Skip to Main Content

TUNICRIS-opas: Julkaisut

Julkaisut

TUNICRISiin tallennetaan Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan asiantuntijoiden artikkelit, erillisteokset, opinnäytetyöt, patentit ja muut suojatut keksinnöt, tietokoneohjelmat ja audiovisuaaliset tuotteet. Julkaisut luokitellaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti. Kirjasto tarkistaa kaikki julkaisutiedot. Lisätietoa julkaisutiedonkeruusta ja eri julkaisutyypeistä: OKM - Julkaisutiedonkeruun tutkijaohjeistukset.

Julkaisujen importointi

TUNICRISiin tuodaan Tampereen yliopiston uusia julkaisutietoja muun muassa WoS-, Scopus ja PubMed-tietokannoista automaattisten hakujen avulla. Kaikki julkaisut (esim. suomenkieliset julkaisut sekä monet konferenssijulkaisut) eivät kuitenkaan ilmesty näihin tietokantoihin, minkä vuoksi osa julkaisuista on tallennetava manuaalisesti.

Vastuu julkaisutietojen oikeellisuudesta on tutkijalla

Tutkijalla on vastuu julkaisutietojensa oikeellisuudesta TUNICRIS-järjestelmässä. Tutkijan tulee siis tallentaa kaikki sellaiset julkaisunsa TUNICRISiin, jotka eivät löydy automaattisten importointien kautta. Tutkija voi myös muuttaa ja täydentää kirjaston importoimien julkaisujen tietoja, erityisesti julkaisun tieteenala kannattaa katsoa. Tutkijan tulee myös ilmoittaa vääristä julkaisuista profiilissaan. 

Ketkä tallentavat julkaisunsa?

TUNICRISiin kirjataan kaikki Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan julkaisut. Julkaisun on liityttävä tekijän työhön ja asiantuntijuuteen. Julkaisun kirjaaminen yliopiston tuotokseksi määrittyy julkaisussa näkyvän affiliaation ja yliopiston resursoinnin perusteella.

Affiliaatio tarkoittaa sitä, että julkaisussa tekijän nimen kohdalla on mainittu Tampereen yliopisto (Tampere University). Julkaisussa näkyvä affiliaatio ei kuitenkaan yksistään riitä toteamaan sitä, että julkaisu on yliopiston tuotos. Ks. myös Affiliaatiot julkaisuissa.

Resursoiminen tarkoittaa sitä, että yliopisto on tukenut julkaisun syntymistä. Tekijä on saanut yliopistolta palkkaa julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana tai yliopisto on voimavarojen ja työympäristön (laitteet, aineistot, tutkimusryhmä) tai ohjauksen kautta mahdollistanut julkaisun teon (esim. jatko-opiskelijat tai apurahatutkijat). Yliopiston resursoimisen todentaa solmittu työsopimus tai resurssisopimus.

 • Suurimmalla osalla yliopiston henkilökuntaa on työsopimus.
 • Poikkeustapauksissa voidaan henkilön kanssa solmia määräajaksi sopimus Tampereen yliopiston resurssien käyttämisestä tutkimustoimintaan eli resurssisopimus. Sopimuksessa määritellään miksi ajaksi tutkija saa käyttöönsä yliopiston resursseja, mitä ne ovat, missä tutkimusryhmässä resursseja käytetään ja mihin sopimuksen tehnyt tutkija sitoutuu. Resurssisopimusta käytetään esimerkiksi silloin, kun yksikkö osoittaa resursseja henkilökohtaisen apurahan saaneen tutkijan työskentelyyn.
 • Työsopimuksen tai resurssisopimuksen solmineiden henkilöiden asiantuntijatiedot tulevat tutkimusjärjestelmään automaattisesti yliopiston henkilötietojärjestelmästä.
 • Jatko-opiskelijoiden tiedot tulevat automaattisesti opintorekisteristä.

Lisätietoja sopimussuhteisiin liittyvistä yksityiskohdista saa yksikön henkilöstöasiantuntijalta.

Affiliaatiot julkaisuissa

Yliopiston, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja sen erityisvastuualueen, Taysin tytäryhtiöiden sekä tutkijan oman näkyvyyden kannalta on tärkeää, että organisaation nimi näkyy oikein jo julkaisun käsikirjoituksessa, josta se periytyy erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin viitetietokantoihin.

Merkitse julkaisuun selkeästi yhteystiedot. Merkitse ensimmäiseksi yliopiston nimi. Käytä muotoa: Yliopisto, Tiedekunta, Kaupunki, Maa.

Esim.

 • Teija Tutkija, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampere
 • Teija Tutkija, Tampere University, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere, Finland

Ohjevideot julkaisujen tallentamiseen

Milloin lisätä julkaisu manuaalisesti?

Kaikkia julkaisuja ei indeksoida kansainvälisiin tai kotimaisiin viitetietokantoihin. Julkaisut voivat myös ilmestyä tietokantoihin jopa vuoden viiveellä alkuperäisestä julkaisusta. Tällöin julkaisun tiedot kannattaa tallentaa manuaalisesti, jotta julkaisu huomioidaan raportoinnissa.

Ennen kuin tallennat julkaisun manuaalisesti, tarkista ensin TUNICRISin hakutoiminnon avulla, onko joku muu jo importoinut tai tallentanut julkaisun. Jos julkaisu löytyy jo TUNICRISista, voit lisätä sen omiin tietoihisi Claim-komennolla. Kirjasto tarkistaa tämän jälkeen julkaisun tiedot.

Tyypillisesti manuaalisesti kirjataan:

 • Ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut (julkaisutyypit D ja E)
 • Kokoomateosartikkelit 
 • Konferenssijulkaisut, joita ei julkaista suurien kustantajien (kuten IEEE, ACM, Springer) julkaisusarjoissa
 • Raportit
 • Taiteelliset tuotokset

Julkaisutietojen tallentaminen manuaalisesti

 1. Kirjaudu TUNICRISiin
 2. Klikkaa Add content -painiketta
 3. Valitse Research output > Create from template
 4. Valitse julkaisutyyppi (esim. Contribution to journal > Article)
 5. Täytä vähintään pakolliset kentät (merkitty kuvakkeella )
 6. Rinnakkaistallenna julkaisusi klikkaamalla Add electronic version (file, DOI or link)... > Upload an electronic version. Lue lisää rinnakkaistallentamisesta.
 7. Kun olet valmis, klikkaa Save

Julkaisutietojen tuonti tietokannoista

Voit tuoda julkaisutietoja itse myös eri tietokannoista.

 1. Kirjaudu TUNICRISiin
 2. Klikkaa Add content -painiketta
 3. Valitse Research output > Import from online source
 4. Valitse tietokanta (esim. Scopus tai Web of Science)
 5. Syötä julkaisun otsikko, tunniste, tekijän nimi tai affiliaatio ja klikkaa Search. Scopus-tietokannasta voit hakea myös ORCID-tunnisteella.
 6. Käy läpi tuloslista. Järjestelmä ilmoittaa jos jokin julkaisuista on jo tuotu TUNICRISiin, eikä sitä pysty tuomaan enää uudestaan.
 7. Klikkaa Import ja käy läpi tekijät. Varmista että julkaisussa olevat nimet on liitetty oikein tekijöihin. Jos mahdollisia tekijöitä on useita (esim. samannimisiä tutkijoita), valitse listasta oikea henkilö klikkaamalla
 8. Valitse Import & review
 9. Tarkista tiedot ja täytä ainakin vaaditut kohdat (merkitty )
 10. Rinnakkaistallenna julkaisusi klikkaamalla > Upload an electronic version. Ks. tarkemmat ohjeet sivulta Rinnakkaistallentaminen.
 11. Kun olet valmis, klikkaa Save

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) - tietojen lisääminen tai poistaminen

SDG-avainsanan lisääminen:

 1.     Kirjaudu TUNICRISiin.
 2.     Avaa TUNICRIS-tietue.
 3.     Vieritä alas kohtaan "Kestävän kehityksen tavoitteet".
 4.     Klikkaa "Lisää kestävän kehityksen tavoitteita" -painiketta.
 5.     Valitse sopiva avainsana. Voit lisätä useamman kuin yhden avainsanan.
 6.     Lopuksi tallenna klikkaamalla Save-painiketta.

SDG-avainsanan poistaminen:

 1.     Kirjaudu TUNICRISiin.
 2.     Avaa TUNICRIS-tietue.
 3.     Vieritä alas kohtaan "Kestävän kehityksen tavoitteet".
 4.     Klikkaa miinusmerkkiä (-) poistettavan avainsanan kohdalla.
 5.     Lopuksi tallenna klikkaamalla Save-painiketta.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback