Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: Viitteiden kerääminen ja läpikäynti

Viitteiden kerääminen ja läpikäynti

Systemaattisen tiedonhaun tuloksena on usein satoja, jopa tuhansia viitteitä. Koska työskentelyn täytyy olla systemaattista, voi manuaalinen viitteiden poimiminen ja arviointi olla työlästä. Viitteiden keräämisessä ja arviointiprosessissa auttavat viitteidenhallintaohjelmat sekä systemaattisten katsausten hallintaohjelmat. Valintaprosessin eteneminen kuvataan yleensä PRISMA-julkilausuman mukaisesti kaaviokuvaan.

Viitteidenhallintaohjelmat

 • Viitteitä voi kerätä ohjelmiin suoraan useimmista tietokannoista joko suorasiirtoina tai tiedostomuodossa. Tietokantojen oppaissa on kuvattu, miten eri tietokannoista saa vietyä viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan.
 • Viitteidenhallintaohjelmissa voi etsiä sinne vietyjen viitteiden duplikaatteja eli identtisiä viitteitä.
 • Viitteet voi järjestää kansioihin.
 • Kansioita ja muokkausoikeuksia voi jakaa myös muille.
 • Viitteidenhallintaohjelmista on helppo siirtyä kokoteksteihin linkityspalvelun avulla.
 • Lähdeluetteloita ja tekstiviitteitä voi tehdä eri viittaustyyleillä.
 • Kirjoitustyötä varten voi ladata Wordiin lisäosia, joilla viittaminen on helppoa.
 • Viitteidenhallintaohjelmia on olemassa monenlaisia. esim. zotero on ilmainen. Tutustu esim. kirjaston Zotero-oppaaseen.

Systemaattisten katsausten hallintaohjelmat

 • Systemaattisten katsausten teossa auttavia ilmaisia ja maksullisia ohjelmia on kattavasti koottu Systematic Review Toolboxiin.
 • Korkeakouluyhteisön jäsenten käytettävissä on SUMARI-työkalu, joka on osa Joanna Briggs Instituten Evidence Based Practice -tietokantaa.
 • Viitteitä voi ladata ohjelmiin luomalla tekstitiedostoja suoraan tietokannoista tai lataamalla viitteitä viitteidenhallintaohjelmista.
 • Duplikaattien, eli eri tietokannoista tulleiden identtisten viitteiden, tarkistuksen voi suorittaa ohjelmalla. Monesti tarkistus tehdään automaattisesti.
 • Ohjelmiin voidaan tallentaa katsauksen taustatietoja kuten hakustrategia.
 • Arviointiprosessia varten voidaan kirjata mukaanottokriteerit ja poissulkukriteerit.
 • Ohjelmat mahdollistavat sujuvan työskentelyn arviointiprosessin eri vaiheissa kaikille katsauksiin osallistuville: kaikkien on arvioitava viitteet sekä tiivistelmä-otsikko -vaiheessa että kokotekstivaiheessa, mikäli asetuksiin on säädetty arviointiprosessin kulku näin.
 • Ohjelmissa on apuvälineitä tutkimusten laadun arviointiin, luokitteluun ja huomioiden kirjaamiseen.
 • Ohjelmista voidaan yleensä ladata ulos prosessin PRISMA-kaavio

PRISMA - Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses

 • PRISMA 2020 -julkilausuma on ohjeistus systemaattisen katsauksen raportointiin. Julkilausuma koostuu 27 kohdan tarkistuslistasta ja kaavioista, joilla raportoidaan valintaprosessin etenemistä.
 • PRISMA-kaavio (PRISMA Flowchart) on vakiintunut tapa kuvata hakutulosten valintaprosessia. Pohjatiedoston voi ladata PRISMA Statement -sivustolta. Kaavion voi myös luoda ShinyApp-sovelluksen avulla. PRISMA-kaavio syntyy monella systemaattisen katsauksen hallintaohjelmalla automaattisesti.
 • Huomaathan, että PRISMA ei ole systemaattisen katsauksen teko-ohje.

Apuvälineitä

 

SRtoolbox logo

 

  JBI Sumarin logo

    Käyttö JBI EBP -tietokannan kautta. 

 

Zotero logo

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback