Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Muodostamasi tutkimuskysymys tai -kysymykset eivät suoraan sovellu hakulausekkeiksi, vaan niistä tulisi erottaa haun kannalta keskeiset ja välttämättömät käsitteet. Käsitteet kannattaa mieltää omiksi aihekokonaisuuksiksi tai käsiteryhmiksi.

Tutkimuskysymyksesi määrittää montako käsiteryhmää tarvitset. Joskus voit saada hyviä tuloksia jo yhdellä käsitteellä (harvinainen termi), tyypillisesti käsiteryhmiä on kaksi tai kolme.

Esimerkkiaihe

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaamista opintojen aikana?

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
sairaanhoitajaopiskelijat käsihygienia  osaaminen 
student nurses hand hygiene  competence 

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback