnassa on oltava affiliaatio Tampereen yliopistoon ja julkaisulle on oltava tiedekunnan lupa.
 • Julkaisut saavat ISBN- ja URN-tunnuksen, julkaisualusta mahdollistaa myös CC-lisenssimerkinnän.
 • Julkaisun taitto, editointi, ulkoasu, painatus ja markkinointi ovat tekijän vastuulla.
 • Tampereen yliopistolle on suunniteltu yhteinen brändinmukainen sarjakansi, jota voit halutessasi käyttää. Kysy lisää kirjaston taittopalveluista: layoutservices@tuni.fi.

Mikäli haluat julkaista Trepossa erillisteoksen tai sarjajulkaisun, menettele seuraavasti:

 

HUOM! Artikkelien rinnakkaistallenteet tallennetaan TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään: Rinnakkaistallentaminen.

Huomioi tiedoston saavutettavuus

Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista. Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille. Tiedostot ovat haastavia henkilöille, jotka lukevat sisältöä apuvälineellä.

Saavutettavuusdirektiivi

Suomessa saavutettavuutta edellyttää myös laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laki koskee viranomaisten, kuten yliopistojen, tuottamia verkkosisältöjä ja -palveluja. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä verkkopalvelujen teknistä toteutusta että verkkosivuilla julkaistuja tiedostoja. Näitä ovat erityisesti opinnäytteet, jotka julkaistaan Trepossa.

Saavutettava pdf-tiedosto

Olennaista saavutettavassa PDF-tiedostossa on, että se on tehty alusta asti saavutettavuus huomioiden. Jotta saat PDF-tiedostosta saavutettavan, sinun tulee tehdä ensin alkuperäisestä word-tiedostosta saavutettava ja sen jälkeen muuntaa se oikein PDF-muotoon. Oikein tallennetussa PDF:ssä on mukana kaikki Wordissä lisäämäsi rakenteet, joita esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa käyttävä näkövammainen henkilö voi lukea.

Saavutettavassa word-tiedostossa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

 • Tiedoston rakenne (otsikot, kappaleet, luettelot) on tehty Tyylit-valikon avulla, ei esimerkiksi muuttamalla fonttikokoa.
 • Fontti on tarpeeksi suuri ja helppolukuinen, fontin ja taustan välillä on tarpeeksi suuri kontrasti.
 • Kuvissa on vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo kuvan sisällön kontekstissa niille, jotka eivät näe kuvaa.
 • Taulukot on tehty wordin tai excelin taulukkotyökalulla ja taulukoissa on otsikkorivi.
 • Asiakirjan ominaisuuksissa on määritelty sen kieli ja otsikko (eri asia kuin tiedostonimi).
 • Saavutettavuus on varmistettu wordin Tarkista helppokäyttöisyys -toiminnon avulla.

Ohjeita dokumenttien muokkaamiseen saavutettavaksi saat seuraavilta sivuilta:

ISBN-tunnus

ISBN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat ja muut erillisteokset. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (esim. painettu ja elektroninen versio) ja muutoksia sisältävälle painokselle.

Saat ISBN-tunnuksen Tampereen yliopiston kustantamalle julkaisullesi täyttämällä hakulomakkeen: ISBN-tunnuksen hakulomake.

Muihin julkaisuihin (esim. jos julkaisu on omakustanne tai julkaisun kustantaja on jokin muu taho kuin Tampereen yliopisto tai siihen kuuluva yksikkö) tulee pyytää ISBN-tunnus kustantavan tahon kautta tai Suomen ISBN-keskuksesta, sähköposti: isbn-keskus@helsinki.fi.

ISSN-tunnus

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut, kuten sarjat tai lehdet. ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen, nimen muuttuessa myös tunnus on vaihdettava. Eri julkaisumuodoille annetaan erillinen ISSN-tunnus.

Tampereen yliopiston sarjoihin liittyvät ohjeet:

 • Tarkista sarjan koko nimi.
 • Jos sarjan nimessä ei esiinny entisten Tampereen yliopistojen, tiedekuntien, osastojen tai yksiköiden nimeä, ISSN-tunnus säilyy entisellään.
 • Jos sarjan nimessä esiintyy entisten Tampereen yliopistojen, tiedekuntien, osastojen tai yksiköiden nimi, sarjan nimi täytyy muuttaa ja uudelle sarjalle pitää hankkia uusi ISSN-tunnus.
 • Uusien sarjojen perustamisesta vastaavat tiedekunnat.
 • Kirjasto pyytää uusille Tampereen yliopiston sarjoille ISSN-tunnukset Kansalliskirjaston ylläpitämästä ISSN-keskuksesta. Uuden tunnuksen hakemiseksi ilmoita kirjastolle sarjan nimi ja julkaisija/kustantaja. Lisäksi tarvitaan ensimmäinen sarjassa ilmestyvä julkaisu PDF-tiedostona. Pyydä ISSN-tunnusta uudelle sarjalle: isbn@tuni.fi.

Ota yhteyttä