Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: Haun dokumentointi

Haun dokumentointi

Systemaattiseen tiedonhakuun kuuluu, että hakulausekkeet ja hakuprosessi dokumentoidaan ja raportoidaan läpinäkyvästi ja toistettavasti. Dokumentointi kannattaa aloittaa jo tiedonhaun alkuvaiheessa. Erityisesti systemaattista katsausta varten tehdyn tiedonhaun tarkkaan dokumentointiin ja raportointiin täytyy kiinnittää huomiota.

Tiedonhaku kuvataan sanallisesti pääpiirteissään tutkimuksen menetelmäosiossa. Liitteisiin sijoitetaan hakustrategiat sellaisina kuin ne kuhunkin tietokantaan kirjoitettiin. Vain lopulliset hakustrategiat raportoidaan; haun suunnitteluvaiheessa tehtyjä kokeiluja ei tarvitse raportoida, mutta ne on hyvä pitää itsellä tallessa.

Tietoa hakutulosmääristä tarvitaan valintaprosessin kuvaamisessa. Yleensä kuvaaminen tehdään PRISMA-vuokaavion avulla.

Erityisesti systemaattisissa katsauksissa voi hakujen dokumentoinnissa ja raportoinnissa käyttää apuna 16-kohtaista tarkistuslistaa PRISMA for Searching (PRISMA-S).

Haun kuvaus menetelmäosiossa

Tutkimuksesi menetelmäosiossa on suositeltavaa raportoida:

  • mainitse nimeltä, mistä tietokannoista teit tiedonhaun ja milloin haku tehtiin
  • keskeisimmät hakusanat
  • mitä täydentäviä hakumenetelmiä käytit:esim. lähdeluetteloiden selaus, viittausketjujen seuranta, hakuvahdit, harmaa kirjallisuus, yhteydenotot asiantuntijoihin
  • montako hakutulosta löytyi yhteensä ja montako jäi karsintaprosessin jälkeen analysoitavaksi

HUOM. Opinnäytetyön ohjeissa voi olla erilaiset vaatimukset raportoinnille, joten tarkista ne aina ensin ja toimi niiden mukaan.

Esimerkkejä

Esimerkki raportista

Lähde: Saijonkari M, Booth N, Isojärvi J, Aronen P, Mäkelä M. Virtuaalitodellisuuden vaikuttavuus kivun hoidossa: järjestelmällinen katsaus. Helsinki; Summaryx, 2018.

Esimerkkejä artikkelista

 

Lähde: Urpo M, Åtedt-Kurki P, Raassina J, Palonen M. Asiakkaiden kokemuksia puhelinneuvonnan toteutumisesta perusterveydenhuollossa: kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede 2020 Apr;32(2):110–21.

Lähde: Østergaard HK, Mechlenburg I, Launonen AP, Vestermark MT, Mattila VM, Ponkilainen VT. The Benefits and Harms of Early Mobilization and Supervised Exercise Therapy after Non-surgically Treated Proximal Humerus or Distal Radius fracture: A systematic Review and Meta-analysis. Curr Rev Musculoskelet Med. 2021 Apr;14(2):107-129. 

Hakustrategioiden kuvaus liitteissä

Jotta tiedonhakuprosessi olisi läpinäkyvä ja tarvittaessa kenen tahansa toistettavissa, raportoidaan hakustrategiat tutkimuksen llitteissä täsmälleen sellaisina kuin ne kuhunkin tietokantaan kirjoitettiin.

Poimi hakustrategiat talteen tietokantojen hakuhistorioista ja tallenna ne itsellesi esim. Word-dokumenttiin. Kirjaa lisäksi ylös tietokannan nimi, hakukoneen tai tietokannan ylläpitäjän nimi, hakupäivä ja hakutulosten määrä.

Esimerkkejä

CINAHL Complete (EBSCOhost)
31.12.2019
Hakutuloksia 4414

JBI EBP Database <Current to August 25, 2021> (OvidSP)
31.8.2021
Hakutuloksia 21

1    child abuse.sh.    0
2    shaken baby syndrome.sh.    0
3    ((child$ or newborn$ or adolesc$ or teenage$ or infant$ or newborn$ or baby or babies or pediatr$ or paediatr$) adj5 (abus$ or maltreat$ or mistreat$ or neglect$ or assault$)).mp. [mp=text, heading word, subject area node word, title]    69
4    ((child$ or adolesc$ or teenage$ or infant$ or newborn$ or baby or babies or pediatr$ or paediatr$) adj5 punish$).mp. [mp=text, heading word, subject area node word, title]    5
5    ((child$ or adolesc$ or teenage$ or infant$ or newborn$ or baby or babies or pediatr$ or paediatr$) adj5 ((corporal$ or physical$) adj3 punish$)).mp. [mp=text, heading word, subject area node word, title]    0
6    ((domestic violence or intimate partner violence) and (child$ or adolesc$ or teenage$ or infant$ or newborn$ or baby or babies or pediatr$ or paediatr$)).mp.    29
7    shaken baby syndrome.mp. [mp=text, heading word, subject area node word, title]    0
8    1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7    93
9    limit 8 to (systematic reviews and yr="2014 -Current")        21

 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback