Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimusaineistojen hallinta: Etiikka

Tutkimusetiikka

Tutkimuseettiset seikat kuuluvat kiinteästi tutkimuksen tekemiseen yleensä läpi koko tutkimuksen elinkaaren. Jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsenet ovat vastuussa siitä, että tutkimuksen tekemisessä noudatetaan tutkimuseettisiä periaatteita. Osa tutkimusasetelmista ovat sellaisia, että ne vaativat eettistä ennakkoarviointia.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tampereen alueen eettiset toimikunnat:

Kansallisia eettisiä toimikuntia:

Vastuullinen tiede: tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa

The European code of Conduct for Research Integrity (pdf)

Ota yhteyttä

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa oppaasta? Puuttuuko sieltä jokin tärkeä asia? Ota yhteyttä Tampereen yliopiston Datapalveluun, niin autamme ja opastamme sinua tutkimusaineistojen hallinnassa.

Linkkejä Sosiaalisen median aineistojen käytöstä tutkimuksessa

Fasebook-aineistojen käytöstä The Conversation -kanavalla.