Skip to main content

CRIS-opas suomeksi: Taiteellinen toiminta

Taiteellisen toiminnan tallentaminen

Vain muutamassa yliopiston yksikössä syntyy tuotoksia, jotka voidaan tallentaa ja tilastoida yliopiston taiteellisena toimintana.

Tallennettava tieto pitää kuulua yliopistotyöhösi, toisin sanoen se on tulos yliopistossa tekemästäsi työstä. Vapaa-ajalla tai harrastuksen piirissä tapahtuvia toimintoja ei tallenneta.

OKM:n tarkentava ohjeistus 8.3.2016 Julkaisutiedonkeruun luokkien F ja I määritelmiä 2016.
Lisäohjeita voit katsoa OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjasta.

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

  • Erillisjulkaisu

Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

  • ​​Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamirimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).

Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

  • Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin)