Skip to Main Content

Avoin julkaiseminen: Luotettavat julkaisukanavat

Miten valita luotettava julkaisukanava

Open Access -julkaisukanavien luotettavuutta voi arvioida samoilla kriteereillä kuin muidenkin tieteellisten julkaisukanavien luotettavuutta.

Luotettavien Open Access -lehtien tunnusmerkkejä ovat

 • Lehti on tunnettu omalla tieteenalalla,  alan tutkijat julkaisevat lehdessä
 • Lehden aihepiiri on rajattu ja selvästi kerrottu
 • Lehden päätoimittaja ja toimituskunnan jäsenet ovat tieteenalan asiantuntijoita
 • Lehdellä on ISSN-tunnus (International Standard Serial Number)
 • Lehden verkkosivuilla on dokumentoitu selkeästi vertaisarvioinnin kriteerit ja prosessi
 • Julkaistut artikkelit kuuluvat lehden aihepiiriin ja noudattavat tieteenalan käytäntöjä
 • Tiedot kirjoittajamaksuista ja niiden kattavuudesta ovat helposti löydettävissä lehden verkkosivuilta
 • Artikkelit saavat DOI (Digital Object Identifier) -tunnuksen
 • Lehti kertoo selkeästi käyttämänsä Creative Commons -lisenssin tai määrittelee artikkelien käyttöoikeudet muulla tavoin
 • Lehti on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin esim. Web of Science tai Scopus-tietokantoihin
 • Kustantaja on  OASPA:n jäsen (Open Access Scholarly Publishers Association)
 • Lehti on mukana Directory of Open Access Journals -hakemistossa. 

Epäilyttäville lehdille tyypillisiä piirteitä ovat

 • Hankalasti löydettävissä ja tunnistettavissa lehden omaksi sivuksi oleva verkkosivu
 • Lehden yhteystiedot puuttuvat tai ovat vajavaiset verkkosivuilla
 • Kustantaja markkinoi lehtiään aggressiivisesti
 • Kirjoittajille tarkoitettuja ohjeita ei ole saatavissa
 • Vertaisarvioinnin käytännöistä tai tekijänoikeuksista ei kerrota selvästi
 • Lehden aihepiiri on määritelty epäselvästi
 • Puutteelliset tiedot kustantajasta
 • Kirjoittajilla useita artikkeleita samassa lehden numerossa
 • Kustantajan huono maine.

Lähde: The listing of Open Access Journal Quality Indicators was developed by the Grand Valley State University Libraries, and is released under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Tutustu OA-kustantajien yhdistyksen OASPAn laatimiin tieteellisen julkaisemisen parhaisiin käytäntöihin.

Huomioi julkaisukanavaa valitessasi: lehdet

Huomioi julkaisukanavaa valitessasi: kirjat

Työkaluja julkaisukanavan valintaan

Työkalu Kuvaus
Julkaisufoorumi Lehtien, julkaisusarjojen, konferenssien ja kustantajien julkaisufoorumitaso.
Journal Citation Reports (JCR) Web of Science -tietokannan lehtiluettelo, lehtien Impact Factor -lukuja.
Scopus Journal Analyzer (SJA) Scopus-tietokannan lehtiluettelo, jossa on myös konferenssitietoja. Lehtien ja konferenssien vaikuttavuuskertoimia.
Scimago Journal & Country Rank (SJR) Lehtien vaikuttavuuskertoimia.
CWTS Journal Indicators Leidenin yliopiston Scopus-tietokannan pohjalta tuottama lehtiluettelo, sisältää lehtien vaikuttavuuskertoimia.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Open Access -lehtien luettelo. Kts. myös Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) ISSN-tunnuksen saaneiden lehtien, sarjojen, konferenssiproceedingsien ym. luettelo.
Sherpa/RoMEO Lehtien ja kustantajien rinnakkaistallennuskäytäntöjä.
Think. Check. Submit Tarkistuslistan tavoin toimiva sivusto luotettavan lehden tai kirjan valintaan.
Think. Check. Attend Tarkistuslistan tavoin toimiva sivusto luotettavan konferenssin valintaan.
Cofactor Journal Selector Tool Työkalu, jonka avulla voi etsiä omalle artikkelille sopivia tieteellisiä lehtiä.
Cabells Lehden luotettavuuden arviointiin. Palvelu sisältää Journalytics -osion (entinen Journal Whitelist) sekä Predatory Reports -osion (entinen Journal Blacklist).

 

Lisää aiheesta

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback