Skip to Main Content

TUNICRIS-opas: Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistot

TUNICRISiin voi lisätä tutkimusaineistojen kuvailutietoja. Laadukas kuvailu parantaa datan löydettävyyttä ja helpottaa uudelleenkäyttöä. TUNICRISissä tutkimusaineiston kuvaus voidaan linkittää myös muihin sisältöihin, esimerkiksi julkaisuihin ja projekteihin. Itse aineistoa ei voi tallentaa TUNICRISiin.

Lisätietoja yliopiston tutkimusaineistojen hallinnasta ja yliopiston datapalveluista löytyy Tutkimusaineistojen hallinta -oppaasta.

Tutkimusaineistojen FAIR-periaatteet

Tutkimusaineistolla, eli tutkimusdatalla tarkoitetaan tieteellisessä tutkimuksessa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin tutkimuksen tulokset perustuvat. Tutkimusdata koostuu lisäksi datan kontekstia, aineistokokonaisuutta tai havaintoyksikköä kuvailevista metatiedoista. Myös tutkimus- kehittämis- ja innovaatioprojekteissa (TKI) käytetyt ja tuotetut materiaalit, menetelmät ja tulokset ovat tässä yhteydessä tutkimusaineistoja.

Tampereen korkeakouluyhteisössä tuotetun tutkimusdatan tulee olla:

Kuvassa esitetään tekstimuodossa FAIR-periaatteet

 • Löydettävää (Findable)
  • Aineisto saa ainutkertaisen ja pysyvän tunnisteen (esim. DOI), jonka avulla se on helppo paikantaa.
 • Saavutettavaa (Accessible)
  • Aineisto on kuvattu siten, että se on saavutettavissa ja löydettävissä esimerkiksi verkkoselaimella eri hakupalveluista.
  • Käyttäjän tunnistautuminen, sekä mahdollisten käyttölupien pyytäminen on tehty helpoksi.
 • Yhteentoimivaa (Interoperable)
  • Aineiston tiedostomuodot ovat avoimia.
  • Aineisto noudattaa yheisiä standardeja.
  • Näin varmistetaan, että aineisto on aidosti käytettävissä myös tulevaisuudessa.
 • Uudelleenkäytettävää (Re-usable)
  • Aineiston käyttöehdot ja lisenssit on selkeästi määritelty.
  • Aineiston sisältö ja rakenne on kuvattu riittävällä tarkkuudella, että sen käyttö on mahdollista.

Hyvin hallittu ja käsitelty tutkimusdata on reilua. Tutustu tarkemmin FAIR-periaatteisiin ja ota ne oman aineistonhallintatyöskentelysi ohjenuoraksi. Tutustu myös CSC:n Fairdata-kokonaisuuteen ja lue Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025.

Tutkimusaineistojen kuvausten lisääminen

 1. Kirjaudu sisään TUNICRISiin
 2. Klikkaa Add new
 3. Valitse Dataset
 4. Täytä vähintään pakolliset kentät (merkitty )
 5. Linkitä tutkimusaineisto julkaisuun tai projektiin kohdassa Relations to other content
 6. Kun olet valmis, klikkaa Save

Avoin tiede Tampereen korkeakouluyhteisössä

Tampereen korkeakouluyhteisö edistää vastuullista ja vapaata tiedettä, digitaalisten tutkimusaineistojen eli tutkimusdatan, tieteellisten julkaisujen ja tutkimusmenetelmien avointa saatavuutta sekä lähdekoodin, avoimien standardien ja avoimien rajapintojen hyödyntämistä tutkimustoiminnassa. Korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen linjauksen mukaan:

 • Korkeakouluyhteisössä tuotettu tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa.
 • Jokainen Tampereen korkeakouluyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa hyvän aineistonhallintatavan toteutumisesta.
 • Tutkija laatii tutkimuksestaan jo suunnitteluvaiheessa aineistonhallintasuunnitelman.
 • Huolellisesti koottu, järjestetty, kuvailtu ja uudelleen- ja jatkokäyttöön avattu tutkimusdata luetaan tutkijalle tieteelliseksi ansioksi.

Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti tutkimusaineistojen tulee olla niin avoimia kuin mahdollista, mutta niin suljettuja kuin on välttämätöntä.

Datapalvelu

Datapalvelu auttaa sinua tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Palvelumme kautta tavoitat kirjaston datatuen, IT-palvelut, tutkimus- ja innovaatiopalvelut, asiakirjahallinnon palvelut ja lakipalvelut sekä tutkimusaineistojen hallintaan erikoistuneen Tietoarkiston.

Datapalvelusta saat tutkimusdatan hallintaan, kuvailuun, keräämiseen, käyttöön, säilyttämiseen ja jakamiseen soveltuvia työvälineitä, palveluita sekä koulutusta. Palvelumme tukee korkeakouluyhteisön avoimen tieteen linjauksen mukaista FAIR-periaatteiden toteutumista tutkimusaineistojen hallinnassa. Tavoitat meidät osoitteesta researchdata@tuni.fi.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback