Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: 6. Hakulausekkeiden rakentaminen

Hakulausekkeen muodostaminen ja haun toteuttaminen

Kun olet listannut kattavasti vapaita hakusanoja ja tietokantakohtaisia asiasanoja sekä miettinyt vapaisiin hakusanoihin mahdolliset kenttiin kohdistukset, muodostetaan hakusanoista hakulausekkeet tiedonhaun perustyökalujen avulla. Hakulausekkeet kannattaa muodostaa tietokanta kerrallaan kuhunkin tietokantaan sopiviksi, koska jokainen tietokanta toimii hieman eri tavalla. Hakulausekkeet voi esimerkiksi kirjata ylös käsiteryhmittäin taulukkomuotoon. Hakulausekkeiden huolellinen rakentaminen auttaa saavuttamaan sopivimman hakutuloksen.

Tiedonhaun perustyökaluja

  • Boolen operaattorit AND, OR, NOT.
    • Huom. NOT-operaattoria ei yleensä käytetä systemaattisessa haussa, sillä usein se heikentää saantia, joten relevantteja dokumentteja voi jäädä löytymättä.
  • sulkeet ()
  • sanankatkaisu *  ?
  • fraasihaku " "
  • läheisyysoperaattorit, esim. N1, W/1

Tarkista aina tietokannan omista ohjeista, mitä tiedonhaun työkaluja kussakin tietokannassa on käytettävissä, ja kuinka niitä siellä käytetään. Voit kerrata tiedonhaun perustyökaluja myös Tiedonhaun oppaasta

Ks. myös suomeksi Medline (PubMed)-ohje. (Oulun yliopisto)

Ohjevideo PubMedistä

Esimerkkiaihe

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Esimerkkejä lopullisista hakulausekkeista käsiteryhmittäin eri tietokannoissa. 

Medline
(PubMed)

“Students, Nursing”[Mesh] OR “Education, Nursing”[Mesh] OR “nursing student*”[tw] OR “student nurs*”[tw] OR “nursing pupil*”[tw] OR “pupil nurs*”[tw] OR “nursing education*”[tw]

"Hand Hygiene"[Mesh] OR handwash*[tw] OR “hand wash*”[tw] OR “hand hygiene”[tw] OR “hand sanitat*”[tw] OR “hand sanitiz*”[tw] OR “hand disinfect*”[tw] OR “surgical scrubbing”[tw]

“Professional Competence"[Mesh] OR "Mental Competency"[Mesh] OR "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh] OR competen*[tw] OR skill*[tw] OR knowledge*[tw] OR know-how[tw] OR knowhow[tw]

Scopus nurs* W/2 (student* OR educat* OR pupil*) handwash* OR “surgical scrubbing” OR (hand W/2 (wash* OR hygien* OR sanitat* OR sanitiz* OR disinfect*)) competen* OR skill* OR knowledge* OR know-how OR knowhow
CINAHL

(MH "Students, Nursing+") OR (MH "Education, Nursing+") OR (nurs* N2 (student* OR educat* OR pupil*))

(MH "Handwashing") OR (MH "Surgical Scrubbing") OR handwash* OR “surgical scrubbing” OR (hand N2 (wash* OR hygien* OR sanitat* OR sanitiz* OR disinfect*))

(MH "Professional Competence+") OR (MH "Clinical Competence+") OR (MH "Student Knowledge") OR (MH "Nursing Knowledge") OR competen* OR skill* OR knowledge* OR know-how OR knowhow

Medic sairaanhoitajaopisk* OR “hoitotyön opiskelijat” OR “hoitotyön koulutus” OR “nursing students” OR “student nurses” OR “nursing pupils” OR “pupil nurses” OR “nursing education” käsihygie* OR käsienpes* OR “käsien pesu” OR “käsien peseminen” OR “käsien desinfektio” OR “käsien desinfiointi”OR handwashing OR “hand washing” OR “hand hygiene” OR “hand sanitation” OR “hand sanitization” OR “hand disinfection” OR “surgical scrubbing” osaami* OR kompetens* OR taido* OR taito* OR competen* OR skill* OR knowledge* OR know-how OR knowhow

Huom! Kotimaisissa tietokannoissakin, kuten Medicissä, kattavan haun saamiseksi hakusanoihin kannattaa usein sisällyttää myös englanninkielisiä hakutermejä. Lisäksi Medicin haussa kannattaa ottaa huomioon se, että hakurivien (käsiteryhmien) määrä on rajattu kolmeen. Medicin haku voi siis poiketa paljonkin muista tietokannoista tehtyihin hakuihin.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback