Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 5. Haun kohdentaminen

Haun kohdentaminen

Tiedonhakija voi valita, mihin hakukenttiin tiedonhakunsa kohdistaa, toisin sanoen mistä kentistä hakusanojen on löydyttävä. Tavallisimmin aiheenmukaisessa tiedonhaussa käytettäviä kenttiä ovat artikkelin otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tavallisimmat hakukentät voit valita hakulomakkeen alasvetovalikoista, tällaisia ovat esim. artikkelin otsikko (Title, TI), tiivistelmä (Abstract, AB) ja asiasanat (Subject, SU). Kenttien rajausmahdollisuudet ovat aina tietokantakohtaisia, joten ne pitää tarkistaa tietokannan omista ohjeista.

Esimerkkejä haun kohdentamisesta:

  • PubMedin Medlinessä voit käyttää vapaiden hakusanojen kohdalla kenttäkoodia [tw], jolloin hakusanoja haetaan useista tietokantaan tallennettujen dokumenttien kentistä joissa on tekstiä, mutta ei tekijän affiliaatiotiedoista, tekijöiden nimistä tai lehtien nimistä. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. MeSH-asiasanat puolestaan merkitään kettäkoodilla [Mesh]. Kenttäkoodeihin voit tutustua Medline (PubMed)-oppaan avulla.
  • Medicissä oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä, asiasanat ja tekijä. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin.
  • CINAHL:ssa oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. CINAHL-asiasanat merkitään kenttäkoodilla (MH).
  • Scopuksessa oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin.

Esimerkkiaihe

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

PubMedin haussa käytettävät vapaat hakusanat kenttäkoodien kanssa sekä tietokantakohtaiset asiasanat. 

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses[tw] handwashing[tw] competence[tw]
nursing students[tw] hand washing[tw] skills[tw]
nursing pupils[tw] hand hygiene[tw] knowledge[tw]
pupil nurses[tw] hand sanitation[tw] know-how[tw]
nursing education[tw] hand sanitization[tw] knowhow[tw]
"Students, Nursing"[Mesh] hand disinfection[tw] "Professional Competence"[Mesh]
"Education, Nursing"[Mesh] hand cleansing[tw] "Mental Competency"[Mesh]
hand cleaning[tw] "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh]
surgical scrubbing[tw]
"Hand Hygiene"[Mesh]

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

CINAHL:n haussa käytettävät vapaat hakusanat sekä tietokantakohtaiset asiasanat:

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses handwashing competence
nursing students hand washing skills
nursing pupils hand hygiene knowledge
pupil nurses hand sanitation know-how
nursing education  hand sanitization knowhow
(MH "Students, Nursing+") hand disinfection (MH "Professional Competence+")
(MH "Education, Nursing+") hand cleansing (MH "Clinical Competence+")
hand cleaning (MH "Student Knowledge")
surgical scrubbing (MH "Nursing Knowledge")
(MH "Handwashing")
(MH "Surgical Scrubbing")

PubMed: Filters and Field Tags

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback