Skip to Main Content

Avoin julkaiseminen: Tekijänoikeus

Tekijänoikeus kuuluu tekijälle

Suomen lainsäädännön (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) mukaan tekijänoikeus kuuluu tekijälle. Näin on siinäkin tapauksessa, että tekijä on tehnyt työn esim. tietyn yliopiston palveluksessa ollessaan, eikä asiasta ole tekovaiheessa muuta sovittu. Tekijänoikeus kuuluu kaikille teoksen (artikkelin, julkaisun tms.) tekijöille, jos tekijöitä on ollut useita.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut suositukset tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseen. TENK suosittelee, että tekijyyden periaatteista keskusteltaisiin tutkimushankkeissa jo tutkimuksen suunnitteluvaiheessa hyvissä ajoin ennen käsikirjoitusten tarjoamista julkaistavaksi.

Tekijän ei kannata luovuttaa copyright-oikeuttaan pois

Tekijä voi luovuttaa copyright-oikeutensa pois. Näin ei kuitenkaan kannata toimia artikkelin julkaisemisvaiheessa. Kustantaja saattaa tarjota tekijälle sellaista sopimusta, jossa kaikki oikeudet siirtyvät kustantajalle, mutta tällaisen sopimuksen allekirjoittamista on syytä välttää. Yliopistossa toimivia tutkijoita kehotetaankin pidättämään itsellään oikeus rinnakkaistallentaa artikkelinsa Tampereen korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoihin.

Artikkelin rinnakkaistallentaminen Tampereen korkeakouluyhteisön julkaisuarkistoihin ei vaikuta tutkijan tekijänoikeuteen. Tekijänoikeudet eivät siirry yliopiston julkaisuarkistolle, vaan pysyvät tutkijalla.

Jakaminen sosiaalisen median palveluissa

Julkaisuja voi myös jakaa tutkijoiden yhteisöllisissä palveluissa, esim. ResearchGateAcademia.edu, Mendeley.

Alkuperäisen julkaisun jakaminen erilaisissa yhteisöllisissä palveluissa on myös tekijänoikeuden alaista toimintaa. Tutkijan on siis tarkistettava tekijänoikeudetmyös jaettaessa julkaisuja tällaisten kanavien kautta. Useissa tapauksissa lehtien ja kustantajien tekijänoikeuspolitiikan voi tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta tai suoraan kustantajien kotisivuilta. Julkaisujen pysyvä saatavuus, pysyvien tunnisteiden käyttö tai aineistojen kuvailutietojen haravoituminen keskeisiin tietojärjestelmiin ei kuitenkaan ole some-palveluissa taattua.

"How Can I share it?" on verkkopalvelu, jonka avulla voit hakea tietoa siitä, minkä version tutkimusartikkelista voit jakaa esim. sosiaalisessa mediassa. Palvelussa on mukana vain osa kansainvälisistä kustantajista.

How can I share it? palvelu.

Kustantajien rinnakkaistallennuspolitiikka ja jakaminen

Kustantajien tekijänoikeuspolitiikan ja/tai suhtautumisen rinnakkaistallentamiseen voi useissa tapauksissa tarkistaa SHERPA/RoMEO -palvelusta.

Taulukosta pääset suoraan kustantajan verkkosivustoille, joissa on tietoa tekijänoikeuksista, Open Access vaihtoehdoista, rinnakkaistallennusmahdollisuuksista sekä miten artikkelia voi jakaa sosiaalisen median palveluissa.

American Chemical Society (ACS) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
American Institute of Physics (AIP) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
American Pscyhological Association (APA) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Association for Computing Machinery (ACM) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Brepols (lehdet ja kirjat) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Brill tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Cambridge University Press tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
De Gruyter tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Edward Elgar tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Elsevier tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Emerald tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Inderscience tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
IOP (Institute of Physics) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
John Benjamins Publishing Company tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Johns Hopkins University Press tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus  
Karger tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Optica Publishing Group tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Oxford University Press tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Oxford University Press kirjat tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Palgrave/MacMillan lehdet tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Palgrave/MacMillan kirjat tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Peter Lang tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Policy Press University of Bristol myös kirjat tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Royal Society of Chemistry (RSC) tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Routledge tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Sage tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Sage kirjat tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Springer myös kirjat tekijänoikeus Open Access

rinnakkaistallennus

 

jakaminen
Taylor & Francis tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Thieme tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Wiley tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus jakaminen
Wolters Kluwer tekijänoikeus Open Access rinnakkaistallennus  

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback