Skip to Main Content

TUNICRIS-opas: Etusivu

TUNICRIS

Kirjautumisongelma

 • Yliopistossa käyttöönotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen myötä myös TUNICRIS-kirjautumisessa vaaditaan kaksivaiheinen tunnistautuminen. Mikäli kirjautuminen ei onnistu, mene osoitteeseen tuni.fi/hakalogin ja tämän jälkeen kirjaudu TUNICRISiin osoitteessa cris.tuni.fi. Vaihtoehtoisesti yksityisen selaimen (incognito/private -selain) käyttö voi auttaa.
 • Lisätietoja kaksivaiheisesta tunnistautumisesta yliopiston intrassa.
 • Nämä ohjeet pätevät toistaiseksi.

Sisäinen käyttöliittymä (omien tietojen hallinnointia ja tallennusta varten)

 • Kirjautuminen: https://cris.tuni.fi. Vaatii kirjautumisen TUNI-tunnuksilla
 • Yliopiston tutkimushenkilöstö: TUNICRISiin muodostuu automaattinen käyttöoikeus tutkimus- ja opetushenkilöstölle, jatko-opiskelijoille sekä laajan resurssisopimuksen tehneille. Mikäli kuulut muuhun henkilöryhmään, voit hakea käyttöoikeuden erikseen yliopiston käyttövaltuushallinnan kautta
 • Tays:n tutkimushenkilöstö: Tays:n tutkijoiden on ilmoitettava tekevänsä tieteellistä tutkimustyötä, jotta henkilötiedot siirtyvät Tays:lta TUNICRISiin. Ilmoittaminen tapahtuu Tays:n intranetissä HR-työpöydän henkilötietojen muutoslomakkeella. Kun ilmoittautuminen on tehty, saat TUNI-tunnuksen Tays:n sähköpostisoitteeseen. Uutta tunnusta ei toimiteta, jos sinulla on TUNI-tunnus ennestään. Ks. lisätiedot ja tarkemmat ohjeet Tays:n verkkosivuilta.

Julkinen portaali 

TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmä

Tutkimustietojärjestelmässä ylläpidetään Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) julkaisu- ja asiantuntijatietoja sekä muita tutkimukseen liittyviä tietoja.

TUNICRIS tarjoaa ajantasaisen näkymän yliopiston ja Tays:n tutkimustoimintaan sekä parantaa tutkimustoiminnan näkyvyyttä ja julkaisujen avointa saatavuutta. Järjestelmään tallennettuja tietoja hyödynnetään sisäisissä ja ulkoisissa raportoinneissa (OKM ja Tilastokeskus), rahoituksen laskemisessa (OKM ja yliopisto) sekä tutkimuksen arvioinneissa ja seurannassa. Julkaisujen määrä, laatu ja avoimuus vaikuttavat yliopistojen rahoitukseen

TUNICRISiin saadaan tuotua tietoja useista tietokannoista ja palveluista (esim. Scopus, WoS, PubMed, ORCID, Scival, Julkaisufoorumi, Altmetric.com ja PlumX), mikä vähentää huomattavasti julkaisujen tallentamiseen ja tarkistamiseen liittyvää manuaalista työtä. Yhteys TUNICRISin ja julkaisuarkisto Trepon välillä mahdollistaa rinnakkaistallennettavien artikkeleiden tallentamisen helposti julkaisutietojen rekisteröinnin ja tarkistamisen yhteydessä.

Tietojen importointi ja tallentaminen

 • Tampereen yliopiston kirjasto tuo julkaisutietoja muun muassa kansainvälisistä Scopus- ja Web of Science -tietokannoista automaattisesti
 • Kaikki julkaisut eivät kuitenkaan löydy tietokantojen poiminnoilla. Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat lisäävät itse puuttuvat julkaisunsa järjestelmiin. Usein esimerkiksi kirjat, kotimaisissa tiedelehdissä julkaistut artikkelit ja muut kuin tieteelliset julkaisut pitää lisätä itse
 • Tutkija on itse vastuussa siitä, että kaikki hänen julkaisunsa löytyvät tutkimustietojärjestelmistä
 • Myös jatko-opiskelijoiden, apurahatutkijoiden ja muiden yliopiston nimissä julkaisevien henkilöiden julkaisujen tulee löytyä tutkimustietojärjestelmistä. Tarvittaessa lisätietoja resurssisopimuksesta löytyy yliopiston intrasta
 • Vain tutkimustietojärjestelmiin tallennetut julkaisut lasketaan Tampereen yliopiston julkaisuiksi
 • Yliopiston henkilökuntaan kuuluvat tallentavat itse myös kaikki asiantuntijatehtävätietonsa sekä taiteellisen toiminnan tietonsa
 • Kirjastossa julkaisutietojen tarkistajat auttavat julkaisutietojen tallennuksissa ja tarkistavat tallennettujen julkaisujen tiedot
 • Mikäli kustantajien ehdot sallivat, julkaisujen kokotekstit rinnakkaistallennetaan. Julkaisut siirtyvät TUNICRISin kautta automaattisesti Trepo-julkaisuarkistoon

Ajankohtaista

TUNICRISin tilanne 23.2.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) TUNICRISissä

 • Kestävän kehityksen tavoitteita lisätään TUNICRISissa julkaisuille automaattisesti englanninkielisten hakulauseiden avulla.
 • Julkaisuihin lisätyt SDG:t näkyvät myös julkaisuihin liittyvien tutkijoiden ja yksiköiden profiilisivuilla. 
 • Tiedot näkyvät julkaisuissa ja profiileissa automaattisesti, mutta tutkija voi lisätä tai poistaa niitä halutessaan.
 • Julkaisulle ja omaan profiiliin voi määritellä yhden tai useamman kestävän kehityksen tavoitteen.
 • Ohje SDG-tietojen päivittämiseen

Kirjautumisongelma

 • Yliopistossa käyttöönotetun kaksivaiheisen tunnistautumisen myötä myös TUNICRIS-kirjautumisessa vaaditaan kaksivaiheinen tunnistautuminen.
 • Mikäli kirjautuminen ei onnistu, mene osoitteeseen tuni.fi/hakalogin ja tämän jälkeen kirjaudu TUNICRISiin osoitteessa cris.tuni.fi. Vaihtoehtoisesti yksityisen selaimen (incognito/private -selain) käyttö voi auttaa.
 • Lisätietoja kaksivaiheisesta tunnistautumisesta yliopiston intrassa.
 • Nämä ohjeet pätevät toistaiseksi.

Julkaisutiedot siirtyvät automaattisesti kansallisiin järjestelmiin

TUNICRISiin tallennetut julkaisutiedot siirretään automaattisesti valtakunnalliseen VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittäin.

VIRTA-julkaisutietopalvelu on osa korkeakoulujen valtakunnallista tietovarantoa. Palvelu kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista. VIRTA-julkaisutietopalvelusta OKM poimii yliopistojen julkaisutilastot vuosittain. Palvelussa olevia julkaisutietoja hyödynnetään myös Suomen Akatemialle tehtävissä hankehakemuksissa ja -raportoinneissa.

VIRTA-julkaisutietopalveluun siirretyt julkaisutiedot näytetään Tiedejatutkimus.fi-palvelussa. Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta julkaisutietoja on mahdollista hyödyntää muun muassa Suomen Akatemian rahoitushauissa. Lisätietoja löytyy Suomen Akatemia ja VIRTA-julkaisutietopalvelu -sivulta.

Ota yhteyttä

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback