Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin julkaiseminen: Alennukset kirjoittajamaksuihin

Alennukset

Katso alennusten tarkemmat tiedot kohdasta alennusten ehdot ja ohjeet.

Kustantaja Alennus Vastaavan kirjoittajan affiliaatio Sopimus päättyy
American Chemical Society (ACS) Ei kirjoittajamaksua Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
BioMed Central (Springer) 15 % lehden kirjoittajamaksusta Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2021
Cogitatio Press Ei kirjoittajamaksua Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2021
Elsevier Ei kirjoittajamaksua hybridilehdissä Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
Emerald Ei kirjoittajamaksua (rajattu määrä maksuttomia artikkeleita vuonna 2021). Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
IEEE Ei kirjoittajamaksua  Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
MDPI 10 % lehden kirjoittajamaksusta Tampereen yliopisto, TAMK, Tays Toistaiseksi
Oxford University Press Ei kirjoittajamaksua hybridilehdissä Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
Royal Society 25 % lehden kirjoittajamaksusta Tampereen yliopisto, TAMK 31.7.2021
Royal Society of Chemistry (RSC) Ei kirjoittajamaksua Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2021
SAGE

Full (Gold) OA 20 % alennus kirjoittajamaksusta.

Ei kirjoittajamaksua hybridijulkaisukanavassa.

Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2022
Science Advances -lehti 15 % kirjoittajamaksusta Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 3.12.2021
SpringerOpen 15 % lehden kirjoittajamaksusta Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2021
Springer Nature Ei kirjoittajamaksua Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2023
Taylor & Francis Ei kirjoittajamaksua Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2022
Wiley

Ei kirjoittajamaksua

 

Tampereen yliopisto, TAMK, Tays 31.12.2022
Wolters Kluwer/Lippincott (LWW Total Access Collection) Ei kirjoittajamaksua (rajattu määrä maksuttomia artikkeleita) Tampereen yliopisto, Tays 31.12.2022

Cogitatio Press

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista  avoimesti Cogitatio Pressin täysin avoimissa lehdissä maksamatta kirjoittajamaksua.

Sopimus on voimassa 11.6.2021 alkaen.

 

IEEE

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista avoimesti IEEE:n hybridi- tai täysin avoimissa lehdissä maksamatta kirjoittajamaksua. Kirjoittajalle voi kuitenkin tulla muita maksuja, kuten väreistä, sivuista ja jälkipainoksista. Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan julkaisut sopimuskauden aikana.    

MDPI

Tampereen yliopisto on liittynyt MDPI:n Institutional Open Access Programiin (IOAP), joka oikeuttaa 10 % alennukseen. Kirjoittajan on varmistettava rahoitus alennetulle APC-maksulle etukäteen.

Oxford University Press

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista vertaisarvioidun artikkelisi avoimesti maksutta Oxford University Pressin hybridilehdissä. Vertaisarvioimattomat artikkelit (Letters to the Editor, Book Reviews jne.) eivät kuulu sopimukseen. Tutkijoille maksuttomia avoimia artikkeleita on rajoitettu määrä vuodessa.  

Royal Society of Chemistry

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaava kirjoittaja (corresponding author) saa julkaista artikkelin avoimena RSC:n hybridilehdessä ilman APC-maksua. 

SAGE

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena SAGEN full OA- ja hybridilehdissä. Julkaiseminen hybridilehdessä on maksutonta tutkijalle. Mikäli julkaiset full (Gold ) OA -lehdessä, olet oikeutettu 20 % alennukseen kirjoittajamaksusta. Full OA -lehden kohdalla on varmistettava rahoitus alennetulle APC-maksulle etukäteen.

Tarkasta lehtilistoista, onko lehti tyypiltään hybridi vai full OA (Gold OA).

 

Taylor & Francis

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena Open Select -hybridilehdissä sekä täysin avoimessa Annals of Medicine -lehdessä.

Artikkelia lähettäessäsi valitse huolellisesti pudotusvalikosta, mihin organisaatioon olet affilioitunut ja käytä organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettasi.

Wiley

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaavana kirjoittajana voit julkaista artikkelisi avoimena Wileyn full OA- ja hybridilehdissä. Vuosina 2021–2022 ilman lisämaksua voidaan julkaista arviolta noin 100 % artikkeleista.

HUOM!

Lehden avoimuuden muoto (full OA, hybridi) vaikuttaa tapaan, jolla alennus eli ilmainen avoin artikkeli on mahdollista saada. Tarkasta Wileyn lehtilistasta, onko lehti full OA vai hybridi. Alennuksen saamiseksi full OA-lehdessä on  artikkelin submittausvaiheessa käytettävä koodia. Ohje löytyy kohdasta: Artikkelin julkaiseminen aviomena Wileyn full OA-lehdessä. Hybridilehdessä julkaisemisen ohje löytyy kohdasta: Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn hybridilehdessä.

Kysyttävää APC-maksuista?

sähköpostiosoite: oa@tuni.fi

Alennusoikeuden tunnistaminen

Alennuksen saamiseksi on tärkeää, että lehden kustantaja tunnistaa vastuullisen kirjoittajan affiliaation oikein. Käytä siis Tampereen yliopistoyhteisön sähköpostiosoitetta jättäessäsi käsikirjoituksen kustantajan järjestelmään.

Muistilista vastuukirjoittajalle

Artikkelille sopivaa lehteä valitessa on hyvä selvittää myös tarjolla olevat alennukset ja niiden ehdot. Seuraa vastuukirjoittajan muistilistaa:

 1. Selvitä avoimen julkaisemisen oppaastamme, minkälaisia etuja ja alennuksia on saatavilla eri kustantajilla.
 2. Jos olet valinnut jo lehden, tarkasta, kuuluuko se alennuksen piiriin.
 3. Tutustu huolellisesti edun ehtoihin ja submittointiohjeisiin.
 4. Huomioi etuun vaikuttavat asiat:
  • Vastuukirjoittajan affiliaatio (Tampereen yliopisto, TAMK tai Tays)
  • Käytä tuni.fi-sähköpostiosoitetta submittoidessasi artikkelia
  • Etu voi kohdistua vain tiettyihin artikkelityyppeihin
  • Pyydä tarvittaessa alennuskoodi (oa@tuni.fi)
 5. Tutustu etukäteen Creative Commons -lisensseihin.
 6. Varmista ajoissa rahoitus kirjoittajamaksulle, jos avoin julkaiseminen ei ole tutkijalle maksutonta.
 7. Huomioi, että alennuksen saaminen jälkikäteen on usein mahdotonta, joten toimi kustantajan ohjeiden mukaan.

Muista käyttää artikkelissasi affiliaationa Tampereen yliopistoa, TAMKia tai Tampereen yliopistollista sairaalaa!

Terminologia

APC (article processing charge) ja BPC (book processing charge)  kirjoittajamaksu, jonka kustantaja vaatii kirjoittajalta artikkelin tai teoksen julkaisemisesta. Kirjoittajamaksu viittaa täysin avoimeen julkaisemiseen (gold OA) tai hybridijulkaisemiseen.

Gold Open Access  (Gold OA) tarkoittaa artikkelin julkaisemista kokonaan open access –periaatteella toimivassa lehdessä. Julkaiseminen on usein maksullista.

Hybridi Open Access (Hybrid OA) tarkoittaa tilausmaksullisen ja maksuttoman käytön yhdistelmää. Kirjoittaja voi maksamalla kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun avata artikkelinsa avoimesti saataville. Muilta osin lehti on käytettävissä vain tilausmaksun maksaneille lukijoille. Kustantaja kerää tuloja tällöin sekä kirjoittajilta että lukijoilta. 

American Chemical Society

Tampereen korkeakouluyhteisöön affilioituneet tutkijat voivat julkaista maksutta American Chemical Societyn sekä täysin avoimissa (Full OA) että hybridilehdissä FinELib-konsortion neuvottelemaan sopimukseen perustuen. E-kirja-artikkelit eivät kuulu maksuttoman avoimen julkaisemisen piiriin. Artikkelin vastaavan kirjoittajan (corresponding author) affiliaation pitää olla Tampereen yliopisto, TAMK tai Tays.  

BioMed Central / SpringerOpen

Tampereen yliopiston kirjasto maksaa supporter member -jäsenmaksua, joka oikeuttaa 15 % alennukseen kirjoittajamaksuista, kun julkaisee artikkelin avoimena BioMed Centralin tai SpringerOpen -palvelun lehdissä.  Vastaavan kirjoittajan on varmistettava rahoitus alennetulle APC-maksulle etukäteen.

Elsevier

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) voit julkaista artikkelisi avoimesti maksutta Elsevierin hybridilehdissä FinELib-sopimuksen mukaisesti. Tutkijoille maksuttomia avoimia artikkeleita on sopimuskauden aikana rajoitettu määrä.

HUOM! Maksuton avoin julkaiseminen on mahdollista samoin ehdoin myös niissä Elsevierin hybridi-lehdissä, joiden kanssa Tampereen yliopistolla on organisaatiokohtainen sopimus.

Emerald

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneella vastaavalla kirjoittajalla (corresponding author) on käytössään kansallisen FinElib-konsortion neuvottelemia Open Access -vouchereita, joilla voi julkaista artikkelinsa avoimesti ilman kirjoittajamaksua. Maksuttomia artikkeleita on käytössä vuonna 2021 rajallinen määrä. Vuosina 2022-2023 vouchereita on käytössä rajoittamaton määrä.

Royal Society

Tampereen korkeakouluyhteisö on tehnyt The Royal Societyn kanssa sopimuksen, joka oikeuttaa 25 %:n alennukseen kirjoittajamaksusta. Sopimus kattaa Royal Societyn kaikki lehdet (lukuun ottamatta Biographical Memoirs -lehteä). Vastaavan kirjoittajan (corresponding author) on varmistettava rahoitus alennetulle APC-maksulle etukäteen.

SOPIMUS PÄÄTTYY 31.7.2021.

Alennukseen ovat oikeutettuja: Tampereen yliopisto ja TAMK

Ohje artikkelin julkaisemisesta avoimesti The Royal Societyn lehdissä:

 1. Käytä submittointivaiheessa tuni.fi-sähköpostiosoitetta.
 2. Valitse artikkelia syöttäessäsi Open Access -vaihtoehto.
 3. Valitse sopimukseen kuuluvien tutkimusorganisaatioiden pudotusvalikosta Tampere University, Tampere University of Applied Sciences.

Lisätietoja Standard Open Access Membership -sopimuksesta on The Royal Societyn verkkosivuilla.  

Science Advances -lehti

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaava kirjoittaja (corresponding author) saa 15 % alennuksen julkaistessasi artikelin avoimena Science Advances -lehdessä.

Springer Nature

Tampereen korkeakouluyhteisön vastaava kirjoittaja (corresponding author) voi julkaista artikkelinsa avoimena Springerin hybridilehdissä. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa APC-maksua, vaan se sisältyy FinElibin konsortiosopimuksen hintaan. Sopimus koskee seuraavia artikkelityyppejä: Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education.

WOLTERS KLUWER LIPPINCOTT

Tampereen korkeakouluyhteisöön tai Taysiin affilioituneena vastaavana kirjoittajana (corresponding author) on  mahdollisuus julkaista maksutta avoimesti hybridi- tai täysin avoimissa lehdissä. Käytössä on rajattu määrä maksuttomia avoimia artikkeleita CC BY- tai CC BY-NC-ND-lisenssillä.