Skip to main content

CRIS-opas suomeksi: Asiantuntijatehtävät

Asiantuntijatehtävät

SoleCRISiin ja TUTCRISiin tallennettavat asiantuntijatehtävät eroavat jonkin verran toisistaan. Asiantuntijatehtäviä ei tilastoida eteenpäin, koska valtakunnan tasolla ei ole vielä määritelty mitä tietoja halutaan seurata ja tilastoida. Kevään 2019 aikana kartoitamme SoleCRISiin ja TUTCRISiin tallennettavia asiantuntijatehtäviä ja pyrimme siihen, että molemmissa tutkimustietojärjestelmissä on samanlaisten asiantuntijatehtävien tallennusmahdollisuus. Kuitenkin vasta uuden tutkimustietojärjestelmän käyttöönotto vuonna 2020 varmistaa täysin kerättävien tietojen yhdenmukaisuuden.

Asiantuntijatehtävät (SoleCRIS)

SoleCRIS-järjestelmään kerätään tietoja mm.

 • konferenssissa esitetystä tieteellisestä esitelmästä (keynote, muu tieteellinen esitelmä, posteri)
 • tieteelliseen konferenssiin liittyvä tehtävä mm. järjestämisvastuu, puheenjohtajuus, konferenssipapereiden arvioija
 • tieteellisen julkaisun päätoimittaja, toimittaja, toimituskunnan jäsen, arvioija
 • tieteellisen seuran tai verkoston johtamistehtävä, tutkijakouluun liittyvä tehtävä, tieteellisen ohjelman johtaminen
 • virantäyttölausunto, väitöskirjan esitarkastus, toimiminen vastaväittäjänä, lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen
 • yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyvä tehtävä
 • korkeakoulupedagoginen koulutus ja opinnäytetöiden ohjaus

Tieteelliset esitykset ovat asiantuntijatehtävistä ainoita, joihin voidaan liittää muita yliopiston tekijöitä. Muut asiantuntijatehtävät tallennetaan henkilökohtaisina tuotoksina. Kaikkien tallennettavien asiantuntijatehtävien on liityttävä asiantuntijan akateemiseen asiantuntemusalueeseen ja asiantuntemuksen pitää kohdistua yliopiston ulkopuoliseen tahoon. Tarkempia ohjeita löydät tallennuslomakkeiden kenttäohjeista.

Asiantuntijatehtävät (TUTCRIS)

TUTCRIS-järjestelmään voit tallentaa monipuolisesti tietoja asiantuntijatehtävistäsi. Järjestelmässä asiantuntijatehtävistä käytetään termiä activity. Asiantuntijatehtäviä voit lisätä kohdasta Add new > Activity. Järjestelmässä on valmiit tallennuslomakkeet esimerkiksi seuraaville asiantuntijatehtäville:

 • Vertaisarvioijana toimiminen
 • Konferenssin toimikunnissa tai järjestäjänä toimiminen
 • Esitelmän pitäminen
 • Luottamustehtävät
 • Tutkimusvierailut

Jos sopivaa tallennuspohjaa ei löydy, järjestelmässä on myös tyyppi "Other", jonka avulla voit tallentaa minkä tahansa tutkimustyöhösi liittyvän asiantuntijatehtävän.

Asiantuntijatehtäviin voi liittää myös muita henkilöitä ja liitetiedostoja. Kirjasto tarkistaa, että liitetiedostot voidaan julkaista julkisessa portaalissa.

Mikäli haluat korjata julkisesti näkyviä asiantuntijatehtävätietoja, ole yhteydessä järjestelmän ylläpitäjään.