Skip to Main Content

Erillisteoksen tai sarjajulkaisun julkaiseminen ja ISBN/ISSN-tunnukset: Opas

Julkaise avoimesti Trepossa

Trepo on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto. Trepo sisältää Tampereen yliopiston avoimia julkaisuja: yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita, väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sekä erillisteoksia ja sarjajulkaisuja.

Erillisteokset ja sarjajulkaisut -kokoelmassa on mm. tutkimushankkeiden loppuraportteja, working papereita, tiedekuntien ja yksiköiden sarjoja, muistelmateoksia, juhlakirjoja ja konferenssijulkaisuja. Kokoelman julkaisut ovat yleensä vertaisarvioimattomia eikä niitä ole aiemmin julkaistu muualla.

Miksi julkaista Trepossa?

 • Julkaisut ovat avoimesti saatavilla.
 • Julkaisut saavat ISBN-tunnuksen ja pysyvän verkko-osoitteen (URN-tunnus).
 • Julkaisuarkisto mahdollistaa CC-lisenssimerkinnän.
 • Julkaisuarkisto mahdollistaa julkaisujen pitkäaikaissäilyvyyden.

Näin julkaiset Trepossa

 • Vähintään yhden kirjoittajan on oltava affilioitunut Tampereen yliopistoon.
 • Pyydä julkaisulle ISBN-tunnus: ISBN-tunnuksen hakulomake. ISBN-tunnus on aina merkittävä selvästi julkaisuun, ensisijaisesti nimiösivun kääntöpuolelle tai nimiösivun alaosaan tai tekijänoikeustiedon yhteyteen. Jos julkaisu ilmestyy sekä painettuna että verkkojulkaisuna, merkitään molemmat tunnukset molempiin versioihin.
 • Kun julkaisu on valmis julkaistavaksi, täytä lomake ja liitä mukaan julkaisun lopullinen versio PDF-tiedostona: Tarjoa julkaistavaksi erillisteos tai sarjajulkaisu.
 • Julkaisun taitto, editointi, ulkoasu, painatus ja markkinointi ovat tekijän vastuulla.
 • Tampereen yliopiston julkaisuille on suunniteltu yhteinen brändin mukainen kansi, jota voit halutessasi käyttää. Näet julkaisujen kansikuvat Materiaalipankista https://markkinointipankki.tuni.fi/materiaalit/kuvapohjat/. Kannet voit tilata yliopiston painokumppani Granolta.

 

HUOM! Artikkelien rinnakkaistallenteet tallennetaan TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmään: Rinnakkaistallentaminen.

Huomioi tiedoston saavutettavuus

Saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta. Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että kaikkien ihmisten olisi mahdollisimman helppo käyttää verkkopalvelua riippumatta tilanteesta tai mahdollisista toiminnan rajoitteista. Saavutettavuus on erityisen tärkeää esimerkiksi vammaisille ihmisille, ikäihmisille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille. Tiedostot ovat haastavia henkilöille, jotka lukevat sisältöä apuvälineellä.

Saavutettavuusdirektiivi

Suomessa saavutettavuutta edellyttää myös laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta. Laki koskee viranomaisten, kuten yliopistojen, tuottamia verkkosisältöjä ja -palveluja. Lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sekä verkkopalvelujen teknistä toteutusta että verkkosivuilla julkaistuja tiedostoja. Näitä ovat erityisesti opinnäytteet, jotka julkaistaan Trepossa.

Saavutettava pdf-tiedosto

Olennaista saavutettavassa PDF-tiedostossa on, että se on tehty alusta asti saavutettavuus huomioiden. Jotta saat PDF-tiedostosta saavutettavan, sinun tulee tehdä ensin alkuperäisestä word-tiedostosta saavutettava ja sen jälkeen muuntaa se oikein PDF-muotoon. Oikein tallennetussa PDF:ssä on mukana kaikki Wordissä lisäämäsi rakenteet, joita esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa käyttävä näkövammainen henkilö voi lukea.

Saavutettavassa word-tiedostossa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

 • Tiedoston rakenne (otsikot, kappaleet, luettelot) on tehty Tyylit-valikon avulla, ei esimerkiksi muuttamalla fonttikokoa.
 • Fontti on tarpeeksi suuri ja helppolukuinen, fontin ja taustan välillä on tarpeeksi suuri kontrasti.
 • Kuvissa on vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo kuvan sisällön kontekstissa niille, jotka eivät näe kuvaa.
 • Taulukot on tehty wordin tai excelin taulukkotyökalulla ja taulukoissa on otsikkorivi.
 • Asiakirjan ominaisuuksissa on määritelty sen kieli ja otsikko (eri asia kuin tiedostonimi).
 • Saavutettavuus on varmistettu wordin Tarkista helppokäyttöisyys -toiminnon avulla.

Ohjeita dokumenttien muokkaamiseen saavutettavaksi saat seuraavilta sivuilta:

ISBN-tunnus

ISBN-tunnus identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat ja muut erillisteokset. Tunnukset helpottavat julkaisujen käsittelyä, tunnistusta ja löytyvyyttä. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle tai muulle erillisteokselle, sen jokaiselle julkaisumuodolle (esim. painettu ja elektroninen versio) ja muutoksia sisältävälle painokselle.

Saat ISBN-tunnuksen Tampereen yliopiston kustantamalle julkaisullesi täyttämällä hakulomakkeen: ISBN-tunnuksen hakulomake.

Muihin julkaisuihin (esim. jos julkaisu on omakustanne tai julkaisun kustantaja on jokin muu taho kuin Tampereen yliopisto tai siihen kuuluva yksikkö) tulee pyytää ISBN-tunnus kustantavan tahon kautta tai Kansalliskirjastossa toimivasta Suomen ISBN-keskuksesta, sähköposti: isbn-keskus@helsinki.fi.

ISSN-tunnus

ISSN-tunnus identifioi jatkuvasti ilmestyvät julkaisut, kuten sarjat tai lehdet. ISSN-tunnusta voi hakea sarjalle, jossa julkaisutoiminta on jatkuvaa ja periaatteessa päättymätöntä. Moniosaiset teokset ja projektien julkaisusarjat eivät ole jatkuvia julkaisuja, koska ne on yleensä suunniteltu päättyviksi. ISSN-tunnus liittyy kiinteästi julkaisun nimeen, nimen muuttuessa myös tunnus on vaihdettava. Eri julkaisumuodoille (painettu ja elektroninen) annetaan erillinen ISSN-tunnus.

Tampereen yliopiston sarjoihin liittyvät ohjeet:

 • Tarkista sarjan koko nimi.
 • Jos sarjan nimessä ei esiinny entisten Tampereen yliopistojen, tiedekuntien, osastojen tai yksiköiden nimeä, ISSN-tunnus säilyy entisellään.
 • Jos sarjan nimessä esiintyy entisten Tampereen yliopistojen, tiedekuntien, osastojen tai yksiköiden nimi, sarjan nimi täytyy muuttaa ja uudelle sarjalle täytyy hankkia uusi ISSN-tunnus.
 • Uusien sarjojen perustamisesta vastaavat tiedekunnat.
 • Kirjasto hakee ISSN-tunnukset uusille Tampereen yliopiston sarjoille Kansalliskirjastossa toimivasta Suomen ISSN-keskuksesta. ISSN-tunnuksen hakemiseksi tarvitaan tiedot sarjan nimestä, julkaisijasta (tiedekunta, yksikkö) ja julkaisumuodosta. ISSN-tunnuksen rekisteröinti edellyttää näytekappaletta julkaisusta eli hakemukseen on liitettävä ensimmäinen sarjassa ilmestyvä valmis julkaisu PDF-tiedostona.

Ota yhteyttä

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback