Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 8. Haun rajaukset

Haun rajaukset

Monissa tietokannoissa hakua on mahdollista rajata pienemmäksi ja tarkemmaksi hyödyntämällä tietokantojen rajaustyökaluja. Näistä yleisimpiä ovat kielirajaus, julkaisuvuosi sekä vertaisarviointi.Tietokantakohtaisesti tarjolla voi olla rajausmahdollisuuksia esim. julkaisutyypin tai kohderyhmän ikäjakauman mukaan.

Tietokantojen rajaustyökaluja kannattaa kuitenkin käyttää harkiten systemaattisissa katsauksissa, sillä rajauksia käyttämällä saatat rajata hakutuloksistasi pois relevantteja tuloksia. Käyttämällä näitä rajauksia hakutuloksiin ei välttämättä tule myöskään mukaan uusimpia tietokantaan tallennettuja tutkimuksia, joiden tietoja ei ole vielä ehditty indeksoida kattavasti tietokantaan. Käyttämällä rajauksia myös hakustrategian raportointi sekä toistettavuus kärsii, sillä tietokannan rajaustoimintojen algoritmien toiminta ei ole läpinäkyvää hakijalle.

HUOM. Tehdessäsi systemaattista katsausta on haun rajaukset määriteltävä etukäteen tutkimussuunnitelmassa, ennen hakujen tekoa, ja niiden käytössä on oltava johdonmukainen.

Valmiita rajauksia edistyneempään hakuun

Edistyneessä haussa on usein rajaustyökalujen sijaan parempi käyttää hakusanoja rajaamiseen. Valmiita hakusanakokoelmia eri tarkoituksiin löydät seuraavista:

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback