Skip to main content

CRIS-opas suomeksi: Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut kattavat yliopiston asiantuntijoiden julkaisutoiminnan: artikkelit, erillisteokset, opinnäytetyöt, patentit ja muut suojatut keksinnöt, tietokoneohjelmat ja audiovisuaaliset tuotteet. Julkaisut luokitellaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokituksen mukaisesti. Tallennetut julkaisutiedot tarkistetaan kirjastossa. Lisätietoa julkaisutiedonkeruusta ja eri julkaisutyypeistä: OKM - Julkaisutiedonkeruun tutkijaohjeistukset.

Julkaisujen importointi

TUTCRISiin ja SoleCRISiin tuodaan Tampereen yliopiston uusia julkaisutietoja WoS- ja Scopus-tietokannoista automaattisten hakujen avulla. Suomeksi ilmestyviä julkaisuja ja monia konferenssijulkaisuja ei kuitenkaan yleensä indeksoida kansainvälisiin tietokantoihin, jolloin ne täytyy lisätä manuaalisesti.

Ketkä tallentavat julkaisunsa?

Tutkimustietojärjestelmiin (SoleCRIS  ja TUTCRIS) kirjataan kaikki Tampereen yliopiston henkilökunnan julkaisut. Julkaisun on liityttävä tekijän työhön ja asiantuntijuuteen. Julkaisun kirjaaminen yliopiston tuotokseksi määrittyy julkaisussa näkyvän affiliaation ja yliopiston resursoinnin perusteella.

Affiliaatio tarkoittaa sitä, että julkaisussa tekijän nimen kohdalla on mainittu Tampereen yliopisto (Tampere University). Julkaisussa näkyvä affiliaatio ei kuitenkaan yksistään riitä toteamaan sitä, että julkaisu on yliopiston tuotos. Ks. myös Affiliaatiot julkaisuissa.

Resursoiminen tarkoittaa sitä, että yliopisto on tukenut julkaisun syntymistä. Tekijä on saanut yliopistolta palkkaa julkaisua koskevan tutkimus- ja kirjoitustyön aikana tai yliopisto on voimavarojen ja työympäristön (laitteet, aineistot, tutkimusryhmä) tai ohjauksen kautta mahdollistanut julkaisun teon (esim. jatko-opiskelijat tai apurahatutkijat). Yliopiston resursoimisen todentaa solmittu työsopimus, resurssisopimus, emerita- tai emeritussopimus.

 • Suurimmalla osalla yliopiston henkilökuntaa on työsopimus.
 • Poikkeustapauksissa voidaan henkilön kanssa solmia määräajaksi sopimus Tampereen yliopiston resurssien käyttämisestä tutkimustoimintaan eli resurssisopimus. Sopimuksessa määritellään miksi ajaksi tutkija saa käyttöönsä yliopiston resursseja, mitä ne ovat, missä tutkimusryhmässä resursseja käytetään ja mihin sopimuksen tehnyt tutkija sitoutuu. Resurssisopimusta käytetään esimerkiksi silloin, kun yksikkö osoittaa resursseja henkilökohtaisen apurahan saaneen tutkijan työskentelyyn. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan resurssisopimuksien käyttö eroaa hieman muista tiedekunnista, koska tiedekunta ja sairaala käyttävät toistensa tutkimuksen infraa.
 • Eläkkeelle jäävä henkilö voi solmia yksikkönsä kanssa emerita- tai emeritussopimuksen.
 • Työsopimuksen, resurssisopimuksen, emerita- tai emeritussopimuksen solmineiden henkilöiden asiantuntijatiedot tulevat tutkimusjärjestelmiin yliopiston henkilötietojärjestelmästä.
 • Jatko-opiskelijan yhteys yliopistoon voidaan todeta myös opintorekisteristä.

Lisätietoja sopimussuhteisiin liittyvistä yksityiskohdista saa yksikön henkilöstöasiantuntijalta.

Affiliaatiot julkaisuissa

Yliopiston ja tutkijan oman näkyvyyden kannalta on tärkeää, että yliopiston nimi näkyy oikein jo julkaisun käsikirjoituksessa, josta se periytyy erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin viitetietokantoihin.

Merkitse julkaisuun selkeästi yhteystiedot. Merkitse ensimmäiseksi yliopiston nimi. Käytä muotoa: Yliopisto, Tiedekunta, Kaupunki, Maa.

Esim.

 • Teija Tutkija, Tampereen yliopisto, Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Tampere
 • Teija Tutkija, Tampere University, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere, Finland

Julkaisutietojen tallennus (SoleCRIS)

 1. Kirjaudu SoleCRIS-järjestelmään
 2. Valitse Lisää uusi julkaisu
 3. Valitse julkaisun laji ja alalaji
 4. Näpäytä Lisää uusi
 5. Täytä avautuvalle tallennuslomakkeelle julkaisun tiedot. Punaisella korostetut kentät ovat pakollisia tietoja
 6. Kun kaikki tiedot on lisätty, näpäytä Tallenna perustiedot
 7. Näytölle avautuu julkaisun selailunäkymä. Tarvittaessa voit palata muokkaamaan tietoja näpäyttämällä Siirry muokkaussivulle

Jos olet tallentamassa yhteisjulkaisua, tarkista ensin, onko joku tekijöistä jo tallentanut julkaisun tiedot SoleCRISiin. Yhteisjulkaisu liitetään jokaiseen Tampereen yliopiston tekijään ja heidän yksikköönsä tallennuslomakkeen kohdassa Yliopiston muut asiantuntijat.

Julkaisutietojen tallennus (TUTCRIS)

 1. Kirjaudu TUTCRIS-järjestelmään
 2. Klikkaa Add new -painiketta
 3. Valitse Research output > Create from template
 4. Valitse julkaisutyyppi (esim. Contribution to journal > Article)
 5. Täytä vähintään pakolliset kentät (merkitty )
 6. Rinnakkaistallenna julkaisusi klikkaamalla Add electronic version (file, DOI or link)... > Upload an electronic version. Lue lisää rinnakkaistallentamisesta.
 7. Kun olet valmis, klikkaa Save

Julkaisutietojen tuonti tietokannoista (TUTCRIS)

 1. Kirjaudu sisään TUTCRISiin ja klikkaa Add new
 2. Valitse Research output > Import from online source
 3. Valitse tietokanta (esim. Scopus tai Web of Science)
 4. Syötä julkaisun otsikko, tunniste, tekijän nimi tai affiliaatio ja klikkaa Search. Scopus-tietokannasta voit hakea myös ORCID-tunnisteella.
 5. Käy läpi tuloslista. Järjestelmä ilmoittaa jos jokin julkaisuista on jo tuotu TUTCRISiin, eikä sitä pysty tuomaan enää uudestaan.
 6. Klikkaa Import ja käy läpi tekijät. Varmista että julkaisussa olevat nimet on liitetty oikein tekijöihin. Jos mahdollisia tekijöitä on useita (esim. samannimisiä tutkijoita), valitse listasta oikea henkilö klikkaamalla
 7. Valitse Import & review
 8. Tarkista tiedot ja täytä ainakin vaaditut kohdat (merkitty )
 9. Rinnakkaistallenna julkaisusi klikkaamalla > Upload an electronic version. Ks. tarkemmat ohjeet sivulta Rinnakkaistallentaminen.
 10. Kun olet valmis, klikkaa Save