Skip to Main Content

Avoin julkaiseminen: Yleistä

Ota yhteyttä

sahkopostiosoite

Ota yhteyttä palveluosoitteeseemme oa@tuni.fi, kun haluat tietää lisää esimerkiksi

 • kirjoittajamaksualennuksista
 • rinnakkaistallennuksesta
 • julkaisujen jakamisesta
 • Creative Commons -lisenssien käytöstä julkaisemisessa
 • avoimista oppimateriaaleista ja niiden lisensoinnista.

 

Ajankohtaista

Kaikki avoimen tieteen koulutukset ja tapahtumat ovat kirjaston oppaassa.

Avoin julkaiseminen ja metriikka

Tampereen korkeakouluyhteisö seuraa ja arvioi järjestelmällisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistymistä ja vaikuttavuutta.

Kuvituskuva.

Tutustu Tampereen yliopiston avointen julkaisujen tilastoihin Tutkimuksen vaikuttavuuden ja näkyvyyden oppaassamme.   

Tutustu myös muihin oppaisiimme

Avoimuudessa on huomioitava myös tutkimusdatan rooli julkaisemisessa. Avoimuus vaikuttaa lisäksi tutkimuksen ja tutkijan näkyvyyteen ja vaikuttavuuteen. Korkeakouluyhteisön opinnäytteet julkaistaan avoimesti. Lue lisää oppaistamme: 

Avoin tiede tiedonhankintataitojen opetuksessa

Avoin tiede huomioidaan tiedonhankintataitojen opetuksessa ensimmäisen vuoden opiskelijoista alkaen. Tutustu tiedonhankintataitojen opetussisältöihin. Kirjasto järjestää koulutusta avoimesta tieteestä opiskelijoiden lisäksi korkeakouluyhteisön tutkijoille, opettajille ja henkilökunnalle

Avoin julkaiseminen

Open Access (OA) tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa, vapaata saatavuutta. Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa Internetin kautta.

Avoimesti voi julkaista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Julkaisemalla artikkelin Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultainen OA)
 • Rinnakkaistallentamalla artikkelin tai tekijän oman viimeisen version siitä oman organisaation avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti (vihreä OA)
 • Ostamalla artikkelin avoimeksi tilausmaksullisesta lehdestä (hybridi OA)
 • Julkaisemalla tieteenalakohtaisessa Open Access -arkistossa (esim. ArXiv, bioRxiv, RePEC, PubMed Central, SocArXiv tai SSRN) kustantajan ehtojen mukaisesti
 • Julkaisemalla monografian Open Access -kustantajan kautta.   

Julkaisujen avoimuuden toteuttamisessa on huomioitava esimerkiksi kustantajien rinnakkaistallennukselle asettama julkaisuviive (embargo-aika). Rinnakkaistallennuksen embargo-aika on usein 12 kuukautta tai enemmän. Tutkimusrahoittajat sallivat yleensä enimmillään 6 kuukauden (12 kk yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla) julkaisuviiveen, joten sen ylittävät embargo-ajat eivät täytä tutkimusrahoittajan vaatimuksia avoimesta julkaisemisesta.    

Keskellä olevassa pallukassa teksti Open Access. Sen ympärillä kolme pallukkaa, joissa teksti vihreä OA, kultainen OA ja hybridi OA.

Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus

Tampereen korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus on yhteinen Tampereen yliopistolle ja Tampereen ammattikorkeakoululle. Linjauksessa nostetaan esille korkeakouluyhteisön yleiset avoimuuden periaatteet sekä erikseen tutkimusdataan ja avoimeen julkaisemiseen liittyvät periaatteet. Lisäksi linjauksessa huomioidaan avoimen tieteen linjauksen seuranta ja arviointi. Avoimen tieteen linjauksen toimeenpanoa ohjaamaan ja seuraamaan asetetaan pysyvä avoimen tieteen koordinaatioryhmä.  

Avointa julkaisemista koskevia periaatteita ovat mm.

 • Tampereen korkeakouluyhteisön tutkija julkaisee tutkimustuloksensa tarkoituksenmukaisissa, mahdollisimman korkealaatuisissa ja vaikuttavissa julkaisukanavissa. Tieteelliset julkaisut saatetaan avoimiksi joko rinnakkaistallentamalla tai korkealaatuisissa Gold Open Access -julkaisukanavissa, mikäli tieteenalalla on sellaisia.
 • Kaikki Tampereen korkeakouluyhteisön tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan aina, kun kustantaja sen sallii.
 • Tutkijan edellytetään osana tutkimusprosessin valmistelua laativan julkaisusuunnitelman, jossa hän määrittelee, miten hän aikoo avata julkaisunsa. 
 • Tampereen korkeakouluyhteisön opinnäytteet julkaistaan avoimesti julkaisuarkistoissa.

Tampereen yliopisto on laatinut avoimen tieteen ja tutkimuksen linjausta tukemaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimenpideohjelman. Toimenpideohjelman tavoitteena on varmistaa, että avoimen tieteen periaatteet toteutuvat luontevasti yliopiston prosesseissa ja tutkijan arkisessa työssä.

Toimenpideohjelman mukaan mm.:

 • Yliopisto varmistaa, että meritoitumiskäytännöt ja palkitsemisjärjestelmä tukevat avoimen tieteen tahtotilan saavuttamista.
 • Avoimen tieteen osaaminen integroidaan olennaiseksi osaksi tutkijankoulutusta.
 • Yliopisto edistää kaikilla keskeisillä foorumeilla tarkoituksenmukaisen kustannuspolitiikan ja -sopimusten syntymistä ja osallistuu sen kansalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.
 • Osana sisäistä toiminnanohjaustaan yliopisto reflektoi säännöllisesti ja systemaattisesti avoimuuden edellytyksiä ja toteutumista.

Artikkeli maksumuurin takana?

Alternative Access -oppaamme kertoo, miten voit etsiä avoimesti saatavilla olevia versioita maksumuurin takana olevista aineistoista. Oppaassa on myös kattava lista avoimesti saatavilla olevista tietokannoista ja arkistoista sekä vinkkejä siitä, miten hyödynnät selaimen lisäosia avointen materiaalien etsinnässä.

Oppaan oikeudet

Avoimen julkaisemisen opas:

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. (CC BY 4.0)

Creative Commons -lisenssi

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback