Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 4. Tietokantakohtaisten asiasanojen hakeminen

Tietokantakohtaisten asiasanojen hakeminen

Kun olet ideoinut monipuolisesti vapaita hakusanoja, kannattaa seuraavaksi tarkistaa aiheeseesi liittyvät tietokantakohtaiset asiasanat. Asiasanastoista tarkistetaan, millä sanoilla kussakin tietokannassa kuvaillaan aihetta käsitteleviä artikkeleita. Koska asiasanastot ovat tietokantakohtaisia, niin asiasanat tarkistetaan jokaisessa tietokannassa erikseen. Tässä vaiheessa sinulla kannattaakin olla hakuun valittavat tietokannat jo ainakin alustavasti mietittynä. Asiasanat kopioidaan tietokannoista kaikkine merkkeineen tarkalleen siinä muodossa, kuin ne on tietokannassa esitetty.

Kaikissa tietokannoissa ei ole omaa, tietokantakohtaista asiasanastoa. Tällaisissa tietokannoissa voit siis suorittaa hakusi pelkillä vapailla hakusanoilla.

Tietokantakohtaisia asiasanastoja ovat mm.

  • MeSH (Medical Subject Headings)  Medlinessä, Cochranessa ja Medicissä.
  • CINAHL Subject Headings CINAHL:ssa

Miksi systemaattisessa haussa tarvitaan sekä vapaasanoja että asiasanoja?

  • Asiasanastoissa on valittu yksi termi kuvaamaan tiettyä käsitettä/asiaa, joka toistuu kaikissa samaa aihetta käsittelevissä artikkeleissa.
  • Kontrolloitujen asiasanastojen käyttäminen helpottaa myös tietyn asiasanan kaikkien relevanttien alakäsitteiden sisällyttämistä mukaan hakuun. 
  • Asiasanastoista ei kuitenkaan aina löydy asiasanaa kaikille termeille, varsinkaan uusille käsitteille. 
  • Koska uusia asiasanoja lisätään sanastoon jatkuvasti, niin uusilla asiasanoilla et löydä vanhempia artikkeleita aiheesta, joissa termiä ei ole vielä käytetty. 
  • Artikkelit ja tutkimukset asiasanoitetaan aina pienellä viiveellä, joten pelkillä asiasanoilla haettaessa ei löydetä kaikkein uusimpia artikkeleita, joita ei ole vielä asiasanoitettu. 

Kokeile asiasanoja!

Web, Verkkotunnus, Palvelu, Verkkosivusto, Kehitystä

Muista, että joskus asiasanastoista ei löydy sinulle tuttuja käsitteitä ja hakusanoja, mieti silloin synonyymeja ja kiertoilmaisuja.

Asiasanastot ovat erilaisia eri tietokannoissa. 

MeSH Medlinessä (PubMed)

PubMedin Medlinessä löydät MeSH-asiasanaston PubMedin etusivun näkymästä.

MeSH-database -linkki on sivun alareunassa oikealla.

Esimerkkiaihe

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

PubMedin haussa käytettäviä vapaita hakusanoja englanniksi ja tietokantakohtaiset asiasanat:

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses handwashing competence
nursing students hand washing skills
nursing pupils hand hygiene knowledge
pupil nurses hand sanitation know-how
nursing education  hand sanitization knowhow
"Students, Nursing"[Mesh] hand disinfection "Professional Competence"[Mesh]
"Education, Nursing"[Mesh] hand cleansing "Mental Competency"[Mesh]
hand cleaning "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh]
surgical scrubbing
"Hand Hygiene"[Mesh]

Huom! Esimerkkiaiheeseen valituista tietokannoista vain PubMedissä sekä CINAHL:ssa on omat tietokantakohtaiset asiasanastot. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

CINAHL:n haussa käytettäviä vapaita hakusanoja englanniksi ja tietokantakohtaiset asiasanat:

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses handwashing competence
nursing students hand washing skills
nursing pupils hand hygiene knowledge
pupil nurses hand sanitation know-how
nursing education  hand sanitization knowhow
(MH "Students, Nursing+") hand disinfection (MH "Professional Competence+")
(MH "Education, Nursing+") hand cleansing (MH "Clinical Competence+")
hand cleaning (MH "Student Knowledge")
surgical scrubbing (MH "Nursing Knowledge")
(MH "Handwashing")
(MH "Surgical Scrubbing")

Huom! Esimerkkiaiheeseen valituista tietokannoista vain PubMedissä sekä CINAHL:ssa on omat tietokantakohtaiset asiasanastot. 

CINAHL Subject Headings CINAHL:ssa

CINAHL:ssa löydät CINAHL Subject Headings -asiasanaston tietokannan ylävalikosta vasemmalta.

 

<none>

Videoita asiasanastojen käytöstä

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback