Skip to Main Content

Systemaattinen tiedonhaku: Harmaa kirjallisuus

Harmaa kirjallisuus

Harmaan kirjallisuuden määritelmän mukaan (esim. Tepa-termipankki) se on suppeaan käyttöön tarkoitettua kirjallisuutta, jota voi olla vaikea saada käsiinsä.

Harmaata kirjallisuutta julkaisevat muut kuin vakiintuneet kaupalliset tai akateemiset julkaisukanavat. Julkaiseminen ei ole näiden tahojen päätehtävä. Harmaalta kirjallisuudelta puuttuu systemaattinen jakelu eikä sitä yleensä löydy kirjastojen kokoelmista. Sitä tallennetaan heikosti viitetietokantoihin, joten sen etsiminen voi olla haastavaa.

Harmaa kirjallisuus voi olla mm. raportteja, konferenssijulkaisuja, kliinisiä tutkimuksia, virallisjulkaisuja ja opinnäytteitä. Yleensä harmaata kirjallisuutta ei ole vertaisarvioitu. Vertaisarviointiprosessin puuttuminen nopeuttaa julkaisemista, joten harmaa kirjallisuus voi sisältää varsin ajankohtaista tietoa. Harmaan kirjallisuuden laatu vaihtelee suuresti, joten sen lähteitä on syytä tarkastella kriittisesti.

Harmaan kirjallisuuden lähteitä ja rekistereitä (lääketiede ja terveystieteet)

Overton-tietokanta

Harmaan kirjallisuuden sivustoja

Avoimia väitöskirjasivustoja

Väitöskirjojen tietoja löytyy myös Google Scholarista ja joistain tietokannoista, esim. CINAHL.

Konferenssijulkaisut

Google Scholar sisältää konferenssijulkaisuja, kuten myös useat tietokannat esim. Scopus, Web of Science, CINAHL ja IEEE Xplore.

Preprintit eli ennakkojulkaisut

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback