Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 9. Hakutuloksen arviointi

Hakusanojen ja hakulausekkeen arviointi

Kun olet suorittanut haun, kannattaa tässä vaiheessa tarkastella hakutuloksia ja pohtia vielä:

 • Vastaavatko hakutulokset haettua?
 • Puuttuuko hausta vielä relevantteja termejä?
 • Ovatko kaikki käyttämäsi käsitteet tarpeellisia ja hyödyllisiä haun kannalta?
 • Löytyykö hakutuloksista lisää termejä, joita voisit lisätä omaan hakuusi?
 • Tuoko jokin termi jatkuvasti vääränlaisia hakutuloksia?
 • Voit käyttää hakulausekkeen arvioinnin apuna esimerkiksi PRESS-tarkistuslistaa, josta Karolinska Institutet on tehnyt tiivistetyn version. Halutessasi voit tutustua alkuperäiseen versioon (ks. linkitetyn julkaisun Taulukko 1)

Esimerkkiaiheemme "sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen" kohdalla voisi esimerkiksi pohtia ja tarkastella sitä, onko hakusanoihin tarpeen sisällyttää osaamiseen liittyvät termit, vai riittääkö, että tietoa haetaan pelkästään käsitteillä sairaanhoitajaopiskelijat sekä käsihygienia. Kun tietoa haetaan jo sairaanhoitajien koulutukseen tai sairaanhoitajaopiskelijoihin liittyvillä hakusanoilla, niin liittyvätkö kaikki hakutulokset jo automaattisesti opintojen aikaiseen osaamiseen, taitoihin tai kompetenssiin ilman osaamiseen liittyviä termejäkin? 

Hakustrategian arviointi

 • Voit verrata hakustrategiaasi muihin saman aiheen hakustrategioihin.

 • Hakustrategioita löydät systemaattisten katsauksista ja niiden protokollista mm. Cochrane Librarysta tai JBI EBP tietokannasta.

 • Systemaattisia katsauksia voi hakea myös esim. Medlinestä ja CINAHL:sta systematic review-rajauksella.

 • Myös Andorissa voi kokeilla hakea systemaattisia katsauksia lisäämällä hakusanaksi "systematic review".

 • Katsauksen protokolla on usein linkitetty itse katsaukseen.

Hakutuloksen arviointi

Sopiva hakutulosmäärä ei ole yksiselitteinen, erityisesti systemaattista katsausta tehtäessa:

 • Jos aihetta on tutkittu paljon, niin hakutulosjoukko on luonnollisesti suuri.
 • Jos taas aihetta on tutkittu todella vähän, täytyy hakua mahdollisesti laajentaa, jotta kaikki aihetta sivuavatkin artikkelit löytyisivät.

Oleellista on, että pystyt perustelemaan hakutuloksesi, kun raportoit hakuasi, tällöin hyvin suunniteltu ja mietitty hakusuunnitelma auttaa sinua myös arviointivaiheessa. Tsemppiä tiedonhakuun!

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback