Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen: Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajien vaatimukset

Tutkimusrahoittajat haluavat omalta osaltaan edistää avointa tiedettä ja tutkimusta ja siksi ne asettavat vaatimuksia rahoittamissaan tutkimusprojekteissa tuotettujen tutkimusjulkaisujen ja tutkimusaineistojen avoimuudelle. Tampereen korkeakouluyhteisö suosittaa rahoittajien ohjeiden noudattamista. Tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet näiden omilta verkkosivuilta.

Euroopan komissio ja eurooppalaisten tutkimusrahoittajien yhteistyöelin Science Europe ovat julkaisseet Plan S -aloitteen, jossa vaaditaan 1.1.2021 lähtien julkisten kansallisten sekä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien rahoituksella tuotettujen tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta.  

Suomen Akatemia

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen sekä edistää tutkimusaineistojen ja -menetelmien avointa saatavuutta. Suomen Akatemia on sitoutunut Plan S -periaatteisiin.

Ennen 1.1.2021 käynnistetyt Suomen Akatemian haut

Ennen vuotta 2021 rahoitusta saaneissa hankkeissa Suomen Akatemia kannustaa julkaisujen välittömään avoimuuteen mutta sallii julkaisujen avaamiselle seuraavat julkaisuviiveajat (embargo)

 • humanistiset ja yhteiskuntatieteen alat enintään 12 kk
 • muut tieteenalat enintään 6 kk.

Lue lisää vertaisarvioitujen artikkelien avoimesta saatavuudesta ennen 1.1.2021 käynnistetyissä Suomen Akatemian hauissa.

1.1.2021 jälkeen käynnistetyt Suomen Akatemian haut

Suomen Akatemian vaatimukset 1.1.2021 jälkeen avattavissa haussa

 • vertaisarvioidut artikkelit on saatettava välittömästi avoimiksi julkaisemalla ne Open Access -lehdessä,  rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla ne avoimuuden edistämiseen sitoutuneen kustantajan tiedejulkaisuissa.
 • vertaisarvioidut artikkelit tulee julkaista maksuttoman ja välittömän avoimuuden takaavaa lisenssiä käyttäen (mieluiten CC-BY 4.0).
 • rahoituksen hakijat sisällyttävät tutkimussuunnitelmaansa julkaisusuunnitelman.

1.1.2021 jälkeen avattavista hauista rahoitetuissa hankkeissa Suomen Akatemia käsittelee tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden kuluja osana yleiskustannuksia. Niitä ei siis lisätä rahoitushakemukseen tutkimuskuluihin.

Kustantajien kanssa tehdyt sopimukset mahdollistavat alennuksia Open Access - ja hybridi-lehtien kirjoittajamaksuihin. Tutustu Tampereen korkeakouluyhteisön käytössä oleviin alennuksiin ja ohjeisiin Alennukset kirjoittajamaksuihin -sivulla.

Lue lisää

Tarkista aina ajantasaiset tiedot rahoittajien ohjeista.

OA-tukirahoitus 2022

Kirjasto maksaa Suomen Akatemian projekteissa syntyvien vertaisarvioitujen artikkelien kirjoittajamaksut, kun projekti on saanut rahoituksen 1.1.2021 jälkeen avatussa haussa. Lisätietoja OA-tukirahoituksesta ja kriteereistä sekä hakulomake ovat OA-tukirahoituksen oppaassamme.

Muiden tutkimusrahoittajien OA-linjaukset

Useat tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisujen avoimuutta, joko rinnakkaistallentamalla  avoimeen  julkaisuarkistoon tai julkaisemalla open access -periaatteella toimivissa gold oa-lehdissä.  Ensisijaisesti tarkista tutkimusrahoittajien avoimen tieteen käytännöt ja ohjeet rahoittajien omilta verkkosivuilta.

Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen linjauksia on koottu seuraaviin palveluihin:

Julkaisusuunnitelma

Rahoitushakemukseen on usein liitettävä julkaisusuunnitelma. Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen ja ota suunnitelmaa laatiessasi huomioon:

 • edellyttääkö tutkimusrahoittaja avointa julkaisemista
 • edellytetäänkö vertaisarvioidun artikkeliversion rinnakkaistallennusta
 • onko käytettävä tiettyä Creative Commons -lisenssiä
 • kuinka pitkän embargo-ajan tutkimusrahoittaja sallii vai vaatiiko välitöntä avoimuutta
 • minkälaiset rinnakkaistallennuskäytännöt harkitsemallasi tieteellisellä julkaisukanavalla on
 • onko rinnakkaistallennukseen käytettävälle arkistolle erityisiä vaatimuksia
 • myöntääkö tutkimusrahoittaja rahoitusta lehtien kirjoittajamaksuihin.

Varmista tutkimusprojektin aikana, että julkaisutoimintasi täyttää rahoittajan vaatimukset.

Horizon Europe

Horizon Europe jatkaa Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelmaa. Ohjelma tukee tutkimusta ja innovointia Euroopassa 95 miljardilla eurolla vuosina 2021-2027. 

Horizon Europessa avoimella tieteellä on keskeinen rooli ja se huomioidaan jo hakemusten arviointivaiheessa. Rahoituksen saaneissa projekteissa syntyvät vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut on saatettava välittömästi avoimiksi rinnakkaistallentamalla julkaisuarkistoon Creative Commons Nimeä (BY, ByAttribution) -lisenssillä tai vastaavat oikeudet antavalla muulla lisenssillä. Monografiat ym. pitkät tekstimuodot voidaan julkaista kaupallista käyttöä ja muokkaamista rajoittavilla Creative Commons -lisensseillä (CC BY-NC tai CC BY-ND). Rinnakkaistallennettava versio on joko tekijän oma viimeinen versio vertaisarvioinnin jälkeen (accepted manuscript, final draft, post-print) tai kustantajan versio (final published version, version of record).    

Tarkista aina ajantasaiset tiedot rahoittajien ohjeista.

Open Research Europe -julkaisukanava

Open Research Europe on vuonna 2021 avattu täysin avoin julkaisukanava, jossa tutkijat voivat julkaista tutkimusartikkelinsa avoimesti ilman kirjoittajamaksua. Julkaisukanava on tarkoitettu tutkimusjulkaisuille, jotka on kirjoitettu Horizon 2020 - tai Horizon Europe -rahoitusta saaneiden projektien yhteydessä. Julkaisukanava vastaanottaa myös julkaisuja, joiden taustalla oleva Horizon-projekti on jo päättynyt. Open Research Europen koko julkaisuprosessi on avoin, ja se käyttää avointa vertaisarviointia.

Lue lisää Open Research Europesta:

Horizon2020

Business Finland

Business Finland on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Business Finland edellyttää julkisissa tutkimusprojekteissa avointa julkaisemista. Projektin tutkimussuunnitelman tulee sisältää julkaisusuunnitelma, jossa avoin julkaiseminen on otettu huomioon. Suomen Akatemian tavoin Business Finland suosittelee vihreää tai kultaista avoimen julkaisemisen mallia. Business Finlandin ohjeiden mukaan myös open access -lehdessä julkaistu artikkeli on rinnakkaistallennettava julkaisuarkistoon. Julkaisemista hybridimallissa ei suositella.

Tarkista aina ajantasaiset tiedot rahoittajien ohjeista.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback