Skip to Main Content

TUNICRIS-opas: Taiteellinen toiminta

Yliopiston taiteellinen toiminta

Muutamassa yliopiston yksikössä syntyy tuotoksia, jotka voidaan tallentaa ja tilastoida yliopiston taiteellisena toimintana. Tallennettavan tiedon tulee liittyä yliopistotyöhösi, eli vapaa-ajalla tai harrastuksen piirissä tapahtuvia toimintoja ei rekisteröidä yliopiston taiteelliseksi toiminnaksi.

Lisätietoja

Taiteellisen toiminnan tallentaminen

  1. Kirjaudu TUNICRISiin
  2. Klikkaa Add new -painiketta
  3. Valitse Research output > Create from template
  4. Valitse Artistic and non-textual form > (teoksen tyyppi, esim. Architecture)
  5. Täytä vähintään pakolliset kentät (merkitty kuvakkeella )
  6. Kun olet valmis, klikkaa Save

Taidealan julkaisujen julkaisutyypit

  • Erillisjulkaisu (julkaisutyyppi F1)

Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

  • ​​Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus (julkaisutyyppi F2)

Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).

Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

  • Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa (julkaisutyyppi F3)

Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin)

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback