Skip to main content

CRIS-opas suomeksi: Etusivu

Tampereen yliopiston tutkimustietojärjestelmät

Tampereen yliopiston julkaisu- ja asiantuntijatehtävätietoja ylläpidetään kahdessa eri tutkimustietojärjestelmässä vuoteen 2020 asti.

Vuonna 2020 järjestelmät korvataan yhdellä uudella tutkimustietojärjestelmällä. Siirtymävaiheessa julkaisujen tallennus ja tarkistus jatkuu kuten ennenkin. Jos olet ollut vuonna 2018 Tampereen teknillisessä yliopistossa, käytät TUTCRISiä. Jos olet ollut vuonna 2018 Tampereen yliopistossa, käytät SoleCRISia. Tiedotamme muutoksista intrassa sekä tämän sivuston Ajankohtaista-palstalla.

Hyödynnämme tietoja sisäisissä ja ulkoisissa raportoinneissa (OKM ja Tilastokeskus), rahoituksen laskemisessa (OKM ja yliopisto), tutkimuksen arvioinneissa ja seurannassa. SoleCRIS ja TUTCRIS ovat myös yliopiston omia viestintäkanavia, joiden yhtenä käyttötarkoituksena on yliopiston tutkimuksesta tiedottaminen asiallisesti ja oikein. Tutkimuksesta tiedottamiseen liittyy kiinteästi tekijän ja yksikön tiedot.

Tiedonkeruu

 • Tuomme julkaisutietoja kansainvälisistä Web of Science ja Scopus -tietokannoista automaattisesti ja haemme julkaisutietoja myös muista tietolähteistä (Arto, Medic, PubMed)
 • Kaikki julkaisut eivät kuitenkaan löydy tietokantojen poiminnoilla. Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat lisäävät itse puuttuvat julkaisunsa järjestelmiin
 • Tutkija on itse vastuussa siitä, että kaikki hänen julkaisunsa löytyvät tutkimustietojärjestelmistä
 • Myös jatko-opiskelijoiden, apurahatutkijoiden ja muiden yliopiston nimissä julkaisevien henkilöiden julkaisujen tulee löytyä tutkimustietojärjestelmistä. Vain tutkimustietojärjestelmiin tallennetut julkaisut lasketaan Tampereen yliopiston julkaisuiksi
 • Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat tallentavat itse myös kaikki asiantuntijatehtävätietonsa sekä taiteellisen toiminnan tietonsa
 • Kirjastossa julkaisutietojen tarkistajat auttavat julkaisutietojen tallennuksissa ja tarkistavat tallennettujen julkaisujen tiedot
 • Mikäli kustantajien ehdot sallivat, rinnakkaistallennamme julkaisujen kokotekstit. SoleCRISin osalta kokotekstien tallennuspaikka on Trepo, TUTCRISin osalta itse järjestelmä toimii julkaisuarkistona

Ajankohtaista

 • Uusi tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS otetaan käyttöön 12.10.2020

 • Voit tallentaa julkaisu- ja asiantuntijatietojasi vanhoihin järjestelmiin (SoleCRIS, TUTCRIS) 30.9.2020 saakka.

 • Tallennustauko 1.-11.10., eli julkaisu- ja asiantuntijatietoja ei voi tallentaa mihinkään järjestelmään tuona aikana.

 • TUNICRIS-esittelyt ja koulutukset alkavat 30.9. Ajankohdat löytyvät Koulutus-sivultamme.

 • Yliopiston tutkijoiden affiliaatio tulee olla uusissa julkaisuissa Tampereen yliopisto / Tampere University. Ks. myös Affiliaatiot julkaisuissa.

 • ​Siirtymävaiheessa TUTCRISiin ei synkronoida tutkimusryhmiä, projekteja tai rahoitushakemuksia. Vanhat tiedot säilyvät järjestelmässä.

Aloita tästä

Mitä minun täytyy tehdä?

 Mitä muuta voin tehdä? (TUTCRIS)

 • Lisää tutkimusdatan kuvaustiedot
 • Linkitä julkaisusi projekteihin, asiantuntijatehtäviin tai tutkimusinfrastruktuuriin
 • Lisää ulkopuoliset julkaisusi ja asiantuntijatehtäväsi ja ylläpidä ajantasaista profiilia ja CV:tä