Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

TUNICRIS-opas: Etusivu

TUNICRIS

TUNICRIS on otettu yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sisäiseen käyttöön

Sisäinen käyttöliittymä (omien tietojen hallinnointia ja tallennusta varten)

 • Kirjautuminen: https://cris.tuni.fi. Vaatii kirjautumisen TUNI-tunnuksilla
 • Yliopiston tutkimushenkilöstö: TUNICRISiin muodostuu automaattinen käyttöoikeus tutkimus- ja opetushenkilöstölle, jatko-opiskelijoille sekä laajan resurssisopimuksen tehneille. Mikäli kuulut muuhun henkilöryhmään, voit hakea käyttöoikeuden erikseen yliopiston käyttövaltuushallinnan kautta
 • PSHP:n tutkimushenkilöstö: PSHP:n tutkijoiden on ilmoitettava tekevänsä tieteellistä tutkimustyötä, jotta henkilötiedot siirtyvät PSHP:lta TUNICRISiin. Ilmoittaminen tapahtuu PSHP:n intranetissä HR-työpöydän henkilötietojen muutoslomakkeella. Kun ilmoittautuminen on tehty, saat TUNI-tunnuksen PSHP:n sähköpostisoitteeseen. Uutta tunnusta ei toimiteta, jos sinulla on TUNI-tunnus ennestään. Ks. lisätiedot ja tarkemmat ohjeet PSHP:n verkkosivuilta.

Julkinen portaali (avataan julkiseen käyttöön kevään 2021 aikana)

TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmä

Tutkimustietojärjestelmässä ylläpidetään Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisu- ja asiantuntijatietoja sekä muita tutkimukseen liittyviä tietoja.

TUNICRIS tarjoaa ajantasaisen näkymän yliopiston ja PSHP:n tutkimustoimintaan sekä parantaa tutkimustoiminnan näkyvyyttä ja julkaisujen avointa saatavuutta. Järjestelmään tallennettuja tietoja hyödynnetään sisäisissä ja ulkoisissa raportoinneissa (OKM ja Tilastokeskus), rahoituksen laskemisessa (OKM ja yliopisto) sekä tutkimuksen arvioinneissa ja seurannassa. 

TUNICRISiin saadaan tuotua tietoja useista tietokannoista ja palveluista (esim. Scopus, WoS, PubMed, ORCID, Scival, Julkaisufoorumi, Altmetric.com ja PlumX), mikä vähentää huomattavasti julkaisujen tallentamiseen ja tarkistamiseen liittyvää manuaalista työtä. Yhteys TUNICRISin ja julkaisuarkisto Trepon välillä mahdollistaa rinnakkaistallennettavien artikkeleiden tallentamisen helposti julkaisutietojen rekisteröinnin ja tarkistamisen yhteydessä.

Tietojen importointi ja tallentaminen

 • Tampereen yliopiston kirjasto tuo julkaisutietoja muun muassa kansainvälisistä Web of Science ja Scopus -tietokannoista automaattisesti
 • Kaikki julkaisut eivät kuitenkaan löydy tietokantojen poiminnoilla. Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat lisäävät itse puuttuvat julkaisunsa järjestelmiin. Usein esimerkiksi kirjat, kotimaisissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit ja muut kuin tieteelliset julkaisut pitää lisätä itse
 • Tutkija on itse vastuussa siitä, että kaikki hänen julkaisunsa löytyvät tutkimustietojärjestelmistä
 • Myös jatko-opiskelijoiden, apurahatutkijoiden ja muiden yliopiston nimissä julkaisevien henkilöiden julkaisujen tulee löytyä tutkimustietojärjestelmistä. Tarvittaessa lisätietoja resurssisopimuksesta löytyy yliopiston intrasta
 • Vain tutkimustietojärjestelmiin tallennetut julkaisut lasketaan Tampereen yliopiston julkaisuiksi
 • Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat tallentavat itse myös kaikki asiantuntijatehtävätietonsa sekä taiteellisen toiminnan tietonsa
 • Kirjastossa julkaisutietojen tarkistajat auttavat julkaisutietojen tallennuksissa ja tarkistavat tallennettujen julkaisujen tiedot
 • Mikäli kustantajien ehdot sallivat, julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan. Julkaisut siirtyvät TUNICRISin kautta automaattisesti Trepo-julkaisuarkistoon

Vanhat järjestelmät

Vanhat tutkimustietojärjestelmät SoleCRIS ja TUTCRIS toimivat vielä vuoden 2020 loppuun asti uuden TUNICRISin rinnalla. Järjestelmät ovat käytössä vain tietojen vertailua ja tarkistamista varten, eikä niihin saa enää tallentaa uusia tietoja.

SoleCRIS on poistunut käytöstä.

Ajankohtaista

TUNICRISin tilanne 25.2.2021

Kirjautumisongelmat

 • Tutkijoiden perustiedot tulevat Tunicrisiin yliopiston ja PSHP:n eri järjestelmistä. Valitettavasti tietojen synkkauksessa näistä järjestelmistä on ajoittain ongelmia. Tämän vuoksi tutkija ei välttämättä pääse kirjautumaan järjestelmään. Näissä tapauksissa tutkijat voivat ilmoittaa julkaisutietonsa kirjastoon (cris.tau@tuni.fi), kirjasto kirjaa julkaisujen tiedot. Selvittelemme ongelmia yhdessä integraatiopalveluiden kanssa.

Tietojen siirrot

 • Julkaisutiedot vanhoista järjestelmistä (SoleCRIS, Julki, TUTCRIS) on saatu pääosin siirrettyä. 
 • Monilla julkaisuilla on vielä duplikaatteja, koska sama julkaisu tullut useammasta eri järjestelmästä. Näiden yhdistäminen on parhaillaan käynnissä. Duplikaatit tulevat poistumaan järjestelmästä, joten niistä ei tarvitse erikseen ilmoittaa kirjastoon.  
 • Rinnakkaistallenteiden automaattinen siirto TUNICRISista Trepoon ei toimi vielä. Tällä hetkellä rinnakkaistallenteet löytyvät Treposta niiden julkaisujen osalta, jotka oli kirjattu SoleCRISiin ja TUTCRISista niiden julkaisujen osalta, jotka oli kirjattu TUTCRISiin. Kirjasto pyrkii saamaan tämän automaattisen tiedonsiirron kuntoon mahdollisimman pian. Jatkossa siis kaikki rinnakkaistallenteet löytyvät Treposta. 
 • Asiantuntijatiedot SoleCRISista TUNICRISiin tullaan siirtämään kevään 2021 aikana.

Uusia julkaisu- ja asiantuntijatietoja saa tallentaa TUNICRISiin

 • Uusia julkaisu- ja asiantuntijatietoja voi tallentaa TUNICRISiin. Ethän kuitenkaan tallenna sellaisia julkaisu- tai asiantuntijatietoja, jotka olet jo tallentanut aikaisempiin järjestelmiin. SoleCRISin asiantuntijatiedot tullaan siirtämän TUNICRISiin kevään 2021 aikana.

Muuta ajankohtaista

 • TUNICRISin versio on päivittynyt. Päivitys on vaikuttanut lähinnä sisäisen portaalin ulkonäköön.
 • Uusi tutkimustietojärjestelmä TUNICRIS on otettu yliopiston ja PSHP:n sisäiseen käyttöön lokakuussa 2020. Julkinen portaali avataan kevään 2021 aikana.
 • Yliopiston tutkijoiden affiliaatio tulee olla uusissa julkaisuissa Tampereen yliopisto / Tampere University. Ks. myös Affiliaatiot julkaisuissa.

Julkaisutiedot siirtyvät automaattisesti kansallisiin järjestelmiin

TUNICRISiin tallennetut julkaisutiedot siirretään automaattisesti valtakunnalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittäin.

VIRTA-julkaisutietopalvelu on osa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa. Palvelu kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. VIRTA-julkaisutietopalvelusta OKM poimii yliopistojen julkaisutilastot vuosittain. Palvelussa olevia julkaisutietoja hyödynnetään myös Suomen Akatemialle tehtävissä hankehakemuksissa ja -raportoinneissa.

VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisutiedot näytetään Tiedejatutkimus.fi-palvelussa sekä JUULI-julkaisutietoportaalissa. Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

Ota yhteyttä