Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: Hakustrategian rakentaminen

Tiedonhaun systemaattisuus

Systemaattinen tiedonhaku edellyttää huolellista hakusuunnitelmaa, jota noudatat sekä monipuolista tietokantojen käyttöä. Sinun pitää myös pystyä toistamaan ja raportoimaan hakusi.

Tiedonhankinnan prosessi noudattaa kaavaa SUUNNITTELE - TOTEUTA - ARVIOI. Käytännössä prosessi ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen, joudut palaamaan ja muokkaamaan hakuasi useasti ennen lopullista toimivaa hakulauseketta. Ennen lopulliseen hakulausekkeeseen päätymistä, sinun kannattaa testata hakulausekkeitasi. Jos et ole tyytyväinen tuloksiin, mieti hakulausekkeita uudelleen.

Lisätietoa tiedonhankinnan prosessista löydät Tiedonhaun oppaasta.

Hakustrategian rakentaminen

Tässä osiossa esitellään systemaattisen hakustrategian rakentamisen malli, joka koostuu kahdeksasta eri vaiheesta. Käy läpi tämän osion sivut järjestyksessä. Voit rakentaa oman aiheesi hakustrategian tämän mallin pohjalta. Muista myös kirjata itsellesi ylös kaikki eri vaiheet tarkasti, jotta voit raportoida hakuprosessisi lopullisessa työssäsi.

Vaiheet ovat:

  1. Aiheesta tutkimuskysymyksiin

  2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen

  3. Vapaasanojen (omat sanat, ammattislangi) ideointi

  4. Tietokantakohtaisten asiasanojen hakeminen (esim. CINAHL Subject heading)

  5. Haun kohdentaminen

  6. Hakulausekkeiden rakentaminen

  7. Haun toteuttaminen tietokannoissa (muista tallentaa hakuhistoriat eli search historyt)

  8. Haun rajaukset

  9. Hakutuloksen arviointi

Näissä osiossa voi olla myös päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi uusia hakusanoja voit löytää vielä haun toteuttamisvaiheessakin. 

Tämän osion lähteet:

Esimerkkiaihe

Tässä osiossa käytetään hakustrategian rakentamiseen esimerkkiaihetta: 

"Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen".

 

<none>

Kuva: Kristine WookUnsplash

Hakulausekkeet talteen

Käytä apunasi esim. Word-tiedostoa, jossa pidät hakusanasi sekä myöhemmin muodostamasi hakulausekkeet tallessa sekä ajan tasalla. Hyvä tapa on myös tallentaa hakulausekkeet omalle käyttäjätilillesi kuhunkin tietokantaan.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback